Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Világképek görbe tükörben

Szonda Szabolcs

Világképek görbe tükörben

Hervay Gizella és Szilágyi Domokos

Kézfogás az irodalommal

A Kézfogás az irodalommal rovatban jó néhány alkalommal írtunk már erdélyi költőkről, így Szilágyi Domokosról (többet) és Hervay Gizelláról is (kevesebbet). Ezekből a közlésekből emlékezhettek arra, hogy a két költőt nemcsak alkotásaik rokon vonásai fűzik össze, hanem házastársak is voltak, közel három évig.Arról is írtunk, hogy tragikus sorsú családot alkottak.

Read More
Sulikezdés diáknaplóval

Szonda Szabolcs

Sulikezdés diáknaplóval

Gárdonyi Géza: Világtalan Miska. Egy tanuló naplója

Kézfogás az irodalommal

Különösebb kutatás nélkül kijelenthetjük talán, hogy az irodalom különböző műfajai közül az egyik legvonzóbb a napló. Az a többé vagy kevésbé személyes „vallomás”, amely betekintést enged szerzője mindennapjaiba, gondolataiba, lelkivilágába, miközben kisebb vagy nagyobb mértékben közösségéről, korának társadalmáról, közérzetéről stb. is tudósít, közvetlenül vagy közvetetten.

Read More
Derűs sorok, jókedvű szó-képek

Szonda Szabolcs

Derűs sorok, jókedvű szó-képek

Humor az irodalomban

Kézfogás az irodalommal

Sok olyan kérdéssel találkozunk, szinte naponta, amelyekre vagy nincsen megfelelő válasz, vagy a végletek között félúton lelünk rá.

Read More
Eleven jellemrajzok az időben

Szonda Szabolcs

Eleven jellemrajzok az időben

Ion Luca Caragiale

Kézfogás az irodalommal

Az, hogy valamelyik szerző életműve maradandónak, időtállónak bizonyul-e az irodalomtörténet szemszögéből és az olvasóközönség ízlése szerint is, több dologtól függ, több mindennek tulajdonítható.

Read More
Kalandok és meglepetések Mark Twainnel

Szonda Szabolcs

Kalandok és meglepetések Mark Twainnel

Kézfogás az irodalommal

Nem túl gyakran, de megesik, hogy az irodalomtörténet búvárai meglepő részletekkel és adalékokkal szolgálnak egy-egy irodalmi nagyság életéről, alkotásairól. Olykor ez alapjaiban meg tudja rendíteni azt a képet, amely az illető szerzőről (pályáról, műről) kialakult, máskor módosítja, árnyalja, kiegészíti azt.

Read More
„Kegyetlenül szabad vagyok”

Szonda Szabolcs

„Kegyetlenül szabad vagyok”

Faludy György (1910–2006) emlékezete

Kézfogás az irodalommal

Lapunk új sorozata 2006 őszén indult, és a sors úgy hozta, hogy Faludy Györgyről, akit akkor sokan és méltán – nem csak életkora miatt – tekintettek „a magyar költőfejedelemnek”, az új Cimbora-folyamban elhunyta kapcsán írtunk először.

Read More
Életleckék világok határán

Szonda Szabolcs

Életleckék világok határán

Kézfogás az irodalommal

A modern magyar irodalom egyik legnagyobb hatású írójáról, Ottlik Gézáról többször szóltunk már a Cimbora hasábjain – annak ellenére, hogy életműve középiskolai tananyag.

Read More
Ki volt Assisi Szent Ferenc?

Szonda Szabolcs

Ki volt Assisi Szent Ferenc?

Kézfogás az irodalommal

Egyik legismertebb, élete és munkássága révén változó korokban is időszerű példázatú keresztény szent Assisi Szent Ferenc. 1226. október 3-án hunyt el, ünnepeként október 4-e került be a naptárba.

Read More
Kedvenc tantárgyak hasznáról

Szonda Szabolcs

Kedvenc tantárgyak hasznáról

Kézfogás az irodalommal

Ezt biztosan nem lehet megúszni! Egyeseknek közületek már többször nekiszegezték a kérdést, másokra pedig ott leselkedik még az iskolaévek sűrűjében, és leginkább azt követően hangzik el, hogy „Na, milyen az iskolában?”

Read More
„Iskolás” alkotások

Szonda Szabolcs

„Iskolás” alkotások

Kézfogás az irodalommal

Nem végeztünk pontos felméréseket, mégis úgy gondoljuk, olvasói tapasztalatból: bár nem veheti fel a versenyt olyan átfogó és uralkodó irodalmi témákkal, mint – korszaktól függően – a haza, a szülőföld, a szerelem vagy épp a szomorúság, ezer meg ezer változatban kifejezve, az iskola és a hozzá kapcsolódó fogalmak, emlékek is valószínűleg igen gyakran megjelennek versek és prózák tárgyaként.

Read More
„Karácsonyi” humorsziporkák

Szonda Szabolcs

„Karácsonyi” humorsziporkák

Kézfogás az irodalommal

Idén ősszel százhúsz éve múlt annak, hogy Gyulafehérváron világra jött 1888-ban egy Klärmann Bernát nevű kisfiú, aki később ismert íróvá válik Karácsony Benő néven. Nem készült írónak, jogi tanulmányokat végzett, majd ügyvédként dolgozott, de nagyon sajátos, a megfigyelőkészséget és a lélekelemzést könnyedén, mégis sokatmondóan ötvöző stílusa biztosította számára a megérdemelt helyet az erdélyi és az összmagyar irodalomban.

Read More
Amikor a költészet kiölti anyanyelvét

Farkas Kinga

Amikor a költészet kiölti anyanyelvét

Derűs irodalomóra Lackfi Jánossal

Közelképben

„Témáimat sokszor saját gyermekeim és iskolatár­saik életéből merítem, hozzáragasztgatva az anyag­hoz saját kiskorom emlékeit. Mondhatni, iskolafo­lyosókon lesem el, mit mondanak egymásról a gyer­mekek, fiúk a lányokról, lányok a fiúkról, fiúk-lányok a morc takarító néniről vagy a szigorú igazgatóról” – Lackfi János a Cimborában.  

Read More
Betűkalandok, szövegvarázslatok

Szonda Szabolcs

Betűkalandok, szövegvarázslatok

Derűs irodalomóra Kukorelly Endrével

Közelképben

„Van a helyes beszéd, és van az irodalom. Lehet, hogy most meghökkentőt fogok mondani, de az iro­dalom nem egyenlő a helyes beszéddel. Amikor te megírsz egy dolgozatot, fogalmazást, akkor pontosan kell használnod a nyelvet, helyesen kell írnod. Ha iro­dalmat írsz, már más a helyzet, akkor őszinte vagy, és úgy használod a nyelvet, amilyen te vagy, nem érde­kel, hogy helyes-e vagy sem, hanem úgy írod, ahogy jön belőled.” – 2008. március 19-én a Cimbora Derűs irodalomóráján Kukorelly Endrével beszélgettek sepsiszentgyörgyi diákok.

Read More
A Pál utcai fiúk vidéki változatát éltük…

Farkas Kinga

A Pál utcai fiúk vidéki változatát éltük…

Beszélgetés Kiss Ottóval

Közelképben

„Amikor gyerekkönyvet írok, egy kicsit én is gyerek leszek megint, és gyereknek lenni jó, még ha abban a korban ez nem is tűnik mindig így” – Kiss Ottóval 2005-ben beszélgettünk Sepsiszentgyörgyön.

Read More
A nyelv szépsége, gazdagsága növekedjen a gyermekben...

Farkas Kinga

A nyelv szépsége, gazdagsága növekedjen a gyermekben...

Beszélgetés Kányádi Sándorral

Közelképben

„Egyik kedvenc hasonlatommal élve: a vers olyan, mint a lábbeli. Lelki lábbeli. Éppen ezért mondom, amikor megkérdezik tőlem, hogy hogyan kell mon­dani ezt vagy azt a verset, a válaszom, hogy úgy, ahogy a lábbelit hordod: mindenki a saját lelki tyúkszeme, lúdtalpa szerint.” – Kányádi Sándorral 2011-ben beszélgettem Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégiumban tartott Derűs irodalomóra után.

Read More
Mesébe illő valós élmények

Kiss Judit

Mesébe illő valós élmények

Beszélgetés Fodor Sándorral

Közelképben

„Ledobta kalapjáról a gyöngyvirágot, kibújt az odúból, és addig keresett, amíg egy kicsi csalánlevélkét talált. Azt tűzte a kalapja mellé. – Most már vége a netovább­nak és én gonosz vagyok – csapta a fejére a kalapot. Összevonta a szemöldökét, ahogy a gonosz törpéhez illik, és elindult a patakra.”

Read More