Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Kónya Ádám

Kónya Ádám

Mackó úr kalandjai Puskás Tivadar találmányaival

Cimbirodalom

Manapság magától értetődő, hogy gombnyomásra fény
 árasztja el az addig sötét szobát, megindul a mosógép, távoli országok híreit halljuk egy
tenyérnyi dobozkából, vagy 
éppen kedvenc csapatunk
 győztes gólját láthatjuk, otthonunkban kényelmesen üldögélve...

Mackó úr kalandjai Puskás Tivadar találmányaival

Nem így volt ez egy évszázaddal ezelőtt. Akkoriban 
kezdett terjedni az izzólámpás 
világítás, a forgódobos mosógépeket még kézzel hajtották; 
éppen, hogy megszerkesztet
ték a tárcsás távbeszélő készülék első példányát, s a rádió- és televízióműsorok 
közvetítéséig még évtizedeket
 kellett várni...

Azonban 1893 elejétől Budapesten, fülhallgatóval
 ugyan, de bárki saját lakásá
ban friss híreket, zeneműve
ket, operaelőadásokat naponta
 hallgathatott a telefonhírmondónak nevezett készülék se
gítségével. Feltalálója és
 megvalósítója, nem sokkal az
első „beszélő újság” megszólalását követően, 1893 március 16-án meghalt. A budapesti Kerepesi-úti temetőben
 emelkedő sírkövén olvasható:
 Ditrói Puskás Tivadar, 1844-
1893, a telefonhírmondó feltalálója. Szobra már évtizedek
óta a Nemzetközi Távközlési 
Unió genfi székházát díszíti. A 
telefonhírmondón kívül a telefonközpont feltalálása és főleg
 elterjesztése is Puskás Tivadar nevéhez fűződik. Évekig a 
találmányok történetének leg
termékenyebb nagyságával
 Thomas Alva Edisonnal 
együtt dolgozott. Erről bővebben olvashatni Száva István a 
Menlo-parki varázsló című
 Edison-életregényben. Fél évszázadot sem kitevő élete során foglalkoztatta az elektromos meghajtású autó, a
 kormányozható léghajó csakúgy, mint az egészséget szolgáló város kiépítésének lehetősége.

Kereken egy évtizeddel halálát követően jelent meg Sebők Zsigmond (1861-1916)
 Mackó úr útnak indul című ifjúsági regénye. Hamarosan példátlan népszerűség övezte a
 kiegyensúlyozott Mackó Muki,
 a jól nevelt Dorka bocs-unokahúg, a rosszcsont-öcsike Zebulon, a kissé együgyű 
Horkantó sógor és a valamennyiük orra alá borsot törő 
Róka Miska kalandjait elmesélő könyvet. A szerző sorra
 írhatta a többi kötetet: Mackó
 úr utazásai... újabb utazásai...szárazon és vizen. Végül, már a könyvek címszereplője unokáinak, Murfuc és
 Mickó bocsoknak az utazásaira is sort kerített. Egy évtizeddel az első Mackó úr kötet
megjelenése után, Sebők
 Zsigmond útnak indította
 újabb mackó-hősét, Dörmögő
 Dömötört, Hörpintő bátyjával a 
Tátrába, a Dobsinai jégbarlangba... Ahogy Benedek Elek 
egyik író unokája, Lengyel Dénes találóan megfogalmazta:
 „az egykori híres mackó-utazó 
bejárta az egész országot és 
így a szerzőnek módjában állt, 
hogy a gyermek-olvasókkal a 
szebbnél-szebb tájakat, a híres épületeket, a szobrokat
 megismertesse!”

Mühlbeck Károly illusztrációja

Mühlbeck Károly illusztrációja

És, tegyük hozzá mindjárt, a korszak hódító találmányait,
 így a híres gyergyói származású feltaláló két legfontosabb
 találmányának, a telefonközpontnak és a telefonhírmon
dónak gyakorlati működését
és előnyeit, a Mackó úr újabb
 utazásaiból, az alábbi szöveg
részletek alapján ismerhetjük
 meg. Már ahogy Sebők Zsig
mond, a századelő gyermekolvasóival ezeket láttatni akarta.

Egyébként, Benedek Elek
 nevét nem véletlenül emleget
tük. Elek apó már jó három 
évtizeddel a Cimbora megalapítása előtt megindította a szintén erdélyi születésű 
(Radnót) Pósa Lajossal 
(1850-1914) a csaknem fél
évszázadon át megjelenő Az
 Én Újságom című nevezetes 
gyermeklapot. Utóbb ennek a
lapnak szerkesztője, az
 ugyancsak erdélyi, sőt erdővidéki (Barót) születésű Gaál
 Mózes (1863-1936). Két évtized múltán pedig éppen Sebők Zsigmonddal együtt szerkesztette Benedek Elek a Jó
 Pajtást.

Azokban az évtizedekben 
alkotott egy jó humorú képzőművészünk: Mühlbeck Károly
 (1869-1943). Valósággal on
totta az illusztrációkat szatirikus (Borsszem Jankó) és
 gyermeklapok számára egyaránt. Csak természetes, hogy 
a népszerű Mackó úr-könyvek 
számára is ő készítette a rajzokat, címlapot.

Mühlbeck Károly illusztrációja

Mühlbeck Károly illusztrációja

Ha már a képzőművészet 
irányába is elkalandoztunk,
 engedtessék meg még egy kitérőt tennünk. Mire a Mackó 
úr-könyvek a féltucatnyi újra
kiadást is megérték, az első
 olvasók már unokáikat sétáltatták. Bizonyára sokan meg
mutatták az új kis olvasóknak, régmúlt gyermekkoruk 
olvasmányhőseinek szoborcsoportját, Maugsch Gyula
szobrász alkotását. A budai
 várba vezető híres Bécsi-kapu előtt balra térve, egy parkba érünk. Ennek tisztásán
ma is ott láthatjuk Mackó urat, 
Dorkát es Zebulont bronzba 
öntve. Pontosan úgy, ahogy alakjukat Mühlbeck Károly, hajdani jókedvében a
 rajzpapirosra varázsolta.