Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Kónya Éva

Kónya Éva

Valóság és álomvilág a modern festészetben

Barangoló

Valóság és álomvilág a modern festészetben
Gustave Courbet, a modern realista festészet megteremtője, szinte fényképszerű pontossággal ábrázolta megerőltető munkát végző alakjait • Kőtörők, 1849 • Kép forrása: Wikimedia

A valóság festői (realizmus)

1833-ban a párizsi bíróság börtönbüntetésre ítélte a Caricature (ejtsd: karikatür) című élclap rajzolóját, az uralkodót ábrázoló gúnyrajzáért. A művész, Honoré Daumier (domje) visszaeső bűnösnek bizonyult: továbbra is ostorozta karikatúráival az emberi gyarlóságot, önteltséget, ostobaságot...

Daumier és kortársai – a Gustave Courbet (kurbe) által realizmusnak nevezett irányzat követői – a mindennapok valósága felé fordultak. A nagy elődökkel ellentétben már nem bibliai, mitológiai történeteket, hősöket örökítettek meg, hanem az egyszerű emberek életének művészi ábrázolására törekedtek. A realista festészet nagyjainak – Camille Corot (koro), Jean-François Millet (mile), Wilhelm Leibl stb. – vásznain a falvak és városok népének mindennapi munkája, családi élete, ünnepei jelentek meg.

Szakítottak a romantikus festésmóddal a 19. század híres tájfestői, az ún. barbizoni iskola művészei, köztük Théodore Rousseau (ruszo) és Paál László is. Gyönyörű tájképeiket nem műtermeikben, hanem a természetben festették, legtöbbet a Barbizon közelében levő fontaineblau-i (fontenblo) erdőben.

Természethűségre és a valóság pontos ábrázolására törekedtek az 1869-ben létrejött nagybányai művésztelep festői: Ferenczy Károly, Csók István, Hollósy Simon és társaik is. Munkácsy Mihályt megrendítő témái (Siralomház, Csavargók, Zálogház...) avatták a romantikus realista művészet elismert mesterévé.

A Charivari (Macskajaj) című élclapban Daumier fürdőzőkről készített karikatúráinak egész sora jelent meg  • Úszólecke, 1839  • Kép forrása: szepmuveszeti.hu

A Charivari (Macskajaj) című élclapban Daumier fürdőzőkről készített karikatúráinak egész sora jelent meg • Úszólecke, 1839 • Kép forrása: szepmuveszeti.hu
 

A falusi élet szeretettel ábrázolt, bensőséges, szép pillanatai Millet Az első lépések című festményén • 1858–1859 • Kép forrása: Wikimedia

A falusi élet szeretettel ábrázolt, bensőséges, szép pillanatai Millet Az első lépések című festményén • 1858–1859 • Kép forrása: Wikimedia

Visszatérés a múltba (preraffaeliták és szimbolisták)

1848-ban az angol művészek egy csoportja megalapította a Preraffaelita Testvériség Társaságát. A preraffaeliták – köztük Gabriel Dante Rossetti (roszetti) és Edward Burne-Jones (börn-dzsonz) – a Raffaello előtti középkori művészetet tekintették példaképüknek, és visszatértek az emberiség ősi – mitológiai és bibliai – jelképeinek, történeteinek ábrázolásához.

Elutasították a mindennapi élet eseményeinek megörökítését a 19. század második felében született szimbolista irányzat követői is. Festményeiken fantasztikus lényeket, érzéseket (szorongás, pesszimizmus, szerelem, vágy), rejtett összefüggéseket (jó-rossz, élet-halál) ábrázoltak.

Odilon Redon (rödo), Gustave Moreau (moro) és Edward Munch (munk) mellett közéjük sorolható egy-egy korszakában Csontváry Kosztka Tivadar és Gulácsy Lajos is. 

Munkácsy Mihály első realista stílusú képét a kora hajnalban felébresztett, álmosan nyújtózkodó, nagyot ásító inasgyerekről festette  • Ásító inas, tanulmány, 1868–1869 • Kép forrása: mek.oszk.hu

Munkácsy Mihály első realista stílusú képét a kora hajnalban felébresztett, álmosan nyújtózkodó, nagyot ásító inasgyerekről festette • Ásító inas, tanulmány, 1868–1869 • Kép forrása: mek.oszk.hu

A leghíresebb magyar életképfestőként számon tartott Bihari Sándor élethűen és humorral ábrázolta a hegedűt összetörő legényt bepanaszoló cigányokat • Bíró előtt, vázlat, 1886 • Kép forrása: mek.niif.hu

A leghíresebb magyar életképfestőként számon tartott Bihari Sándor élethűen és humorral ábrázolta a hegedűt összetörő legényt bepanaszoló cigányokat • Bíró előtt, vázlat, 1886 • Kép forrása: mek.niif.hu

A „leglehetetlenebb mázolmányok” (impresszionizmus)

1876-ban botrányosra sikeredett egy párizsi kiállítás megnyitója. A fütyülő közönség és a műkritikusok egyaránt nevetségesnek tartották az elmosódott körvonalakkal, „természetellenes” színekkel festett „mázolmányokat”, amelyek „hadat üzentek a szépségnek”.

A skandallum okozói a modern festészet legnagyobbjai, a francia impresszionisták voltak: Pierre-Auguste Renoir (rönoár), Camille Pissarro (piszaro), Edgar Degas (dögá) és Claude Monet (mone). A valóságot úgy ábrázolták, ahogy egy adott pillanatban látták: műveiken a pillanatnyi élményt, a fény játékát, az első benyomást (impressziót) rögzítették élénk, ragyogó színekkel. Az irányzat névadó képe Monet A felkelő nap impressziója című festménye lett.

Újságot böngésző parasztok Wilhelm Leibl, a német realizmus kiemelkedő képviselőjének festményén • Falusi politikusok, 1877 • Kép forrása: wsimag.com

Újságot böngésző parasztok Wilhelm Leibl, a német realizmus kiemelkedő képviselőjének festményén • Falusi politikusok, 1877 • Kép forrása: wsimag.com

Edward Burne-Jones festményén a maga faragta márványszoborba beleszerető Pügmalión imáját meghallgató istennő a szobrot életre kelti • Aphrodité és Galathea, 1875–1878 • Kép forrása: medium.com

Edward Burne-Jones festményén a maga faragta márványszoborba beleszerető Pügmalión imáját meghallgató istennő a szobrot életre kelti • Aphrodité és Galathea, 1875–1878 • Kép forrása: medium.com

Az újítás mesterei (posztimpresszionizmus)

Néhány, a műkritikusok által posztimpresszionistának nevezett művész már az 1880-as években új eljárásokat keresett.

A kevert színeket nem a palettán, hanem – sűrűsödő, illetve ritkuló színpöttyökből, pontokból (franciául: point) – a vásznon előállító Georges Seurat (szörá) a pointillizmus úttörője lett. Paul Cézanne (szezan) élénk színekkel festett alapformákból (gömb, henger) alkotta kompozícióit. 

Paul Gauguin (gogen) erőteljes, kígyózó vonalakkal keretezte élénk színekkel festett alakjait. Vincent van Gogh (fan hoh) mozgalmas, apró ecsetvonásokkal festett, drámai hatású képei nemcsak a látványt tükrözték, hanem mély érzelmeket is. Henri de Toulouse-Lautrec (tuluz-lotrec) az éjszakai mulatók világának hagulatát ragadta meg festményein és művészi plakátjain.

Az irányzat legjelentősebb magyar képviselője, Rippl-Rónai József bekeretezett színes foltokból alkotott, általa „kukoricásnak” nevezett képeket festett.

„A természeten át egy nagy kiáltást éreztem” – vallotta Edward Munch norvég szimbolista festő leghíresebb képének megalkotásakor • A sikoly, vázlat, 1893 • Kép forrása: Wikipédia

„A természeten át egy nagy kiáltást éreztem” – vallotta Edward Munch norvég szimbolista festő leghíresebb képének megalkotásakor • A sikoly, vázlat, 1893 • Kép forrása: Wikipédia

Edgar Degas Balettpróba a színpadon című képén a szürke különböző árnyalataival örökítette meg a táncoló, illetve fáradtan megpihenő balerinák mozdulatait • 1874 • Kép forrása: Wikipédia

Edgar Degas Balettpróba a színpadon című képén a szürke különböző árnyalataival örökítette meg a táncoló, illetve fáradtan megpihenő balerinák mozdulatait • 1874 • Kép forrása: Wikipédia

A századforduló virágos stílusa (szecesszió)

1897-ben közel félszáz bécsi művész új irányzatot teremtett, amely a kivonulást, elszakadást jelentő szecesszió nevet kapta. A hagyományokkal szakító, art nouveau (nuvo)-nak (‘új művészetnek’) is nevezett stílus követői – Gustav Klimt, Alfons Mucha (muha) stb. – kerülték az egyenes vonalakat. Alakjaik légiesek, képeiken stilizált növényi motívumok, virágok, kígyózó indák sokasága tűnik fel.

Az irányzat hatott Csontváry és Rippl-Rónai művészetére is. Jelentős magyar képviselői voltak még a gödöllői művésztelep alapítói: a marosvásárhelyi Kultúrpalota falképeit megfestő Körösfői-Kriesch Aladár és a palota üvegablakait megtervező Nagy Sándor.

Rippl-Rónai József korai, szecessziós stílusú festménye a több változatban megfestett Olvasó nő • 1895 • Kép forrása: Wikipédia

Rippl-Rónai József korai, szecessziós stílusú festménye a több változatban megfestett Olvasó nő • 1895 • Kép forrása: Wikipédia

A jellegzetes magyar szecessziós stílust a népművészet motívumai is gazdagították • Kós Károly ballada-illusztrációja: Atila királról ének, 1909 • Kép forrása: elib.hu

A jellegzetes magyar szecessziós stílust a népművészet motívumai is gazdagították • Kós Károly ballada-illusztrációja: Atila királról ének, 1909 • Kép forrása: elib.hu

Megjelent a Cimbora 2012/9-es számában

Hetek, napok, hiedelmek

Kónya Éva

Hetek, napok, hiedelmek

Barangoló

A Teremtés első két napjának, a világosság és a sötétség szétválasztásának, illetve az égbolt megteremtésének angyalai •  A harmadik és a negyedik nap, a szárazföld és a növények, illetve az égitestek megteremtésének angyalai • Az ötödik és a hatodik nap, a vízi- és égi állatok, illetve a szárazföldi állatok és az ember megteremtésének angyalai • Edward Burne- Jones: A­ teremtés napjai • 1870-es évek 

Read More
Középkori állattan-könyvek: bestiáriumok

Kónya Éva

Középkori állattan-könyvek: bestiáriumok

Barangoló

Őseink barlangok falaira festve, karcolva örökítették meg az évezredekkel ezelőtt élt, nem egy esetben mára kihalt állatok – mamutok, őstulkok, kardfogú tigrisek stb. – képeit. Az ókori birodalmakban a valóban élt állatokról és a mítoszok képzeletbeli lényeiről óegyiptomi papiruszok, falfestmények, mezopotámiai domborművek, antik görög vagy római ábrázolások és természettudományos leírások is tudósítanak.

Read More