Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Végh Balázs Béla

Végh Balázs Béla

Szilágyi Ákos: Ti tokhalak, titokhalak!

Gyermekversek állatvilága

„Szilágyi Ákos verse kreatív költői játék, nem magányos és öncélú versmulatságra kell gondolnunk, inkább társasjátékra, amelyben részt vesz az olvasó is.”

Szilágyi Ákos: Ti tokhalak, titokhalak!
Forrás: kalligram.libricsoport.hu

Szilágyi Ákos
Ti tokhalak, titokhalak!
Tik-tak-tok-tok, tik-tak-tok – 
Tokba bújt hal a titok.
Minden tokban újabb tok,
Hiába kopogtattok!
És ha egyet felnyitok,
Már ha nyílik az a tok,
Látom egyre – tokban tok! – 
Titok-titok! – tátogtok.
Tokhal kotlik tokokon,
Kothal botlik. tokon tok!
Kot-kot-kot-kot, tok-tok-tok -.
Minden napra egy titok!
Ó tokhalak, ti tökhalak,
Ti tökkelütött tokhalak!
Tátogókórus – kotta-lap
Sehol a tükrös tó alatt.
Tik-tik-tok-tok, tik-tak-tok –
Így ötöltök-hatoltok. 
Buták vagytok – nincs titok,
Elrontom a játéktok!

Szilágyi Ákos verse kreatív költői játék, nem magányos és öncélú versmulatságra kell gondolnunk, inkább társasjátékra, amelyben részt vesz az olvasó is. Már maga a cím célzatos felhívás, felkérés a közös játékra, bemelegítésként az azonos hangzást és az értelmi hangsúlyozást mutatja fel nyelvi játékeszközként a költő: Ti tokhalak, titokhala! A választott verstémának ez a kettős költői beállítása játékos olvasatra, alternatív értelmezésre jogosít fel bennünket.
Objektív olvasatunknak kétségtelenül a verstárgyról, a tokfélékről kell szólnia. A szöveg kevés, bár hasznosítható ismeretet közöl a tokfélék rendjébe tartozó halak fiziológiai leírásából. Utalásokat találunk benne sajátos fizikai adottságaikra és viselkedésükre: tokszerű testformáikra és tátogó szájmozdulataikra.
Szubjektív olvasatunkat jelentősen befolyásolják az említett költői játékkedv és az alkalmazott poétikai-retorikai eszköztár: a szöveg metaforái, metonímiái és homonímiái. Metaforikus-metonimikus asszociációs láncot alkot a hal-tok-titok szóhármas; minden zárt tokban valamilyen titkot sejtünk, amely megfejtésre, felfedezésre vár. Ezt a gondolatsort a költő egyetlen verssorba sűríti: „tokba bújt hal a titok” így válhat a hal a költői logika szerint a titok metaforájává; életformája, viselkedése, szaporodása szabadon nem látható körülmények között, víz alatt történik. Mivel a tokfélékhez tartozó halakhoz hasonlóan a titok is rejtve van, hallgatás övezi vagy valamilyen rejtély fedi, könnyen válhatnak egymás metaforáivá.
A szövegfelszínen az azonos hangzáson alapuló hangutánzó szavak és állathangok alkotnak homonímiákat. A tok hangsor felidézi a tik-tak, az óra hangos ketyegését utánzó szótagpárt, amely később a rímjátékban is részt vesz: „Tik-tak-tok-tok, tik-tak-tok– / Tokba bújt hal a titok.” Másik ötletes szótársítás a toktök szópár: a rímjáték itt sem öncélú, a tokfélék jellemzését szolgálja: „Ó tokhalak, ti tökhalak, / Ti tökkelütött tokhalak! / Tátogókórus – kotta-lap / Sehol a tükrös tó alatt.”
Szilágyi Ákos bemutatott szövege jó példa arra az alkotáspszichológiai folyamatra is, hogy miképpen fedezi fel a költő egy szóban a játék, a vers lehetőségét, illetve hogyan indítja el egy fogalom az asszociációk sorozatát a szövegalkotásban. Analógiát keresve, ahhoz a játékos helyzethez hasonlíthatjuk mindezt, amikor egy sima víztükörbe köveket dobálunk, és a keletkező hullámok egyre nagyobb körben szövik be a vízfelületet.

A biológus szerint...

Forrás: Wikipédia

Forrás: Wikipédia

A tokfélék a halak egyik családját képviselik. Ide tartozik többek között a viza, a kecsege, a vágótok, a simatok, a vicsege (a kecsege és a viza hibridje). Életük jelentős részét a tengerben töltik, íváskor a folyókba vándorolnak. Érzékszerveik eléggé fejletlenek, a szájuk körül található bajuszszál segíti a táplálék megszerzésében. Húsuk nagyon ízletes és szálkamentes. A tokfélék ikrájából készül a legdrágább fekete kaviár. A folyamszabályozási munkálatok és a vízszennyezésre való érzékenységük miatt elterjedésük és számuk jelentősen csökkent. A Vaskapu megépülése óta a Duna felső szakaszain például csupán egyetlen vizát fogtak. Igaz, ez 3 méter hosszú és 180 kilogrammos volt... (K.Zs.)

Szilágyi Ákos (1950, Budapest) költő, műfordító, esztéta. 1974-ben magyar-orosz szakos diplomát szerzett. Ezt követően egyetemi oktatóként, folyóiratok szerkesztőjeként dolgozott. Sokat fordít az orosz irodalomból. „Lírikusként a groteszk területén mozog otthonosan. Versei javarészt partitúraként is értelmezhetők, ritmizálásra, dúdolásra, akusztikus megszólaltatásra egyaránt alkalmasak, a megszokottól eltérő alkotói és befogadói magatartást igényelve.” {Új Magyar Irodalmi Lexikon, P-Zs, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994).
Gyermekverskötetei:
• Cet ecetben. Versek felnőtt és fel nem nőtt gyerekeknek, Palatinus Kiadó, 2003;
• Kuszi Muszi Alamuszi, Új Palatinus Könyvesház, 2004;
• Kakadudakok, Új Palatinus Könyvesház, 2006;
• Kisbáb és a negyven rabló, Palatinus Könyvesház, 2008.