Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Végh Balázs Béla

Végh Balázs Béla

Lackfi János: Apám kakasa

Gyermekversek állatvilága

Lackfi János: Apám kakasa
kép forrása: Wikipédia

Lackfi János: Apám kakasa
Ej, mi a szösz, kakas szaki,
csak nem a szobában lakik?
Megzakkant tán az öregem,
s beengedi ide nekem?
Ide repül, oda kotor,
tele önnel minden bokor,
bár nincs is bokor a házban,
s a kakast se kell magázzam.
Kukorékolsz, mint az ágyú,
az agyunk is belelágyul!
Mint a postás a levelet,
padlónk telepecsételed!
Becsüld meg magad, öregem,
mert hát úszni nem tudsz te sem,
s ha levesben kötsz ki végül,
tarajod is belekékül!
Macska, téged arra intlek,
ne lépj túl bizonyos szintet!
Kakasnak erős a csőre,
vagdos vele nyakra-főre.
Láttam már félszemű kandúrt,
biztosítlak, jól elrandult!
S ha a harcban nem nyuvadsz ki,
hát apám fog agyoncsapni!


Lackfi János állatverse jó példa a szövegátiratra: az eljárás lényege a klasszikus szövegek átírása, a hagyomány átértelmezése. A kortárs irodalomszemlélet posztmodern gesztusként határozta meg ezt a fajta költői szövegalkotást. Célpontja a kanonizált szöveg, illetve valamely irodalmi kánon által szentesített művészi alkotás.
Az átiratok megértése mindenekelőtt befogadói tapasztalatot feltételez, olvasói jártasságot a klasszikus vershagyományban. Egyre inkább alapkételyként fogalmazódik meg a kérdés, mennyit őrizzen meg a költő az alapszövegből, és mennyiben tekinthető új, esetleg eredeti alkotásnak a saját átirata.
Petőfi Sándor Anyám tyúkja című verse a tankönyvek és az iskolai szöveggyűjtemények kedvelt darabja, tehát része a mindenkori gyermekirodalmii kánonnak. Lackfi János saját Petőfi-átiratában megőrzi az eredeti versformát, a költői alaphangot és attitűdöt, ám sok mindent átír. Például a vers eredeti „szereplőit”: a tyúkból kakas lesz, a kutyából pedig macska, megváltoztatva a közöttük lévő viszonyt is, hiszen teljesen más az alá- és fölérendeltségi viszony a tyúk és a kutya között, mint a kakas és a macska között. Az ellentétpárok logikáját folytatva átírja az állatok gazdáját is: „anyám”-ról „apám”-ra vált. Ezek a külső, formai változások nem állapodnak meg a felsorolt jegyeknél, érintik magát a versnyelvet is. Petőfi 19. századi klasszikus, népnemzeti ihletettségű költői nyelvét Lackfi a 21. századi, szlenges beütésű diáknyelvre írja át, annak sajátos kifejezéseit felhasználva: „Mi a szösz?”, „kakas szaki”, „megzakkant”, kinyuvaszt”. Ez a halmozott szövegmódosítás már-már teljesen új, önálló költeményt eredményez. Ezáltal lényegesen módosul a vers esztétikai értéke és vele egyidőben a teljes versvilág is, az eredeti, Petőfi által írt versszövegre új, aktuális jelentésréteg rakódik.
Befogadástörténetileg nézve: a szövegátírással gazdagodik a vers recepciója, a hagyományos olvasat kiegészül egyrészt Lackfi János sajátos értelmezésével, másrészt átírt, átértelmezett szövegének aktuális olvasataival.

A biológus szerint...

kép forrása: Wikipédia

kép forrása: Wikipédia

A kakas és a kandúr. Úgy hiszem, már az óvodában sincs olyan kisgyermek, aki ne ismerné a kakast, a baromfiudvar tarajos, sarkantyús, kukorékoló urát. Ám ha nagyon pontosak akarunk lenni, tudnunk kell, hogy több háziasított szárnyas hímjét is kakasnak nevezzük. Az énekben is szerepel a pulykakakas, de a gyöngytyúk, páva, fácán hímjét is kakasnak nevezzük.
A versben szereplő másik hím állat a kandúr. Ez is ismerős, hiszen az egyik leggyakoribb háziállat, a macska hímjét nevezzük így. Érdekességként, íme, néhány háziállat hímjének neve: kutya – kan, juh – kos, ló – csődör, kecske – bak, liba – gúnár, szarvasmarha – bika. (K.Zs.)

Lackfi János (1971, Budapest): költő, író, műfordító, tanár, Nyugat-kutató, fotós. Eredeti nevén Oláh János. Szülei Mezei Katalin és Oláh János költők, ő maga, hogy apjával össze ne tévesszék, a Lackfi nevet vette fel. A budapesti Táncsics Gimnáziumban járt iskolába. 1996-ban az ELTÉ-n szerez magyar-francia szakos diplomát. Különböző folyóiratok szerkesztője, egyetemi adjunktus. Hat gyermek apja.
Gyermekvers-kötetei: A buta felnőtt (2004), Bögre család (2005), Törpe és óriás között (2007), Bögre család – újabb kalandok (2007), Apám kakasa (Vörös Istvánnal), 2009, Ugrálóház (2010), Robban az iskola. Gyerekversek ünnepekre és köznapokra (2016).