Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Végh Balázs Béla

Végh Balázs Béla

Szabó T. Anna: Nemzetközi medve-induló

Gyermekversek állatvilága

Szabó T. Anna: Nemzetközi medve-induló
kép forrása: Wikipédia

Szabó T. Anna
Nemzetközi medve-induló
Írjunk hát egy medve-dalt!
Minden medve tudja majd,
minden medve megtanulja,
két perc múlva fejből fújja:
medve-dal, medve-dal,
amit minden medve hall!
Árjánk hát ágy mádvá-dált,
ámát mándán mádvá várt!
Mándán mádvá mágtánáljá,
kát párc málvá fájbál fájjá –
mádvá-dál, mádvá-dál,
mándán mádvá tádjá már!
Erjenk het egy medve-delt,
melyben medve kedve telt,
menden medve megtenelje,
ket perc melve fejbel fejje:
medve-del, medve-del,
menden medve tedje mer!
Érjénk hét égy médvé-délt,
émét méndén médvé ért!
Méndén médvé mégténéljé,
két pérc mélvé féjbél féjjé –
médvé-dél, médvé-dél,
méndén médvé tédjé mér!
Írjink hit egy midvi-dílt,
imilyit i midvi írt!
Mindin midvi migtinilji,
kit pirc milvi fijbil fijji,
midvi-díl, midvi-díl,
mindin midvi tidji mír!
Orjonk hot ogy modvo-dolt,
molyon o modvo kotolt!
Mondon modvo mogtonoljo,
kot porc molvo fojból fojjo,
modvo-dol, modvo-dol,
molyot o modvo dolol !
Örjönk höt ögy mödvö-dölt,
ömölyöt ögy mödvö költ!
Möndön mödvö mögtönöljö,
köt pörc mölvö föjből főjjö,
mödvö-döl, mödvö-döl,
dölölöm ö ködvödör’!
Úrjunk hút ugy mudvu-dúlt,
mulyut ugy mudvu dulul!
Mundun mudvu mugtunulju,
kút purc múlvu fujbul fujju,
mudvu-dul, mudvu-dul,
mu mund tudunk mudvuul!
Ürjünk hüt ügy müdvü-dült,
mülyüt sük müdvü fütyül!
Müdvü-dül, müdvü-dül,
büldüg mündün müdvüfül!
Minden medve ezt énekli,
és ha vége, ÚJRAKEZDI:
Írjunk hát egy medve-dalt…
stb.

 Az induló zenei műfaj, pattogó, katonás ritmussal. Elsősorban a dallam az éltető eleme, viszont a szövege sem elhanyagolható. Több változata is ismeretes: katonainduló, sportinduló, vadászinduló, mozgalmi induló stb. Szabó T. Anna verse ennek a műfajnak a profanizált gyermeklírai változata. Látszólag értelmetlen, öncélú játék, tartalom és jelentés nélkül, de alaposabb vizsgálódással felfedezhetjük sajátos funkcióit, amelyek értékessé teszik a gyermekirodalom számára.
A versből nem tudunk meg semmit a címben megjelenő medvéről, ugyanis nem az ismeretközlés a célja. Már az első sorából kiderül, hogy csak ürügy a páros vagy csoportos alkotójátékhoz, az ún. „indulósdihoz” Maga a költő teremti meg a játékos helyzetet: írjunk indulót a medvének, ráadásul olyan nemzetközi indulót, amely több nyelven is énekelhető. Azonos maradhat a dallam, a ritmus, csak a szövege változzék. A népi gyermekmondókák, különösen a nyelvgyakorlók és a nyelvtörők magánhangzó-ismétlő sajátosságai, a mondókázó kisgyerekek műfajra alkalmazott beszédtechnikája érvényesül benne kreatív módon. Jellegénél fogva beszédartikulációs gyakorlatként is alkalmazható, felhasználható a nyelv dinamikus bemutatására. A szöveget modellező költő a magánhangzók felcserélési lehetőségeit érvényesíti, és a kezdő vagy alapversszakot fűzi tovább a rá következő nyolc versszakon keresztül. A magyar nyelv minden magánhangzójának biztosít egy szakaszt, némi tartalmi módosítással, végig megőrizve a szöveg ritmusát és dallamát, összességében a magyar nyelv hangtani sajátosságainak alkotó és játékos felhasználásával teremti meg és teszi „nemzetközivé” a címben ígért medve-indulót. Ennek az önfeledt nyelvi játéknak a nyomán tarka szóbuborékok szállnak fel a nyelvből és találják meg helyüket a versben, a színes szappanbuborékokhoz hasonlóan.
Szabó T. Anna verse abban is hasonlít a mondókákhoz, hogy tetszés szerint újrajátszható, tovább- vagy átírható a gyerekközönség játékkedve és az éppen időszerű játékhelyzet szerint, de az is elképzelhető, hogy változataiban (variációiban) él majd tovább, illetve marad fenn. Erre gondolva tetszés szerint más nyelvek, illetve ismert nyelvjárások magánhangzói is behelyettesíthetők az alapversszakba.

A biológus szerint...

kép forrása: Wikipédia

kép forrása: Wikipédia

A nálunk honos barnamedve az egyik legnagyobb testű ragadozó, táplálkozását tekintve mindenevő, hiszen az erdei gyümölcsöktől kezdve a gombákon át a szarvas nagyságú állatokig minden elfogyaszt. A mézet közismerten szereti, és a döghústól sem riad vissza. Általában a reggeli és szürkületi órákban aktív, de a nap bármely szakában előbújhat egy kis táplálékot keresni. A téli időszakban nyugalomba vonul, az enyhébb napokon felébred, ezért az ő pihenése nem valódi téli álom, mint egyes hüllőké, kisemlősöké. Ebben a téli időszakban születnek kölykei, a bocsok is, általában kettő, három. A természetben 25–30 évig élnek, fogságban, állatkertben ennél jóval hosszabb ideig.Több állatfajt is medvének neveznek, de ezek nem mind rokonai a nálunk élő barnamedvének. (K.Zs.)

Szabó T. Anna (1972, Kolozsvár):
Költő, műfordító. Iskoláit szülővárosában kezdte, 1987-ben áttelepedett Magyarországra, a középiskolát Szombathelyen fejezte be. 1991-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-angol szakos hallgatója lett, 1997-ben szerzett tanári diplomát Jelenleg Budapesten él. Gyermekversei gyermekirodalmi lapokban és antológiákban jelennek meg.