Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Szonda Szabolcs

Szonda Szabolcs

Időből kilógó verspillanatok

Weöres Sándor és Károlyi Amy

Kézfogás az irodalommal

Szilágyi Domokosról és Hervay Gizella után szinte kínálkozik, hogy Weöres Sándort és ugyancsak kiemelkedő irodalmi alkotást létrehozó feleségét, Károlyi Amyt hozzuk ezúttal közelképbe számotokra.

Időből kilógó verspillanatok
Forrás: cultura.hu

Weöres Sándor egy évszázaddal ezelőtt, 1913. június 22-én született Szombathelyen. (Családnevének ejtése, mint bizonyára tudjátok, úgyhogy most csak emlékeztetünk benneteket erre: Vörös.) Költő, műfordító, drámaíró, 1989. január 22-én hunyt el Budapesten.
Már gyermekkorában, a családi környezetből adódóan, számottevő műveltségre tesz szert. 15 éves, amikor először közöl egy szombathelyi folyóiratban, és egy ugyanekkor írt versét nem kisebb alkotó, mint Kodály Zoltán zenésíti meg. Jogi, majd bölcsészi tanulmányokat végez, 1939-ben a vers keletkezéséről szóló dolgozatával (A vers születése) doktorál. Dolgozott könyvtárosként is, az irodalmi munkásságát elismerő díjak nyomán több utazást tett Európában, illetve Kínában és az Amerikai Egyesült Államokban is járt. Munkássága nem volt zökkenőmentes, a politikum részéről a 40-es évek végén, az 50-es évek első felében támadások érték világszemlélete miatt, jó néhány évig nem is közölhetett bármit, csak gyermekversei és műfordításai jelenhettek meg, előbbiek által (lásd például Bóbita vagy Ha a világ rigó lenne című köteteit) egész generációk ízlelték meg a vérbeli költészettel való találkozás örömét.
Összetett, gazdag életművéből nehéz kiemelni valamit, hiszen például lírájának egészét jellemzi a nagyfokú dallamosság (rengeteg alkotását, főként gyermekverseit, meg is zenésítették) – lásd például: Magyar etűdök, Rongyszőnyeg –, a kivételes formaérzék, a szerepvers iránti erős vonzalom, a műfajok és a folklór alapos ismerete, a különböző, főként ősi kultúrák iránti értő, elemző, filozófiai érdeklődés is sajátja alkotásának, amelyet ma is gyakran idéznek meg és fel, mondanak és értelmeznek olvasók és irodalmárok egyaránt a magyar nyelvterületen. Nyugodtan elmondható róla: a magyar líra egyik legjelentősebb, máig hatást gyakorló stílus- és játékmestere.
Weöres 1947-ben költözött Pestre, és elvette feleségül Károlyi Amyt (polgári nevén: Károlyi Mária), aki szintén költőként és műfordítóként vált ismertté.
Károlyi Amy 1909. július 24-én született és 2003. május 29-én hunyt el Budapesten. Végzettsége szerint magyar–német szakos tanár volt, de a két nyelv és irodalom mellett történelmet is tanított. 1939-ben közölt először. Angolból, franciából, németből fordított, többek között Emily Dickinson írásait.
Életművének jelentős részét képezik a gyermekeknek szánt verseskönyvek, amelyek közül többet férjével együtt írt (például: Tarka forgó, 1958; Hetedhét ország, 1975).
A következőkben Weöres Sándor és Károlyi Amy verseiből készült összeállítást olvashattok. Döntsétek el ti, „beszélgetnek-e” ezek az írások egymással valamilyen szempontból, mint – mondjuk – házastársak egymás között, egy csendes délutánon...

Weöres Sándor
Önarckép

Barátom, ki azt mondod, ismersz engem,
nézd meg szobámat: nincsenek benne díszek,
miket magam választottam; nyisd szekrényemet:
benn semmi jellemzőt sem találsz.

Kedvesem és kutyám ismeri simogatásom,
de engem egyik sem ismer. Ócska hangszerem
rég megszokta kezem dombját-völgyét,
de ő sem tud mesélni rólam.

Pedig nem rejtőzöm – csak igazában nem vagyok.
Cselekszem és szenvedek, mint a többi,
de legbenső mivoltom maga a nemlét.

Barátom, nincs semmi titkom.
Átlátszó vagyok, mint az üveg – épp ezért
miként képzelheted, hogy te látsz engem?

Kettős én

A világvégi nagy bozót
elrejti mindazt, ami volt.

A világvégi nagy bozótban
sajátmagamtól megfutottam.

Keresném immár hasztalan
elfutott sajátmagam:

A bozótnak is vége van.

Örök pillanat

Mit málló kőre nem bizol:
mintázd meg levegőből.
Van néha olyan pillanat
mely kilóg az időből,

mit kő nem óv, megőrzi ő,
bezárva kincses öklét,
jövője nincs és múltja sincs,
ő maga az öröklét.

Mint fürdőző combját ha hal
súrolta s tovalibbent –
így néha megérezheted
önnön-magadban Istent:

fél-emlék a jelenben is,
és később, mint az álom.
S az öröklétet ízleled
még innen a halálon.

Canzone
Feleségemnek


Még nem tudom, hogy mennyi vagy nekem,
ó, hallgat még felőled benn a lélek,
mely fátylat von köréd, szerelmesem,
s még nem tudom, hogy néked mennyit érek,
jósorsodat hozom, vagy tán halálom
arany s gyémánt díszét, még nem tudom:
új, mézes fájdalom
indái közt nehéz utat találnom.

Csak azt tudom, hogy társra sose várt
az én szivem s lettél egyszerre társa,
elvéve tőle életet s halált,
hogy visszaadd másféle ragyogásra;
hol bennem erdő volt: dúvad- s madár-had
hazátlan csörtet villámtűz elől;
és kunyhóm összedől,
ha benne otthonod meg nem találtad.

Csak azt tudom, hogy hajlós testeden
szinte öröktől ismerős a testem,
fejemnek fészke ott a kebleden,
s nem szégyen, ha előtted könnybe estem,
semmit se titkolok s ős-ismerősen
jársz vad, töretlen Tibet-tájamon,
imbolygó szánalom,
vagy éji égen csillagkérdező szem.

A megtépett ideg, e rossz kuvik,
szemed nyugodt kék mécsét megtalálja;
kicsinyke úrnő, térdedhez buvik
s elszunnyad az érzékiség kutyája;
és benn a Fénykirály, az örök ember,
még hallgat, tán nem tudja szép neved,
s nem mond itéletet,
így vár piros ruhában, szerelemben.

Károlyi Amy
Mély

Meredek-e vagy maradék,
mikor önnön mélyembe látok.
Saját mélyemtől visszahőkölök,
mint lenti vonzástól
a sziklajárók.
Az égtájakra rábízhatod magad.
Mi egyszer dél, az mindig dél.
És mindig északi az északi szél.
Megcsal a közel: sötét kísértet,
saját árnyékod
rajtad lépked.

Pillanat

Két lélegzet közt,
két hullám közt, mikor a tenger lélegzetet vesz,
amikor átereszt a túlsó partra
most, most ugorj, itt van a pillanat.
S ha átjutottál a szoroson
ugrik utánad vadállat lesből
az emberevő habzó őselem,
s a visszafele pillanatot várja,
türelmesen,
hogy elkapja az őt kísértő embert.

Madár

Mert nem a madár formája a fontos,
de a röpte,
hegyen-völgyön át
tehozzád jötte.
Az ív mit leír
szemed távolában,
az ívben veszed észre, hogy madár van.
A lombok közti suhanás,
a rajz az égen,
jön és megy vers dallama-képpen.

Az alkotó pihen.
De rázkódik a mű.
Földet gördít és köveket,
rozsdás szöget és szöveget.
Lehajtott fejjel bandukol
a kékség sivatagaiban.
Mint toll-fosztásnál a toll.
Pehellyé alakul,
emberré válik múlhatatlanul.
Az alkotó pihen.
A mű alakul.

Megjelent a Cimbora 2013/5-ös számában

Világképek görbe tükörben

Szonda Szabolcs

Világképek görbe tükörben

Hervay Gizella és Szilágyi Domokos

Kézfogás az irodalommal

A Kézfogás az irodalommal rovatban jó néhány alkalommal írtunk már erdélyi költőkről, így Szilágyi Domokosról (többet) és Hervay Gizelláról is (kevesebbet). Ezekből a közlésekből emlékezhettek arra, hogy a két költőt nemcsak alkotásaik rokon vonásai fűzik össze, hanem házastársak is voltak, közel három évig.Arról is írtunk, hogy tragikus sorsú családot alkottak.

Read More