Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Szőcs Imre

Szőcs Imre

Polgári otthonok öles falai között

Márai Sándor és Jean Paul Sartre

A gyermekkor évszázadai

Polgári otthonok öles falai között
Márai Sándor (1900–1989). Forrás: Wikipédia

Egy kicsit visszalépünk az időben, az első világháborút közvetlenül követő esztendőkből a világháború előtti „boldog békeidők” utolsó éveibe. A jómódú polgári Európa keleti és nyugati végén tekintünk be egy-egy író gyerekszobájába.
Márai Sándor és Jean-Paul Sartre meglehetősen különböző pályát futottak be az irodalomban, bár a polgári jólét, amelybe a huszadik század legelején beleszülettek (Márai 1900-ban, Sartre 1905-ben) meglehetősen hasonló környezetet, életkörülményeket jelentett számukra. Márai Kassán nőtt fel, a kis Sartre-ot Párizsban neveli elzászi származású édesanyja és anyai nagyapja, Charles Schweitzer. Ennek a városi, polgári gyermekkornak a színhelyét többnyire a tágas lakás, a szobák, szalonok, könyvtárak képezik. A kassai polgárgyermekek legfeljebb a ház zárt udvarában játszanak, egészen más élet ez, mint a falusi gyermekek kalandos, madarászós, természetközeli világa. A kis Sartre esetében a szó szoros értelmében ki volt zárva a külvilág, a dolgokat előbb ismerte meg a könyvek, a betűk által, mint a maguk valójában. Schweitzerék párizsi és a Grosschmid-ok (Márai eredeti családi neve) kassai otthonában egyaránt fontos helyet foglalt el a könyv, a könyvtárszoba. De a könyvek nyomtatott lapjain feltárulkozó világ is lehet annyira izgalmas, mint az igazi, még ha nem is helyettesítheti azt.
Márai családja, amint az alábbi részletből kiderül, valósággal falta a kultúrát, főleg könyv és folyóirat formájában, hatalmas mennyiségben vásárolták a könyvet, amelyből „szükség” esetén eladásra is jutott, a gyermekek által, akik alkalomadtán így pótolták zsebpénzüket.

Márai gyermekkorában. Forrás: Wikimédia

Márai gyermekkorában. Forrás: Wikimédia

Az „úri szobában” három üvegajtós szekrényben sorakoztak a könyvek. Anyám „könyvtára” már inkább csak dísztárgy volt, a szalon berendezésének egyik kelléke s emlék a múltból; a mahagóniszekrény ajtaját ritkán nyitogatták. Vagy háromtucat, vörös vászonba kötött Egyetemes regénytár adta ki a zömét anyám könyveinek. (…) Apám könyvtára tekintélyes volt, és elfoglalta az „úri szoba” leghosszabb falát. A magyar írók közül Mikszáthot olvasta a legszívesebben. Jogi könyveit, a hasas corpus juris-köteteket stb. az irodában őrizte; a lakás három magas, falba épített könyvszekrénye tele volt szépirodalommal. A városunkbeli polgárság sokat és szívesen olvasott. (…) Akkoriban ha egy polgári sorú asszony unatkozott, nem kártyázott, nem szaladt a moziba vagy kávéházba, hanem elővett egy könyvet és olvasott. Apám estéi is így teltek el, könyvvel a kezében. (…) Nem múlt el nap a középosztálybeli, értelmes ember számára, hogy az esti órákban, elalvás előtt, az ágyban néhány oldalt ne olvasott volna valamilyen új könyvből.
Járt egy angol folyóirat is, a Nature című természettudományi folyóirat, de csak ritkán forgattuk, mert az angol nyelvvel valamennyien hadilábon álltunk a családban, bár esztendőkön át beállított minden héten háromszor az öreg, iszákos angol nyelvmester, akit néha megleptünk ebéd után, amint apámmal kettesben, az úriszoba kényelmes karosszékeiben, angolóra ürügye alatt békésen szunyókálnak. (…) Rengeteg könyv gyűlt fel idővel az emeletes, szárnyas ajtajú szekrényekben. Itt sorakozott mindenekelőtt a „teljes Mikszáth” s a teljes, egészvászonba kötött Jókai. Ez a jubileumi kiadású, százkötetes Jókai lassanként elapadt, mert a Forgách utcai antikvárius, akinél iskolaév végén értékesítettük a fölöslegessé vált tankönyveket, ötven krajcárt fizetett egy kötet Jókaiért, s nem is tisztelt más egyebet a világirodalomból. (…) Így aztán reáfanyalodtam szeretett Jókaim elkótyavetyélésére – a mi családunkban nagyon érzékenyen megtartották a névnapokat, születésnapokat, a családtagok sohasem feledkeztek meg ilyen alkalmakkor egymás megajándékozásáról, s mert pénzem nem volt, a szorgalmi munkákat meg nem kedveltem, kénytelen voltam születésnap vagy karácsony előtt egyes darabokat értékesíteni apám könyvtárából.
Magyarul, loptam a könyveket apám könyvtárából. A jubileumi Jókai-sorozat meglehetősen leapadt, mire felsőbb gimnáziumba kerültem.

Jean Paul Sartre (1905– 1980). Forrás: britannica.com

Jean Paul Sartre (1905– 1980). Forrás: britannica.com

A kisgyermek Jean-Paul Sartre nagyjából ugyanazokban az években úgy élte életét a párizsi polgári lakásban, mint egy külvilágtól gondosan elzárva nevelt üvegházi növény, nem véletlen, hogy nagyon korán, még az iskola előtt megtanult olvasni: számára a könyvek a szó szoros értelmében helyettesítették a külvilágot, mi több, ezek jelentették magát a természetet, de ez a betűvilág korántsem volt unalmas, szürke univerzum, az igazi, falakon túli valóság ezek után egyenesen csalódást okozott számára.

Sartre gyermekkorában. Forrás: exploringyourmind.com
Sartre gyermekkorában. Forrás: exploringyourmind.com
Bizony, hasztalan keresném magamban a paraszti gyermekkor kusza emlékeit, édes esztelenségét. Soha nem túrtam a földet, nem szedtem fészket, nem gyűjtöttem növényeket, s nem vadásztam kavicsokkal madarakra. A könyvek voltak az én madaraim és madárfészkeim, háziállataim és istállóim és rétjeim; a könyvtár az egész világ tükörképe volt; s a tükörképben megvolt az eredeti minden mélysége, változatossága, váratlansága. Hirtelen kalandra indultam: székekre, asztalokra kellett felmásznom, vállalva a könyvlavinák veszélyét, melyek maguk alá temethettek volna. A legfelső polcon lévő könyvek sokáig elérhetetlenek voltak számomra; más műveket, alighogy felfedeztem őket, nyomban kikaptak a kezemből; voltak, amelyek elbújtak előlem: egyszer kivettem, elkezdtem olvasni, azt hittem, visszatettem a helyére, s egy hétig kellett keresnem, míg megint ráakadtam. S micsoda szörnyű találkozások: felütöttem egy albumot, s az illusztráción undok férgek nyüzsgő tömegére esett tekintetem. A szőnyegen hasalva beutaztam Fontenelle, Arisztophanész, Rabelais sivatagait; a mondatok olyan ellenállást tanúsítottak, akár a tárgyak: meg kellett figyelni, meg kellett kerülni őket, úgy kellett tennem, mintha elmennék, aztán hirtelen visszatérni, rajtuk ütni, amikor nem számítanak rá, s többnyire így is megőrzik titkukat. (…) A könyvtárban alig volt más könyv, mint a nagy francia és német klasszikusok. Voltak még nyelvkönyvek, néhány híres regény is, Maupassant válogatott elbeszélései, képzőművészeti albumok – egy Rubens, egy Van Dyck, egy Dürer, egy Rembrandt –, ezeket tanítványaitól kapta nagyapám újévi ajándékul. Gyengécske világegyetem.
Hanem a Nagy Larousse (francia nagylexikon) mindent pótolt; találomra kihúztam egy kötetet az íróasztal mögül, az utolsó előtti polcról: az A-Bello, Bello-Ch vagy Ci-D, Mele-Po vagy Pr-Z kötetet (ezek a szótagpárok földrajzi nevekké váltak, az egyetemes tudás egy-egy tartományát jelölték; volt egy Ci-D birodalom, egy Pr-Z birodalom, s mindegyiknek megvolt a maga állat- és növényvilága, megvoltak a városai, nagy emberei, ütközetei); erőlködve rátettem nagyapám íróasztalára, kinyitottam, valódi madarakat szedtem ki fészkükből, valódi virágokra leszálló valódi lepkékre vadásztam. Emberek, állatok személyesen voltak jelen a könyvben: a kép volt a testük, a szöveg a lelkük; házunk falain kívül is találkozott az ember bizonytalan, kezdetleges utánzatokkal, melyek többé-kevésbé hasonlítottak a mintaképekre, de meg sem közelítették tökéletességüket: az Állatkertben a majmok nem voltak olyan majomszerűek, a Luxembourg-kertben az emberek nem voltak olyan emberszabásúak.

A gyermekkor évszázadai

Szőcs Imre

A gyermekkor évszázadai

Az emlékezés mestere

A gyermekkor évszázadai

Egykori önmagunkkal találkozunk egy régi fényképen: négykézláb mászunk egy takarón, sírunk, mert megrémültünk a beöltözött Mikulás szakállától, anyukánk babakocsiban sétáltat, elsős csoportkép, osztálykirándulás... Mi vagyunk a képen, magunkra ismerünk – mégis mintha valaki más volna, hiszen memóriánk másként emlékezik a múltra, mint ahogyan a fotópapír vagy a pixelek őrzik azt.

Read More