Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Kónya Éva

Kónya Éva

Az advent jelképei és hagyományai

Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen (Juhász Gyula: Karácsony felé)

Barangoló

Az advent a hit, a szeretet, a reménykedés, az imádság, a csendes elmélkedés, a bűnbánat, a testi és lelki megtisztulás négyhetes időszaka, amely a Szent András napjához (november 30.) legközelebb eső vasárnapon kezdődik és karácsony napjáig tart. Neve az adventus Domini (az Úr eljövetele) latin kifejezésből származik, és egyes napjaihoz – a vallásos tartalom mellett – hiedelmek, népszokások is kapcsolódnak. (Angyali üdvözlet, Robert Campin oltárképe, 1427)

Az advent jelképei és hagyományai

A karácsony várásának adventi időszaka az 5. században vált a keresztény kultúrkör részévé, négyhetes időtartamát (amit a későbbiekben a protestáns felekezetek is átvettek) Szent Gergely pápa rendelte el a 7. század elején.
A mindennapi hajnali szentmise (angyali mise), a rorate, a nevét adó gregorián himnusszal kezdődik: Rorate, coeli desuper… (Harmatozzatok, magasságos egek…) és az angyali üdvözlet elmondásával fejeződik be. A szertartás a lelki felkészülés, a Megváltó eljövetelére való együtt várakozás része. Még a múlt század elején is a gyermekek feladata volt hajnali harangozással, énekszóval, csengetéssel költögetni a katolikus és néhány vidéken a protestáns híveket is, hogy idejében elindulhassanak templomaikba.
Advent idején régen szokás volt a böjtölés, tilos volt a zajos mulatság, a tánc és az italozás, az 1661-es nagyszombati zsinat még a házasságkötést és a lakodalmat is megtiltotta ebben az időszakban.

Szent Gergely pápa, a hagyomány szerint, a galamb alakjában megjelent Szentlélek sugallatára diktálta a liturgikus énekek, zsoltárok szövegét és – róla elnevezett (gregorián) – dallamait • (Forrás: Wikipédia)

Szent Gergely pápa, a hagyomány szerint, a galamb alakjában megjelent Szentlélek sugallatára diktálta a liturgikus énekek, zsoltárok szövegét és – róla elnevezett (gregorián) – dallamait • (Forrás: Wikipédia)

A hajnali miséknek a roráté nevet adó gregorián himnusz kottája egy középkori kéziratban (Forrás: therprodigalsoun.wordpress.com)

A hajnali miséknek a roráté nevet adó gregorián himnusz kottája egy középkori kéziratban (Forrás: therprodigalsoun.wordpress.com)

Karácsonyeste száz évvel ezelőtt (Forrás: Fortepan)

Karácsonyeste száz évvel ezelőtt (Forrás: Fortepan)

 És hiszek újra égi szeretetben, ilyenkor decemberben
(Juhász Gyula: Karácsony felé)

Az adventi időszak hangulatát a karácsonyra, a szeretet ünnepére való felkészülés mellett a fényre való vágyakozás is meghatározza. Legfontosabb szimbóluma az örökkévalóságot és a megváltás fényét jelképező adventi koszorú.
Az első adventi koszorút – egy felfüggesztett kereket 24 gyertyával – Johann Heinrich Wichern hamburgi evangélikus lelkész készítette az általa alapított gyermekotthonban, a 19. század derekán. Az 1860-as évektől a kerék helyét örökzöld ágakból (fenyő, babér stb.) font asztali koszorúk vették át, és a gyertyák száma négyre csökkent.

Ilyen lehetett az első adventi koszorú, a fenyőágakkal feldíszített kocsikerék huszonnégy – naponta eggyel több meggyújtott – gyertyával (Forrás: ittlakunk.hu)

Ilyen lehetett az első adventi koszorú, a fenyőágakkal feldíszített kocsikerék huszonnégy – naponta eggyel több meggyújtott – gyertyával (Forrás: ittlakunk.hu)

A koszorút díszítő szúrós magyallevelek Krisztus töviskoszorúját, a piros bogyók a Megváltó vérét, a fenyőtobozok a feltámadást jelképezik, a fagyöngy a középkori hiedelem szerint a boszorkányokat űzi el (Forrás: pinterest.com)

A koszorút díszítő szúrós magyallevelek Krisztus töviskoszorúját, a piros bogyók a Megváltó vérét, a fenyőtobozok a feltámadást jelképezik, a fagyöngy a középkori hiedelem szerint a boszorkányokat űzi el (Forrás: pinterest.com)

Az adventi naptárak számozott ablakai minden napra újabb meglepetést (képet, apró játékot, édességet) rejtenek december
elejétől karácsonyig (Forrás: Wikipédia)

Az adventi naptárak számozott ablakai minden napra újabb meglepetést (képet, apró játékot, édességet) rejtenek december elejétől karácsonyig (Forrás: Wikipédia)

Az adventi vasárnapokon meggyújtott négy gyertya a hitet, a reményt, az örömet, illetve a szeretetet szimbolizálja, a világító gyertyák számának növekedése pedig – a téli hidegben, az egyre hosszabbodó éjszakák sötétségében – a melegre, a fényre, a megújuló életre való vágyódást. Hagyományos színük – egy kivétellel – a lila, a bűnbánat színe, a negyediké az örömet jelképező rózsaszín. A koszorú közepére helyezett, karácsony napján meggyújtott ötödik (fehér) gyertya a fényt hozó Jézus születésére emlékeztet.
A gyermekek számára az adventi időszak időmérő eszköze az adventi naptár, 24 számozott ablakkal, mögöttük kis képekkel vagy apró ajándékokkal. Napjaink adventi kalendáriumai kisebb dobozokból (akár gyufás skatulyákból), tasakokból, borítékokból, zoknikból stb. is készülnek, amelyekben az ajándékok elrejthetők.

Az örökzöld növények ágaiból font adventi koszorú az örök életet, a halhatatlanságot, az egymást követő vasárnapokon meggyújtott,
egyre több gyertya a növekvő fényt jelképezi (Forrás: pinterest.com)

Az örökzöld növények ágaiból font adventi koszorú az örök életet, a halhatatlanságot, az egymást követő vasárnapokon meggyújtott, egyre több gyertya a növekvő fényt jelképezi (Forrás: pinterest.com)

Az első nyomtatott adventi naptárt, amelynek ajándékai a naptárra
felragasztható képek voltak, Gerhard Lang készítette a múlt század elején (Forrás: Wikipédia)

Az első nyomtatott adventi naptárt, amelynek ajándékai a naptárra felragasztható képek voltak, Gerhard Lang készítette a múlt század elején (Forrás: Wikipédia)

A koszorúkészítés hagyománya a pogány időkre nyúlik vissza: őseink hite szerint a koszorú megvédte a házat a gonosz szellemektől (Forrás: pinterest.com)

A koszorúkészítés hagyománya a pogány időkre nyúlik vissza: őseink hite szerint a koszorú megvédte a házat a gonosz szellemektől (Forrás: pinterest.com)

 Aki böjtöl András napján, vőlegényt lát éccakáján

Az adventi időszak jeles napok egész sorát foglalja magába, köztük András (november 30.), Borbála (december 4.), Miklós (december 6.), Luca (december 13.), Tamás (december 21.), Ádám és Éva (december 24.) napját és karácsony ünnepét.
A néphagyományban a decemberi jeles napok többségéhez termés-, időjárás- és házasságjóslás kapcsolódott. Az időszak termékenység-, egészség-, szerencse- és szerelemvarázslási praktikáinak célja a következő esztendő sikerének előmozdítása volt a gazdálkodásban, a párkapcsolatok alakulásában, illetve az ártó szellemek elűzésében. Borbála, Miklós és Luca napján jelmezes, néha álarcos alakoskodók jártak házról-házra és mondták termékenységvarázsló rigmusaikat.

A Borbála-ág karácsonyi virágzása esküvőt jósolt az eladósorban lévő lányok számára (Forrás: pinterest.com)

A Borbála-ág karácsonyi virágzása esküvőt jósolt az eladósorban lévő lányok számára (Forrás: pinterest.com)

A Luca napján elvetett búza (Luca-búza) karácsonyi zöldellése jó termést ígért a következő esztendőre  (Forrás: balingazda.hu)

A Luca napján elvetett búza (Luca-búza) karácsonyi zöldellése jó termést ígért a következő esztendőre (Forrás: balingazda.hu)

A jövendőbeli férj foglalkozására a lányok ólomöntésből – a hideg vízbe csorgatott és ott megszilárdult ólomdarab formájából – következtettek (Forrás: nepszokasok.com)

A jövendőbeli férj foglalkozására a lányok ólomöntésből – a hideg vízbe csorgatott és ott megszilárdult ólomdarab formájából – következtettek (Forrás: nepszokasok.com)


Mivel közeledett a lakodalmak – hagyományosan vízkereszttől nagyböjtig tartó – ideje, a lányok mágikus praktikákkal jósolták meg jövendőbelijük kilétét. Borbála napján gyümölcsfaágakat vágtak le, amelyekhez egy-egy nevet társítottak, és a vőlegény nevét a meleg szobában elsőként kivirágzó ág jövendölte meg. A Luca napi gombócfőzés során a neveket rejtő gombócokat forró vízbe tették, és az elsőnek a víz tetejére emelkedő jósolta meg a jövendőbeli nevét.
A Luca napján sütött pogácsákba szokás volt gyűrűt vagy pénzt tenni. A néphit szerint a gyűrűt megtaláló lányra lakodalom, a pénzt megtalálóra pedig szerencse várt a következő esztendőben. 

Luca-napi reggeli (Friz von Dardel festménye, 1848) 
(Wikipédia)

Luca-napi reggeli (Friz von Dardel festménye, 1848) (Wikipédia)

Luca-szék  (cultura.hu)

Luca-szék (cultura.hu)

A Luca-napi alakoskodók arcukat fehér lepellel takarták el, a jó gyerekeket megajándékozták, a lustákat pedig megfenyegették a kezükben tartott seprűvel vagy meszelővel  (cultura.hu)

A Luca-napi alakoskodók arcukat fehér lepellel takarták el, a jó gyerekeket megajándékozták, a lustákat pedig megfenyegették a kezükben tartott seprűvel vagy meszelővel (cultura.hu)
A lucázás vagy kotyolás a hajnalonként (lopott szalmával) házról házra járó fi úgyermekek termékenységvarázsló szokása volt (cultura.hu)
A lucázás vagy kotyolás a hajnalonként (lopott szalmával) házról házra járó fi úgyermekek termékenységvarázsló szokása volt (cultura.hu)

Serkenj, lelkem, mély álmodból, vigyázz magadra!
(középkori karácsonyi ének)

A XIII. Gergely pápa által bevezetett Gergely-naptár (1587) előtt Luca napja volt a téli napforduló időpontja, az év leghosszabb éjszakájával, tele képzelt veszedelmekkel, szellemlényekkel. Ezért kötődhetett ehhez a „gonoszjáró” naphoz a legtöbb babona a magyar nép hiedelemvilágában.
Luca napján (a néphit szerint) nem volt tanácsos tárgyakat ajándékozni vagy kölcsönadni, mert azok a boszorkányok kezére kerülhettek. A hajnali mise idején be kellett zárni a házat és az ólakat, nehogy a boszorkányok valamiben kárt tegyenek. Elriasztásukra ajánlatos volt fokhagymát dugni a kulcslyukba, kést állítani az ajtófélfába, hamut szórni a kapuk elé, és el kellett zárni a seprűket, elkerülendő, hogy azokon röpködjenek. Ezen a napon kezdték faragni tizenháromféle fából a Luca széket.

Az 1700-as években törvény tiltotta a Miklós-napi alakoskodást, „a házrul-házra való énekliseket, melyek által az éjszakai csendesség sértődik” (sulinet.hu)

Az 1700-as években törvény tiltotta a Miklós-napi alakoskodást, „a házrul-házra való énekliseket, melyek által az éjszakai csendesség sértődik” (sulinet.hu)

A pásztorjárás szereplői karácsonyestén járták énekelve a falvakat kifordított
bundákban, kezükben pásztorbottal és a „kisbéres” által vitt betlehemi jászollal (sulinet.hu)

A pásztorjárás szereplői karácsonyestén járták énekelve a falvakat kifordított bundákban, kezükben pásztorbottal és a „kisbéres” által vitt betlehemi jászollal (sulinet.hu)

Luca, Borbála és karácsony napját dologtiltó napként tartották számon. Tilos volt minden asszonyi munka (fonás, varrás, mosás, seprés, kenyérsütés, meszelés stb.), a tilalomszegésen kapottat (a hiedelem szerint) Luca akár kővé is változtathatta. 
Liturgikus jellegű adventi népszokás volt a karácsony esti pásztorjárás, a szállást kereső Szent Családra emlékeztető, kilenc napon át tartó szentcsalád-járás és a karácsonyi ostyahordás: a kántortanító által sütött ostyát iskolás gyerekek vitték a családoknak, akiktől cserébe élelmet (lisztet, babot, kolbászt stb.) kaptak.

A karácsonyi vesszőhordás során a pásztorok vesszőköteggel a kezükben járták a házakat és mondták el jókívánságaikat (sulinet.hu)

A karácsonyi vesszőhordás során a pásztorok vesszőköteggel a kezükben járták a házakat és mondták el jókívánságaikat (sulinet.hu)