Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Kónya Éva

Kónya Éva

Istenek tápláléka: a csokoládé

Barangoló

Istenek tápláléka: a csokoládé
A 10–15 méter magasra növő kakaófa virágai éjszaka nyílnak ki, 15­30 cm hosszú, ovális termésében 30­60 kakaóbab található • Kép forrása: Pinterest

Mi fán terem a csokoládé?

Kakaófa formájában, csokoládéitalos edénnyel ábrázolt maja kukoricaisten (középkori maja edény díszítménye) • Kép forrása: ecoyuc.com
Kakaófa formájában, csokoládéitalos edénnyel ábrázolt maja kukoricaisten (középkori maja edény díszítménye) • Kép forrása: ecoyuc.com
Csokoládéitalt öntő asszony egy középkori azték kódexben • Kép forrása: chocolateclass.wordpress.com
Csokoládéitalt öntő asszony egy középkori azték kódexben • Kép forrása: chocolateclass.wordpress.com
Antonio Colmenero de Ledesma metszetén maga Poszeidón tengeristen csempészi Dél­ Amerikából Európába az istenek italát (1644)
• Kép forrása: publicdomainreview.org
Antonio Colmenero de Ledesma metszetén maga Poszeidón tengeristen csempészi Dél­ Amerikából Európába az istenek italát (1644) • Kép forrása: publicdomainreview.org
Csokoládét kóstoló 17. századi francia lovag és hölgye a szolgával és az italt keverővel habosító háziasszonnyal (Nicolas Bonnart metszete, 1680 körül) • Kép forrása: nationalgallery.org.uk
Csokoládét kóstoló 17. századi francia lovag és hölgye a szolgával és az italt keverővel habosító háziasszonnyal (Nicolas Bonnart metszete, 1680 körül) • Kép forrása: nationalgallery.org.uk
Jules Joseph Lefebvre: Szolgálólány porcelán csokoládés kannával és csészével (1880) • Kép forrása: Wikipédia
Jules Joseph Lefebvre: Szolgálólány porcelán csokoládés kannával és csészével (1880) • Kép forrása: Wikipédia
A csokoládé 19–20. századi hódító útján fontos szerepe volt a vonzó, színes reklámoknak (Theophile Alexandre Steinlen reklámplakátja, 1898) • Kép forrása: metmuseum.org
A csokoládé 19–20. századi hódító útján fontos szerepe volt a vonzó, színes reklámoknak (Theophile Alexandre Steinlen reklámplakátja, 1898) • Kép forrása: metmuseum.org
Az alapító dédunokájáról elnevezett Tibi csokoládét először készítő Stühmer gyár termékeit népszerűsítő hirdetés a múlt század első feléből • Kép forrása: mandadb.hu
Az alapító dédunokájáról elnevezett Tibi csokoládét először készítő Stühmer gyár termékeit népszerűsítő hirdetés a múlt század első feléből • Kép forrása: mandadb.hu
A Dreher csokoládégyár termékeit népszerűsítő plakát az 1920­as évekből • Kép forrása: retro.network.hu
A Dreher csokoládégyár termékeit népszerűsítő plakát az 1920­as évekből • Kép forrása: retro.network.hu

A csokoládé alapanyaga, az év­századokon át az arannyal, ezüst­tel vetekedő értékű kakaóbab, a Dél-Amerika esőerdőiben őshonos kakaófa termése. A kakaóbabot a kontinens őslakói, a maják, majd az aztékok isteneik eledelének, ajándé­kának, a boldogság, a bölcsesség és az életerő forrásának tartották. (Fel­tehetően ezért lett a 18. században a kakaófa növénytani neve a görög eredetű Theobroma cacao: ’az is­tenek tápláléka’.) A kakaófa gyü­mölcsének kemény héjából hasz­nálati tárgyakat – kanalat, poharat, szerszámokat – faragtak, leveleivel házukat födték be, a magvakat pedig gyógyszerként, fűszerként, val­lási szertartásaikhoz és elsősorban élénkítő hatású italok készítésére használták. A könnyen szállítható és számlálható, mandula nagysá­gú (pénzmandulának is nevezett) kakaóbabszemek a 16–17. századig fizetőeszközként is szolgáltak (egy pulyka ára például 100, egy nyúlé 30 babszem volt).

A napon megszárított, megpör­ költ, összetört, kukoricaliszttel és vízzel kevert magokból készült az első csokoládéital, a xocolātl (’ke­serű víz’), illetve a mézzel, fahéjjal, vaníliával, ánizzsal ízesített, keverő­ vel habosított sokoatl (’habos víz’), amelynek emlékét számos európai nyelvben őrzi a csokoládé neve. A kakaóbabból készült főzetet az aztékok serkentő hatása miatt fo­gyasztották, és hittek abban, hogy az aromás ital növeli bölcsességüket és tetterejüket.

A csokoládé európai diadalútja

A kakaó – Amerika felfedezése után – spanyol közvetítéssel jutott el Mexikóból Európába. Az első fehér ember, aki a kesernyés ízű „habos vizet” megkóstolhatta, az Azték Bi­rodalmat utóbb meghódító Hernán Cortés volt, akit az aztékok az ősi földre visszatérő Tollas kígyóistennek véltek. Az ő hajói hozták el Európába az első kakaóbabmagokat.

A csokoládé egy évszázadon át jellegzetesen spanyol italnak szá­mított. Az 1500­-as években, amikor az ugyancsak Amerikából származó krumplit még aranytányérokon, ze­neszó mellett szolgálták fel a lakomá­kon, a csokoládé élvezete a legelőke­lőbbek kiváltsága volt, és az arany­, ezüstserlegekben, majd magas falú porceláncsészékben kínált egzotikus ital fogyasztása fontos társasági ese­ménynek számított.

Az 1600-­as években élénkítő hatású, erősítő, életerőt megnöve­lő italként hódította meg Európát, majd Ázsiába, Afrikába is eljutott. Franciaországban XIII. Lajos felesé­ge, Ausztriai Anna még titokban hó­dolt élvezetének, XIV. Lajos (a Nap­ király) korában viszont már az egész királyi udvart hatalmába kerítette reggeli és társasági italként való fo­gyasztásának szenvedélye. A király­né, az uralkodó és annak kegyenc­ női számára királyi csokoládémes­ter készítette „a szerelem elixírjét”. A kifinomult ízlést jelképező italt a felvilágosodás korának irodalmi sza­lonjaiban is szívesen fogyasztották a nemesek, nagypolgárok, költők és művészek.

Az elsősorban kolostorokban készített, cukorral, vaníliával, rózsa­vízzel, fahéjjal, szegfűszeggel stb. kevert csokoládépaszta receptje száz éven át féltve őrzött spanyol titok maradt (az első európai csokoládékészítő műhelyt 1580­-ban hozták létre). Később, a 17–18. szá­zadban már az angol közembereket is meghódította, Ausztriában pedig valóságos nemzeti itallá vált. Az Eu­rópa nagyvárosaiban (Velencében, Párizsban, Londonban, Bécsben stb.) sorra nyíló csokoládéházak – a kávé­ házakhoz hasonlóan – a társasági és a politikai élet központjaivá váltak. A reggeli csokoládé pedig hozzájárult a napi háromszori étkezés szokásának kialakulásához: a hagyományos dél­előtti ebéd és délutáni estebéd mel­lett megjelent a reggeli is.

Bár a legelőkelőbbek már a 17–18. században töltött csokoládégolyók­kal (pralinéval, konyakos meggyel) kényeztették magukat, a csokoládét néhol még a 19. század végén is kizá­rólag patikákban árulták erősítőként, frissítőként, a búskomorság (mélakór, depresszió) ellenszereként. Fogyasztásának megítélése az idők során meglehetősen ellentmondásos volt. Hívei úgy tartották, hogy határtalanul megnöveli az életkedvet és minden betegséget meggyógyít, ellenzői vi­szont a szív, a gyomor, a tüdő és a női szépség károsítóját, a hisztéria (sőt, egy márkinő fekete bőrű gyermeke születésének) okozóját látták benne.

Jótékony hatását Jean Anthelme Brillat­ Savarin francia jogász, világhí­rű „ínyesmester” foglalta össze: „Kü­lönösen jót tesz azoknak, akik nagy szellemi munkát végeznek, akik a prédikálószékben, a katedrán vagy a bíróság előtt sokat kénytelenek szó­nokolni, és az utasoknak...”

A világ legkedveltebb édessége Magyarországon

A csokoládé első magyar említő­je Palocsay György költő, kuruc tá­bornok volt, aki az 1700­-as évek ele­jén egy franciák elleni csatából ha­zatérve számolt be „az urak asztalá­nál megjelent újfajta italról”. Élettani hatásáról és „ismejeleiről” Rhédey Antal írt „orvostudori értekezést” (1844), miszerint „töredékében sem­mi homoknemű nincs, a szájban tö­kélyesen felolvadva hidegségérzetet hoz elő...”

Magyarországi meghonosítói német, osztrák, francia származá­sú mesterek voltak, a legnagyobb csokoládégyárat Stühmer Frigyes hamburgi cukrászmester alapította 1868­ban. A Franciaországból Bu­dapestre költözött Émile Gerbeaud bonbonok és sütemények tucatjait szabadalmaztatta. Dél-Amerikától a török szultán háreméig exportálta ké­szítményeit, de legfontosabb vásár­lója a bécsi királyi udvar volt. (Ferenc József császár ugyanis gyorsan evett, és amint egy-­egy fogással végzett, az inasok – az etikettnek megfelelően – minden tányért eltávolítottak, így a vendégek csak az étkezések után felszolgált bonbonokkal csillapíthat­ták éhségüket.) Gerbeaud – unokája szerint – munka közben is szorgal­masan tanulta a magyar nyelvet: „én letakarom a fazekamat, te letakarod a fazekatokat, a fazekaitokat... a fene ezt a furcsa nyelvet...”

Az általános véleményt a csokolá­déról John G. Tullius kortárs amerikai grafikus fogalmazta meg a legtalá­lóbban: „Tíz emberből kilenc szereti, a tizedik pedig hazudik.”

 

 

 

 

 

 

 

Alphonse Mucha szecessziós csokoládéreklám-plakátjai (1896–1902)
• Kép forrása: artnet.com
• Kép forrása: artnet.com
• Kép forrása: Wikipédia
• Kép forrása: Wikipédia
 • Kép forrása: dolcegourmando.com
• Kép forrása: dolcegourmando.com
 • Kép forrása: chocolateamatller.com
• Kép forrása: chocolateamatller.com
 • Kép forrása: flickr.com
• Kép forrása: flickr.com
 • Kép forrása: chocolateamatller.com
• Kép forrása: chocolateamatller.com
 • Kép forrása: catalogue.swanngalleries.com
• Kép forrása: catalogue.swanngalleries.com
 • Kép forrása: museunacional.cat/
• Kép forrása: museunacional.cat/
 
Megjelent a Cimbora 2019/1-es számában

Középkori állattan-könyvek: bestiáriumok

Kónya Éva

Középkori állattan-könyvek: bestiáriumok

Barangoló

Őseink barlangok falaira festve, karcolva örökítették meg az évezredekkel ezelőtt élt, nem egy esetben mára kihalt állatok – mamutok, őstulkok, kardfogú tigrisek stb. – képeit. Az ókori birodalmakban a valóban élt állatokról és a mítoszok képzeletbeli lényeiről óegyiptomi papiruszok, falfestmények, mezopotámiai domborművek, antik görög vagy római ábrázolások és természettudományos leírások is tudósítanak.

Read More
Madarat tolláról, rókát bundájáról

Kónya Éva

Madarat tolláról, rókát bundájáról

„A rókák szabad népe nem vész el.” (Fekete István)

Barangoló

„Hagyjátok az én híres ravaszságomat. Torkig vagyok vele.” (Kosztolányi Dezső) 

Read More