Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Jakab Villő Hanga

Jakab Villő Hanga

Pörgős fantasy és bölcseleti ifjúsági regény

– Mesteralvók, második kötet –

Cimbi olvasólámpája

Amint befejeztem a Mesteralvók hajnalát, máris megrendeltem a kötet második részét, amely a Mesteralvók viadala címmel látott nyomdafestéket. 

Pörgős fantasy és bölcseleti ifjúsági regény
Huszti Gergely – Fotó: Litera

No de mire fel ez a nagy sietség?

Huszti Gergely első megjelent regényével, a Mesteralvók hajnala című ifjúsági fantasyvel (Cicero, 2019) elnyerte 2020-ban az Év Ifjúsági Könyv Írója (12 év feletti kategóriában) címet. Egy többrészes mű esetén mindig izgalmas kérdés, hogy a folytatás képes-e megtartani az előző rész színvonalát, vagy unalmassá, túlírttá válik. A válasz, röviden: a Mesteralvók második része, bár ez nem elvárás, könnyedén felülmúlja az elsőt (amelyről a Cimborában már olvashattatok). Nem okoz csalódást.

A Mesteralvók hajnala annyira sok megválaszolatlan kérdést hagy maga után, mintha csupán előkészítője lenne a folytatásnak. Ez mégsem így van, hiszen a három főhős elbeszélésének váltakozása folyamatosan fenntartja kíváncsiságunkat. Úgy érezhetjük, hogy minden pillanatban megfordulhat az események menete, egy-egy új információ átrendezi a lassan ismerőssé váló, középkori jellegű, varázslattal átszőtt és mitikus lények lakta világot. A második részben nemcsak a nagyobb ívű események okoznak gazdag olvasmányélményt, hanem a kifinomult részletek is: mind a szereplők múltbeli történetének és jellemének színezése, mind a varázslatos világ múltjának, aktuális helyzetének nyomokban feltünedező jellemzői.

 

Kedvenc szavak, kifejezések:
vajákosság
good game
a sozók dühe
Ez a te formád, Tótisz.

Címből jóslás: hajnaltól a viadalig

A Mesteralvók hajnala cím a mesteralvók, a fantasy világában szentként tisztelt, csodás erejű alakok földi maradványainak ébredésére utal, pedig ilyesmire egyáltalán nem kerül sor az első részben, de a mágikus esemény előkészítésének díszleteibe sem láthat be az olvasó. Csak annyit tudunk, hogy a Tornác nevű világ településeiről sorra eltűnnek a csontszentek, akik hiánya az emberek őrületének, egymás lekaszabolásának rémképét ébreszti fel.
A Mesteralvók viadala már túlmutat az ébredésen, a visszatérésen, és egy elkövetkező, küzdelmes időszakot, háborút jósol.

Elsősorban arra gondolhat az olvasó, hogy azokról a mesteralvókról lehet szó – valamilyen varázslatos módon –, akiknek csontjai eltűntek. A történet azonban igazán meglepő fordulatokat tartogat...

Az első kötet emlékezetes záróképe, hogy Admira és Miló együttes erővel megfejtik az égbe nyúló torony titkát. Az egyetlen élő szentet, Ludovikot, akitől Admira segítséget remél, nem találják a toronyban, viszont három titokzatos, vak vénséget igen. Az ő hátukra rajzolt kód megfejtésével tudnak a fiatalok továbbhaladni útjukon, de itt derül ki az is, hogy a mesteralvók valódi történetét meghamisították.

A mesteralvók igaz természete válik a második kötet legfőbb kérdésévé: vajon kinek az oldalán állnak?

Talán, meghazudtolva a Mesteralvók Könyvének sorait, a bosszú és harag harcosai ők, vagy valóban a béke hírnökei, ahogyan Admira tanulta. Mi az, amit az eredeti történetből elrejtettek a Mesteralvók Könyvének másolói, és milyen szándék vezérelte őket, kinek az érdekében tették? Sok kérdés a regény utolsó oldalain kerül megválaszolásra, köztük az is, hogy Milót ki és miért vezette a Tornácra, és hogy hová tűnt az utolsó élő mesteralvó, Ludovik atya.

Főhősök története(i)

Az első kötetben egymástól teljesen külön halad a három főhős története, csak a végén találkozik Miló és Admira. Miló a Vörös Vadkan fagyos birodalmában esik fogságba előbb, Lupa Voidban, ahol emberevő („kannibálzombi”) sozó harapja meg, s ez a kínzó marás, amely áldozatát utolsó fázisban sozóvá teszi, végig jelen van a második kötetben.

A szürkegém Admira, aki árvaként nevelkedett a dakorleoni kolostor falai között, a szőlészettel foglalkozó településről indul útnak, hogy eltűnt mesteralvójuk, Ruphus mester szent csontjait felkutassa, s így szabadítsa meg közösségét a vár- ható szerencsétlenségtől. A regény második része sokrétűen árnyalja a fiatal lány karakterét, megtudjuk származásának történetét, kiderül, hogy miért szenved álmatlanságtól születése óta, milyen körülmények között és miért került a kolostor falai közé.

Admira, ahogyan a regény többi szereplője, a történet során folyamatosan törekszik önmaga és a nekik szánt szerep megértésére, feladata betöltésére.

Admira sokkal inkább illik a Tornác mitikus világába, mint Milán, aki rövid ideje maga is álmatlansággal küzd, de látszólag 

semmi egyéb nem indokolja, hogy a mesteralvók világába keveredjen, ahol életét kockáztató helyzetekben kell helytállnia. Ez nem az a történet, ahol a hősökről már az elején kiderül, hogy csodás képességeik vannak, és meg kell menteniük a világot valamilyen szörnyű csapástól. A regény végén megértjük Miló szerepét, de számos út marad nyitva előttünk, hogy továbbgondoljuk a srác történetét. A folytatás adná magát, így még izgalmasabb a nyitva hagyott lezárás.

Vulagrus Pokk úgy jeleníti meg magát előttünk, mint egy korosodó, kicsapongó életet élő, de lelkiismeretes borász. Kissé meglepő, hogy valójában mindössze 34 éves. Talán első ránézésre ő lóg ki a leginkább az ifjúsági regény kereteiből: nem kamasz, Admirához és Milánhoz képest nincsenek varázslatos képességei. Arra már az első részben fény derül, hogy múltja köti Admirához, történetük feltárása érzékeny pontokat érint, és a múltbeli, fiatalkori cselekedetek felelősségének vállalásáról szól.

Egy-két szereplős regény? Nope!
A Mesteralvók első részében a három főszereplő kerül előtérbe, de ahogy egyre beljebb haladunk az események sűrűjébe, mindhárom karakter köré segítő szereplők szegődnek, újabbak pedig akadályozni próbálják őket. Útjuk többször találkozik, és mindannyiszor különválik. 

A kortárs ifjúsági irodalomban ritka, hogy ilyen sok szereplő mozogjon egy világon belül, és mégse maradjanak felszínesen ábrázoltak. Az első kötetes Huszti Gergely úgy alakítja a szereplőket, hogy a legellenségesebbek is megérthetővé válnak, a legszimpatikusabbak hiányosságai is feltűnnek.

A szereplők ábrázolása a második kötetben válik igazán érdekessé, hiszen itt a főszereplőket és társaikat már nemcsak saját, hanem valamelyik másik elbeszélő szemszögéből is láthatjuk: Milán számára egészen új a Tornác világa, misztériumát nem érti, de a kezdetleges technológiával jól boldogul; Admira számára viszont Miló az, aki vajákos (varázsló, kuruzsló), idegen fiúként jelenik meg, akinek a beszéde nem egészen érthető, ellenben ügyesen oldja meg a felmerülő kihívásokat. 

Nem árulhatom el, hogy a második kötet melyik pontján hangzik el a következő szövegrész, ki meséli kinek, de jól jelzi a Tornác világában megismert alakok sokféleségét:

„Egy alternatív világot képzelek el, olyan középkoriasat, de némi mágiával és misztikummal felütve (...). Legyenek benne lepelbe öltözött harcosok, akiket bedrogoznak a háború előtt, egy kis növésű tag, aki kannibálzombikat tart kedvtelésből, egy vallásos rend, ami tévhiten alapszik, repülő csontszentek és óriási elefántok, gyíkemberek és vak csuhások, meg harcos mesteralvók, akiket elüldöztek a népek.”
 
Kedvenc idézetek
Néhány izgalmas részlettel a regény humorát és nyelvi változatosságát szeretném érzékeltetni, hiszen a karakterek sokszínűsége mellett a megalkotott beszédmódok és egymásra vetített világképek emelik a Mesteralvókat az elmúlt évtizedben megjelent ifjúsági regények fölé.
„Mégsem a győzelem jár eszemben, hanem hogy minden hosszú út rövid lépésekből áll, és elég egyszer lépést véteni, hogy végleg tévútra fussunk, és soha ne leljük meg célunkat. Vajon én mikor vettem rossz irányt?”

„Ötlet híján oly üres vagyok, mint olvadás idején a rókalyuk.”

„Gondolataim száz ágra bomlanak, mint cseresznyefa virága tavasz idején...”

„Nem hiszek én sem vajákosságban, sem szerelemben, por, hamu és zsír van szívem helyén, miből szerelem nem fakad, tán szappant főzhetnek belőle, miután elkárhoztam.”

„Csakis akkor tanulunk a nekünk szánt válaszból, ha a helyes kérdést tesszük fel elébb.”

„Nem értem, mikor váltam vöröskeresztes nővérkévé, de elfog a vágy, hogy legalább valami jót is tegyek, ha már itt héderelek a jégvarázsban.”

„...majd a sozóim felé fordulok, akik mozdulatlanul tűrték, hogy az eleség eliszkoljon tőlük: – Nem maradt más hátra. Admira szavát követjük, és elnézünk erre a Korhos nevű helyre, gyertek, báránykáim.”
„Héj, sozókáim! ... olyan bárgyúak, mintha egy komplett birkanyájat örököltem volna egy nemlétező harcsabajszú paraszt nagybátyámtól.”

„Egy törvény sem védi meg azt, ki törvénytelen korban él.”

„– Család vagy asszony vár-e otthon? (...)
– Van családom. Mármint anyámon kívül van egy húgom. És talán a Briginek is fogok hiányozni, ha soha nem jutok haza... egy kicsit biztosan.
– Ez asszonyi név?
– Inkább lány.
– És legalább takaros fehérnép? – kérdem tőle.
– Ja, így is mondhatjuk – feleli.
– Harcos hiúz természet, vagy éppen szelíd, akár egy őzgida?
– A gidától elég távol áll, meg amúgy sem szoktam állatokhoz hasonlítgatni .
– Szereted?
– Hát... – sóhajt fel –, fogalmam sincs, valójában mit érzek, de ha ilyen egy távkapcsolat, akkor a szerelem egy nagy kicseszés.
– Furákat szólsz, de hidd el, szép dolog az, csak elintézetlen szívügyed ne légyen soha (...).”

Megjelent a Cimbora 2021/3-as számában

Se nem ifjúsági, se nem fantasy – mégis mindkettő

Jakab Villő Hanga

Se nem ifjúsági, se nem fantasy – mégis mindkettő

Cimbi olvasólámpája

Közelebbről is szemügyre vettük Huszti Gergely Mesteralvók hajnala című ifjúsági fantasyjét (Cicero, 2019), amellyel a szerző elnyerte 12 év feletti kategóriában az Év Ifjúsági Könyv Írója címet. Nem csalódtunk benne, izgatottan várjuk, hogy a második részt is kezünkben tarthassuk!

Read More
Mészöly Ágnes – Molnár T. Eszter: Az Emberek Országa – Kalaallit Nunaat

Jakab Villő Hanga

Mészöly Ágnes – Molnár T. Eszter: Az Emberek Országa – Kalaallit Nunaat

Cimbi olvasólámpája

A Tilos az Á Könyvek kiadó gondozásában újabb ifjúsági disztópia jelent meg – úgy tűnik, nemhogy csökkenne a műfaj népszerűsége, egyre növekszik. Kapásból említhetjük a közelmúltban napvilágot látott ifjúsági regények közül az erdélyi Fekete fény-sorozatot (Zágoni Balázs) vagy a Csepp című interaktív disztópiát (Mészöly Ágnes). Bár nem vagyok a műfaj kifejezett rajongója, egyre jobban érdekel, hogyan próbálnak újat hozni ezek a regények úgy, hogy főszereplőjük általában egy kamasz lány és egy kamasz fiú, akik világvége utáni széthulló közösségben keresik a helyüket, a szabadságot, az igazságos társadalom lehetőségét. Ebben az ajánlóban arról írok, hogy mit találtam újdonságnak a kétszerzős, Az Emberek Országa – Kalaallit Nunaat című regényben.

Read More