Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Egry Gábor

Egry Gábor

Korona és kard

Történetes történelem

Korona és kard
A várkonyi jelenet a Képes Krónikából (1358-ból)

Közismert történet I. Endre király és testvére, Béla találkozása a várkonyi Tisza-parton. Középkori kró­nikák szerint a beteg Endre megkérdezte a trónjára törő öccsét, hogy az elé tett korona és kard közül az előbbit – a királyság jelvényét – vagy az utóbbit – a hercegséget, és vele az ország harmadát – választja-e? Előtte megbízta hűséges embereit, hogy ha Béla az ő fiának, Sala­monnak szánt koronát választaná, azonnal koncolják fel. Miklós is­pán megsúgta ezt Bélának, aki a kardot választotta – majd lóhalá­lában indult rokonához, a lengyel királyhoz sereget toborozni. Vé­gül, igaz, csupán három rövid évre, megszerezte bátyja trónját.

Béla, Szent László apja, amint a krónikások szimpátiája is mutatja, rátermettebb uralkodó volt, mint kiskorú unokaöccse és utóda. S bár a királyság öröklés útján cserélt gaz­dát, király mégsem lehetett akárki.

A székesfehérvári koronázás el­engedhetetlen szertartása azt fejez­te ki, hogy az uralkodó nem egy a sok közül, hanem kiemelkedő sze­mélyiség. A nép választottja, akit közfelkiáltással megerősítenek, és az Úr kiválasztottja, akit az eszter­gomi érsek felszentelt. Hadvezér, aki kardjával a négy égtáj felé vág­va jelzi, hogy megvédi országát és alattvalóit a veszedelemtől, illetve bíró, aki, ha a szükség úgy hozza, igazságot tesz akár a legkisebb tyúkperben is. Ezért uralkodása évszázadokig folyamatos utazás volt, hogy mindenki felkereshesse panaszával, ő pedig mind inkább idegesítse alattvalóit, akik ilyenkor kötelesek voltak ellátni őt és egyre duzzadó méretű kíséretét. Kardja éppen úgy uralkodói jelvény volt, mint jogara és a Szent Korona. Persze, a Szent Korona volt mind közül a legfontosabb. Akit nem Székesfehérváron, nem az esztergomi érsek és nem a Szent Koronával kent fel uralkodónak, az nem tarthatott igényt alattvalói hűségére. Az alattvalók pe­dig szívesen meg is szabadultak a súlyos kötöttségektől. Igaz, ahogy teltek az évszázadok, sokszor már a korona birtoklása sem segített...

Megszületik Utószülött (V.) László, Albert király egyetlen fia (a kassai dóm főoltára)

Megszületik Utószülött (V.) László, Albert király egyetlen fia (a kassai dóm főoltára)

1440 kemény telén Erzsébet (Zsigmond király lánya és Habs­burg Albert özvegye) várandós volt fiával, V. László királlyal. Az or­szágnagyok közben a lengyel ki­rályt, Ulászlót keresték fel Krakkóban: legyen királyuk, és védje meg Magyarországot a fenyegető török veszedelemtől. Erzsébet nem akart belenyugodni, hogy elveszítse a hatalmat, ezért társalkodónőjét, Kottaner Ilonát bízta meg, hogy lopja el a Visegrádon őrzött koro­nát. Az inkább James Bondhoz illő vállalkozás sikerült, az újszülött Lászlót az esztergomi érsek meg is koronázta. Az országnagyok azon­ban kitartottak saját jelöltjük mel­lett, akit az érsek hamarosan ugyancsak megkoronázott – a Szent István fejereklyetartójáról le­vett koronával, mivel az eredetit Erzsébet Ausztriába menekítette.

Szerencse viszont nem járt a pótkoronával – Ulászló a várnai csatamezőn halt meg 1444-ben –, igaz, a Szent Koronával sem. Utol­jára 1916. december 30-án indult útjára a fényes koronázási menet. Az ifjú IV. Károly annak rendje szerint fogadta a fejére helyezett koronát, majd felléptetett a Mátyás-templom előtti dombra, és kardjával a négy égtáj felé vágott. Az első világháború frontjain ágyúdörgés felelt neki, biro-dalma pedig két év múlva végleg sírba szállt.

 

Megjelent a Cimbora 2007/1-es számában