Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Kónya Éva

Kónya Éva

Középkori állattan-könyvek: bestiáriumok

Barangoló

Őseink barlangok falaira festve, karcolva örökítették meg az évezredekkel ezelőtt élt, nem egy esetben mára kihalt állatok – mamutok, őstulkok, kardfogú tigrisek stb. – képeit. Az ókori birodalmakban a valóban élt állatokról és a mítoszok képzeletbeli lényeiről óegyiptomi papiruszok, falfestmények, mezopotámiai domborművek, antik görög vagy római ábrázolások és természettudományos leírások is tudósítanak.

Középkori állattan-könyvek: bestiáriumok
Zenélő hölgyek a tisztaságot jelképező, éneklő hattyúkkal (Richard de Fournival bestiáriuma) • Kép forrása: Flickr.com


Bestiák és mesebeli állatok

A halak és a madarak teremtését illusztráló miniatúra az 1200 körül írt (a 16. században VIII. Henrik tulajdonát képező) Aberdeen Bestiáriumban • Kép forrása: wunderkammer.blog.hu
A halak és a madarak teremtését illusztráló miniatúra az 1200 körül írt (a 16. században VIII. Henrik tulajdonát képező) Aberdeen Bestiáriumban • Kép forrása: wunderkammer.blog.hu
 Sebastian Münster bestiáriumában
a kacsatermő fa Mária szüzességének szimbólumaként jelenik meg (1544) • Kép forrása: cryptidz.fandom.com
Sebastian Münster bestiáriumában a kacsatermő fa Mária szüzességének szimbólumaként jelenik meg (1544) • Kép forrása: cryptidz.fandom.com
 Az asszonyfelsőtestű, halfarkú, férfiakat megigéző, csábítást jelképező sellő egy reneszánsz kori kéziratban (1480 körül) • Kép forrása: Pinterest.com
Az asszonyfelsőtestű, halfarkú, férfiakat megigéző, csábítást jelképező sellő egy reneszánsz kori kéziratban (1480 körül) • Kép forrása: Pinterest.com
 Orrszarvú egy 1. század végén írt perzsa természettankönyvben • Kép forrása: gutenberg.org
Orrszarvú egy 1. század végén írt perzsa természettankönyvben • Kép forrása: gutenberg.org
 Az ókorban a bölcsesség, a középkorban a halál jelképének, illetve a boszorkányok madarának tartott bagoly egy 13. századi állatkönyv miniatúráján • Kép forrása: iconosmedievales.blogspot.com
Az ókorban a bölcsesség, a középkorban a halál jelképének, illetve a boszorkányok madarának tartott bagoly egy 13. századi állatkönyv miniatúráján • Kép forrása: iconosmedievales.blogspot.com
 Az állatok királya, az erőt, hatalmat és bátorságot jelképező oroszlán egy 13. századi zsoltáros könyv illusztrációján • Kép forrása: Pinterest.com
Az állatok királya, az erőt, hatalmat és bátorságot jelképező oroszlán egy 13. századi zsoltáros könyv illusztrációján • Kép forrása: Pinterest.com
 A gonoszt megtestesítő, legendabeli (egykor létezőnek hitt) sárkánnyal küzdő lovag egy 13. századi imádságos könyvben • Kép forrása: flashbak.com
A gonoszt megtestesítő, legendabeli (egykor létezőnek hitt) sárkánnyal küzdő lovag egy 13. századi imádságos könyvben • Kép forrása: flashbak.com

Az első ismert állatkönyv – a középkori bestiáriumok őse – a Phü­sziologosz (természettudós) című, görög nyelvű mű, amelyben híres ókori filozófusok – Arisztotelész, id. Plinius stb. – természettudományos írásait foglalta össze az ismeretlen szerző. A 2. században írt könyv később több európai nyelvre lefordítva vált népszerűvé. A versben vagy prózában írt, gazdagon illusztrált középkori bestiáriumokból nemcsak a kevés, olvasni tudó gyerek és felnőtt ismerhette meg a madarakat, a házi- és a vadállatokat – fogukat fenő, fenekedő, vérszomjas, támadásra kész fenevadakat (bestiákat) – és a fantázialényeket. Néhány, jelképpé vált növény, illetve drágakő leírása is szerepelt bennük, az állatok jellemzése mellett pedig azok szimbolikus jelentése is fontos helyet kapott. Az állatok viselkedésének az emberekéhez való hasonlóságát, illetve a hozzájuk fűződő erkölcsi és vallási tanításokat a szerzők gyakran állatmesékkel is szemléltették.

Bestiák nyomában

A középkorban és az újkor első századaiban igen kedvelt bestiáriumok, illetve az állatábrázolásokkal díszített imádságos és zsoltáros könyvek (pszaltériumok) lapozgatói nemcsak az Európában honos állatokat ismerhették meg, hanem a távoli földrészeken élő, a világutazók beszámolói alapján leírt, egzotikusakat is. A kódexekben az állatok valós vagy vélt tulajdonságainak és viselkedésének (gyakran téves) leírását színes miniatúrák tették szemléletesebbé.

Hrabanus Maurus német szerzetes a 9. században még latin nyelven írta a középkor első enciklopédiáját, a 11-12. századtól viszont már francia, angol, német nyelven írt művek vonzottak szélesebb olvasótábort. Az 1200-as évek elejének egyik legnépszerűbb állattan-könyve Normandiai Guillaume le Clerc teológus, költő tudományos és teológiai tanokat népszerűsítő, 90 állatot leíró Iste­ni bestiáriuma volt.

A fennmaradt kéziratok közül talán a legszebben illusztrált az 1200 körül keletkezett Aberdeen bestiá­rium, amelyből a létező és képzeletbeli állatok mellett a későgótika korának gondolkodásmódja és szokásai is megismerhetők.

A középkori állattan-könyvek történetében egyedülálló Richard de Fournival francia orvos, költő erkölcsi értékekről elmélkedő kézirata, A szerelem bestiáriuma, amelyben a boldog és a boldogtalan szerelmet, a reményt és a kétségbeesést mutatta be elsősorban nők számára megálmodott „állatkertje” által.

Madarak és mitikus madárlények

A bestiáriumokban a természetben élő, az emberi lélek és a szabadság jelképeivé vált madarak mellett képzeletbeli, ám a középkorban valóságosnak hitt madárlények leírása is megtalálható.

A vörös-arany tollazatú, önmagát ötszáz évente elégető, majd poraiból feltámadó főnix a régi állattan-könyvek szerint az újjászületés, a feltámadás és az örök élet szimbóluma, a teremtés, a gyógyítás és a tudás megtestesítője.

Sokáig hittek a repülő sárkányok és az oroszlántestű, kampós csőrű, sasszárnyú – az oroszlán és a sas erejét egyesítő –, mesebeli griffmadárlétezésében is. Az állatok urának, az aranybányák őrzőjének tartott fantázialényt Kézai Simon Szittyaország hegyei közt élő, drágaköveket őrző, hatalmas madárként említi 13. századi krónikájában.

A fiait saját vérével tápláló – a bestiáriumokban leírt változat szerint életre keltő – pelikán az önfeláldozás jelképe, a királyok házaiban élő, betegeket gyógyító, jóstehetséggel megáldott, hófehér caladrius madár pedig a bűntelen Krisztus szimbóluma lett.

Előfordult, hogy létező állatokat véltek félelmetes szörnyeknek: a Dél-Amerika esőerdőiben honos, hatalmas ragadozó madarat, a hár­piát például emberarcú, madártestű lényként ábrázolták, a gyíkok Közép- Amerikában élő egyik faja, a bazilisz­kusz pedig idős kakas kígyó által kiköltött tojásából született, kakas, sárkány, gyík keverékeként tűnt fel a bestiáriumokban.

Fantáziaszörnyek, keveréklények

A bestiáriumok szerzői nem tettek különbséget a valóban létező és a képzeletbeli állatok között. Részletes leírások születtek mitológiai és bibliai fantázialényekről, valamint olyan teremtményekről, amelyeket a világutazók a bennszülöttek elbeszéléseiből ismertek meg, esetleg – beszámolóik szerint – látni, hallani véltek, nyomon követtek. Valóban élő állatként jelent meg az emberevő mantikór, az antilopszerű yale, az emberi hangot utánozni képes, oroszlán, ló, szarvas keverék leucrota vagy a legkülönösebb módon védekező, menekülés közben több száz méteren át tűzforró, bűzös gázokat és ürüléket kibocsátó bonnacon

A 16-17. században a borzongani vágyók Sebastian Münster, Ulisse Aldrovandi vagy Gaspar Schott műveit lapozva emberekhez hasonló szörnyek sokaságától ijedezhettek kedvükre. Természettan-könyveik lapjain maradt fenn a hajósok által az 1500-as években állítólag látott (sőt, a lengyel király színe elé vitt!), pikkelyes testű tengeri püspök és szerzetes, valamint az egyetlen lábukat napernyőként használó vagy a hideg éjszakákon hosszú fülükkel takarózó torzszülöttek képe.

Több fantázialényt még a 18. században is létezőnek hittek. Miskolczi Gáspár 1700 körül megjelent művében (Egy jeles vad­kert) olvasható:

„a Szentírás sok helyeken jeles hasonlatosságokat vészen az Unikornisnak természetitől (...) szükségesképpen vagyon tehát a természetben Unikornis.”

 

Állatábrázolások bestiáriumokban és imakönyvekben
A tavasz első visszatérő vándormadara, a reményt és újjászületést jelképező fecske (A szerelem bestiáriuma)
• Kép forrása: Flickr.com
A tavasz első visszatérő vándormadara, a reményt és újjászületést jelképező fecske (A szerelem bestiáriuma) • Kép forrása: Flickr.com

Kőszáli kecske ábrázolása egy reneszánsz kori műben (Anne Walshe bestiáriuma, 15. század)  • Kép forrása: bestiary.ca
Kőszáli kecske ábrázolása egy reneszánsz kori műben (Anne Walshe bestiáriuma, 15. század) • Kép forrása: bestiary.ca

Az éberséget és hűséget szimbolizáló darvak, köztük a karmai közt követ tartó vezérdaru (Aberdeen bestiárium, 1200 körül) • Kép forrása: solomonsblondes.blogspot.com
Az éberséget és hűséget szimbolizáló darvak, köztük a karmai közt követ tartó vezérdaru (Aberdeen bestiárium, 1200 körül) • Kép forrása: solomonsblondes.blogspot.com

Bibliai jelenet: Ádám nevet ad az állatoknak (angol bestiárium, 1230 körül) • Kép forrása: mad.hypotheses.org
Bibliai jelenet: Ádám nevet ad az állatoknak (angol bestiárium, 1230 körül) • Kép forrása: mad.hypotheses.org

Az Ószövetségben a tisztátalan állatok közé sorolt, emberarcú lényként ábrázolt denevér (Aberdeen bestiárium)
• Kép forrása: wunderkammer.blog.hu
Az Ószövetségben a tisztátalan állatok közé sorolt, emberarcú lényként ábrázolt denevér (Aberdeen bestiárium) • Kép forrása: wunderkammer.blog.hu

A képzeletbeli bonnacon az 1240-es években írt és illusztrált Bodley kéziratban • Kép forrása: viciodapoesia.com
A képzeletbeli bonnacon az 1240-es években írt és illusztrált Bodley kéziratban • Kép forrása: viciodapoesia.com

Lófejű, őzlábú unikornis (egyszarvú), amelyet a legenda szerint csak akkor győzhettek le, amikor szüzek ölébe hajtotta fejét (Ormesby pszaltérium)
• Kép forrása: martelyman.blogspot.com
Lófejű, őzlábú unikornis (egyszarvú), amelyet a legenda szerint csak akkor győzhettek le, amikor szüzek ölébe hajtotta fejét (Ormesby pszaltérium) • Kép forrása: martelyman.blogspot.com

Az ókori hajósok által gyakran látni vélt, csábítást és hiúságot megtestesítő sellők (Northumberland bestiárium, 1250 körül) • Kép forrása: blogs.getty.edu
Az ókori hajósok által gyakran látni vélt, csábítást és hiúságot megtestesítő sellők (Northumberland bestiárium, 1250 körül) • Kép forrása: blogs.getty.edu

Óriási fülét karjára tekerő csodalény egy 11. századi, valószínűleg Canterburyben készült kódexben (Kelet csodái, 1040 körül) • Kép forrása: dailymail.co.uk
Óriási fülét karjára tekerő csodalény egy 11. századi, valószínűleg Canterburyben készült kódexben (Kelet csodái, 1040 körül) • Kép forrása: dailymail.co.uk

A galamboknak menedéket adó, árnyékával a sárkányokat elriasztó, mitológiai peridens fa (Aberdeen bestiárium) • Kép forrása: wunderkammer.blog.hu
A galamboknak menedéket adó, árnyékával a sárkányokat elriasztó, mitológiai peridens fa (Aberdeen bestiárium) • Kép forrása: wunderkammer.blog.hu

A madarak királya, a sas, egy reneszánsz kori francia imakönyvben (1460) • Kép forrása: ica.themorgan.org
A madarak királya, a sas, egy reneszánsz kori francia imakönyvben (1460) • Kép forrása: ica.themorgan.org

Megjelent a Cimbora 2018/6-os számában

Madarat tolláról, rókát bundájáról

Kónya Éva

Madarat tolláról, rókát bundájáról

„A rókák szabad népe nem vész el.” (Fekete István)

Barangoló

„Hagyjátok az én híres ravaszságomat. Torkig vagyok vele.” (Kosztolányi Dezső) 

Read More
Lapok a gyógyítás történetéből

Kónya Éva

Lapok a gyógyítás történetéből

Mágiából orvostudomány

Barangoló

A 16–17. században megengedetté vált a boncolás, és lehetőség nyílt az emberi test felépítésének, működésének megismerésére. Az őskori mágiából az ókor és a középkor gyógyítóinak útkeresése után – az újkor hírneves orvosainak köszönhetően – igazi orvostudomány lett.

Read More