Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Kónya Éva

Kónya Éva

Lapok a gyógyítás történetéből

Mágiából orvostudomány

Barangoló

A 16–17. században megengedetté vált a boncolás, és lehetőség nyílt az emberi test felépítésének, működésének megismerésére. Az őskori mágiából az ókor és a középkor gyógyítóinak útkeresése után – az újkor hírneves orvosainak köszönhetően – igazi orvostudomány lett.

Lapok a gyógyítás történetéből
René Laennec francia orvos, a sztetoszkóp feltalálója, előbb a beteg mellkasára helyezett, összetekert újsággal, kartonpapírral, majd fémcsővel hallgatta a tüdő- és szívhangokat • Robert A. Thom: Laennec és a sztetoszkóp, 1960 • Forrás: collections.nlm.ni

A kémián alapuló gyógyszerészet úttörője, Theophrastus Philippus Aureolus Paracelsus Bombastus von Hohenheim, igazi polihisztor volt: alkimista, fizikus, vegyész, asztrológus, kézjós és sebész egy személyben. A nem éppen szerénységéről híres svájci orvos maga választotta a Paracelsus nevet, ezzel is jelezve, hogy az ókor híres orvosánál, Celsusnál is nagyobbnak tartja önmagát.

A modern sebészet atyjaként Ambroise Paré francia orvost tisztelik. A tehetséges vidéki borbélyinasból – miután „kelések, kelevények, daganatok és fekélyek gyógyítására alkalmasnak” találták – előbb katonaorvos, majd négy francia királynak is udvari orvosa lett.

Éterrel altatott betegen a legelső nyilvános műtétet Bostonban végezték 1846-ban, orvosokból és medikusokból álló népes közönség előtt • Robert C. Hinckley: Az éter napja, 1882–1893 • Forrás: Wikimedia Commons

Éterrel altatott betegen a legelső nyilvános műtétet Bostonban végezték 1846-ban, orvosokból és medikusokból álló népes közönség előtt • Robert C. Hinckley: Az éter napja, 1882–1893 • Forrás: Wikimedia Commons

Az újkori anatómia megteremtője, Andreas Vesalius németalföldi orvos nemcsak feltárta bonctermében az emberi test felépítését, működését, hanem részletes és pontos rajzokat is készített. A ma is őrzött csontváz, amelyet egy hírhedt bázeli bűnöző csontjaiból állított össze, a világ egyik legrégebbi anatómiai preparátuma.

Harc a járványok legyőzéséért

A pestis, a himlő és a kolera évezredeken át tizedelte Földünk lakóit, az emberek testét borító fekélyeket és a dögvészt már a Biblia is említi az egyiptomi tíz csapás között. Európában csak a 14. században mintegy 25 millió áldozata volt a pestisjárványoknak, vagyis a földrész akkori lakosságának közel negyede.
A pusztító járványok megfékezése azonban lehetetlen volt a szabad szemmel láthatatlan kórokozók megismerése nélkül.

Anton van Leeuwenhoek amatőr természetbúvár elsőként szemlélte mikroszkópjával az esővízben, pocsolyában, bőrön stb. „hemzsegő bestiákat”, azaz a baktériumok korábban nem látott világát • Robert A. Thom: Leeuwenhoek, 1960 • Forrás: trowbridgegallery.com

Anton van Leeuwenhoek amatőr természetbúvár elsőként szemlélte mikroszkópjával az esővízben, pocsolyában, bőrön stb. „hemzsegő bestiákat”, azaz a baktériumok korábban nem látott világát • Robert A. Thom: Leeuwenhoek, 1960 • Forrás: trowbridgegallery.com

A sokszorosan nagyító eszközzel – a már 1590-ben feltalált, de sokáig csak vásári „bolhanézőként” mutogatott mikroszkóppal – a természettudományok iránt érdeklődő Anton van Leeuwenhoek németalföldi posztókereskedőnek sikerült elsőként megpillantania, majd lerajzolnia a kórokozó baktériumokat.

A legpusztítóbb járványos betegség, a fekete himlő gyógyítására – amint Váradi Sámuel nagyenyedi orvos írta – „a keserű könny tsepeken kívül más hatásos szert valójában nem esmért Európa” még az 1800-as évek elején sem.
A „hatásos szert” Edward Jenner angol orvos találta meg, arra a népi megfigyelésre alapozva, hogy aki már megkapta a tehénhimlőt, azt a fekete himlő nem fenyegeti: a tehénhimlővel való mesterséges fertőzés – a védőoltás – tehát védettséget nyújt a halálos kór ellen.

Edward Jennerre emlékezve nevezték el és nevezik ma is vakcinának – a vacca (’tehén’) latin szóból – a védőoltást • Constant Desbordes: Himlő elleni védőoltás, 1820 körül • Forrás: meisterdrucke.uk

Edward Jennerre emlékezve nevezték el és nevezik ma is vakcinának – a vacca (’tehén’) latin szóból – a védőoltást • Constant Desbordes: Himlő elleni védőoltás, 1820 körül • Forrás: meisterdrucke.uk

Módszerét fenntartással fogadták, amint az a Londoni Királyi Társaság Jennernek írt leveléből is kitűnik: „A Társaság Tagjának (…) nem volna szabad kockára tennie megbecsültségét azáltal, hogy olyasmit nyújt be a tanult testület elé, ami ennyire (…) hihetetlen.” Nyolcvan évvel később a himlő-oltást Európa valamennyi országában kötelezővé tették, napjainkra a valaha milliókat megfertőző fekete himlő az egyetlen megfékezett világjárvány.

Műtétek fájdalom nélkül

A műtétek okozta fájdalmat az évezredek során az orvosok a legváltozatosabb módokon próbálták csökkenteni, a bódító készítmények hatásától a beteg főbekólintásáig.
A 19. század találmányai – sztetoszkóp (1819), orvosi fecskendő (1853), röntgenberendezés (1895) – megkönnyítették a betegségek felismerését, kezelését, a narkózis felfedezése pedig a fájdalommentes műtéteket is lehetővé tette.

Az érzéstelenítő belégzést elsők között alkalmazó orvosok – nem kis kockázatot vállalva – önmagukon tanulmányozták a nevetőgáznak vagy kéjgáznak is nevezett dinitrogénoxid, az éter, illetve a kloroform helyes adagolását. Később állatokon kísérleteztek.

„A gyilkolásnak meg kell szűnnie”

Mikor reggel felkész, elsőben Istenedet dicsérjed, azután szépen megmosdjál, tiszta fazekadat megöblítsed” – írta egy 16. századi erdélyi fejedelmi udvari szakácskönyv.

Semmelweis Ignác elsőként kötelezte kórházában kezük fertőtlenítésére a szülészeti osztályra belépő orvosokat, orvostanhallgatókat és ápolókat  •  Robert A. Thom: Az anyák megmentője, 1960  •  Forrás: umma.umich.edu

Semmelweis Ignác elsőként kötelezte kórházában kezük fertőtlenítésére a szülészeti osztályra belépő orvosokat, orvostanhallgatókat és ápolókat • Robert A. Thom: Az anyák megmentője, 1960 • Forrás: umma.umich.edu

A sebészek viszont még az 1800-as években is utcai ruhában, mosatlan kézzel, a zsebükből előhúzott, esetleg csizmaszárukon megfent késekkel boncoltak és operáltak (nem egyszer ebben a sorrendben).
A műtétek utáni halálesetek száma félelmetesen nagy volt, a kórházakban szülő asszonyokat pedig az ún. gyermekágyi láz tizedelte. „A gyilkolásnak meg kell szűnnie, és hogy megszűnjék, őrszemen fogok állni” – írta Semmelweis Ignác, „az anyák megmentője”, meggyőződve arról, hogy a fertőzést – akaratlanul ugyan – a várandós nőket mosatlan kézzel vizsgáló orvosok okozzák. Miután a klórmeszes kézmosást kötelezővé tette (1847), a halandóság látványosan csökkent, és eleinte nevetségesnek tartott módszerét végül elfogadták kortársai is.

A fertőzések megelőzésére, illetve kezelésére alkalmas első antibiotikumot, a penicillint sir Alexander Fleming skót orvos állította elő • Forrás: britannica.com

A fertőzések megelőzésére, illetve kezelésére alkalmas első antibiotikumot, a penicillint sir Alexander Fleming skót orvos állította elő • Forrás: britannica.com

A fertőzések elleni harcban mérföld követ jelentett Alexander Fleming skót orvos felfedezése. Miután egy véletlenül megpenészedett tenyészetben a mikrobák elpusztultak, felismerte a penészgombafaj baktériumölő hatását, és előállította a legelső antibiotikumot, a penicillint (1928), megnyitva az utat olyan életmentő sebészeti beavatkozások előtt is, mint a szervátültetés.

A magyar orvosi nyelv születése

„.... egy nemzet sem tehette addig magáévá a bölcsességet, valameddig a tudományokat a maga anyanyelvébe be nem oltotta” – írta 1778-ban Bessenyei György, és a felvilágosodás korában valóságos mozgalommá vált a latin természettudományos és orvosi nyelv magyarítása. Már a 16–17. század nyelvújítói – Méliusz Juhász Péter, Szenczi Molnár Albert, Apáczai Csere János, Pápai Páriz Ferenc – is sok száz betegségnek, anatómiai kifejezésnek és élettani folyamatnak adtak magyar nevet, 1848 táján pedig a tudományok magyar nyelven való megszólaltatása a nemzeti felemelkedés, a függetlenségi eszme kifejezőjévé vált.

Felújítottak régi szavakat: kór (’betegség’), láz (a ‘lázadásból’), ideg (az íj húrjának nevéből), és bekerültek a szaknyelvbe tájszavak is (biceg, hulla stb.).
A legtöbb új szót szóképzéssel (gyógyász, sebész, légzés, táplálék) vagy szóösszevonással (kórház, csontváz, érverés, étvágy, szélütés, kórokozó, gyógyszer, dobhártya, csipesz [‘csípő + eszköz’], tyúkszem, torokgyík stb.) alkották.

„Láttam a halált” – mondta Anna Bertha Röntgen, amint megpillantotta saját kezének csontvázát a legelső röntgenfelvételen • A történelmi kép Röntgen feleségének kezéről 1895-ben készült, 20 perces expozíciós idővel •  Forrás: Wikipédia

„Láttam a halált” – mondta Anna Bertha Röntgen, amint megpillantotta saját kezének csontvázát a legelső röntgenfelvételen • A történelmi kép Röntgen feleségének kezéről 1895-ben készült, 20 perces expozíciós idővel • Forrás: Wikipédia

Számos szóalkotásuk nem honosodott meg, köztük az ébrény (ébredő lény), harapfog (metszőfog), lemb (leendő ember, magzat), vakszem (halánték), érszökés (pulzus), pecsenyés hús (izom), éptan (egészségtan) vagy a szalonképtelen, bár kifejező véghurka (’végbél’). Nyelvújítóinknak köszönhető, hogy Bugát Pál az addigi latin, illetve német helyett 1825-től már magyar nyelven oktathatta a sebésznövendékeket, és 1831-ben az első magyar orvosi folyóiratot is elindíthatta.

Istenek szent fái

Kónya Éva

Istenek szent fái

Barangoló

Évezredekkel ezelőtt legendák születtek az ókor isteneinek fáiról, lombkoronáikban lakó istenségekről, szellemekről. Őseink a szent fák alatt tanácskoztak, törvénykeztek, ott választottak sírhelyet vezetőiknek. A viharokkal dacoló fák – talán mert életük hasonlít az emberekéhez: egyenesen állnak, éveken át növekednek, termést hoznak, megöregednek, végül meghalnak – az idők során jelképekké váltak.

Read More
Felhőben járunk

Kónya Éva

Felhőben járunk

Barangoló

Megázunk-e a kiránduláson? Szükségünk lesz-e esernyőre, esőkabátra? Verőfényes napra ébredünk vagy sötétbe borul reggelre az ég? Az égbolton gyülekező és évszakonként változó képet mutató felhőkkel ismerkedve, a kérdésekre (részben) válaszolni tudunk – vagy legalábbis megtudjuk a fellegek nevét, amelyekből nyakunkba zúdul a zápor.

Read More