Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Végh Balázs Béla

Végh Balázs Béla

Kovács András Ferenc: Kankalin

Gyerekversek növényvilága

Kovács András Ferenc: Kankalin
Kovács András Ferenc • Forrás: Wikipédia

Kovács András Ferenc: Kankalin
Lomha felhők harmatán
hessenő a hajnal:
szellő szirmok garmadán
szálldos hosszú hajjal.
Május édes illatát
issza már a reggel:
égen ének illan át
egy madársereggel.
Szöszke lányok fürdenek
kisfiúk szemében:
pille-postát küldenek
szét a zsenge réten.
Csöpp legénykék lengenek
selymes fény-pehelyben:
zümmögőn kerengenék
víg virágkehelyben.
Én sem ülök fancsalin
kancsalítva mordan:
rámkacsint a kankalin
kuncogó csokorban.

A vers május hónapjának kellemes és vidám hangulatát idézi, azt az örömöt és természetes nyüzsgést, amely-lyel növény, állat és ember fogadja a tavasz kiteljesedését. Ezt a szerteáradó életkedvet, vitalitást leginkább az igék, igenevek és melléknevek érzékeltetik: „hessenő”, „szálldos”, „illan”, „zsenge”, „lengenek”, „zümmögőn”, „kerengenék”, „kuncogó”. A metaforikus beszédmód, a „szöszke lányok” és a „csöpp legénykék” képzelt jelenléte a májusi tájban antropomorfizálja a természet élőlényeit: növényeit és állatait. A költő emberibbé, játékosabbá és mozgalmasabbá teszi a verset, felébresztve bennünk az érzést, hogy része vagyunk a természetnek, amelynek ezernyi szépsége nem öncélú, nem önmagáért való, hanem a benne gyönyörködő és a vele ismerkedő emberért.
A szövegépítésben felhasznált változatos technikával az említett tavaszi hangulat tág regiszterét közvetíti a költő. A kezdő versszakban a természet lassú hajnali ébredését élhetjük át, igei metaforákkal, minőségjelzőkkel, alliterációval, l és j lágy mássalhangzókkal díszített szövegrész a májusi hajnalok hangulatát idézi gazdagon. A verscímben és az utolsó versszakban felbukkanó kankalin a tavaszi derű és életkedv szimbóluma. Erre a szerepkörre külső megjelenése és a hozzá társuló szóhangulat jogosítja fel: optimizmust áraszt élénk színe, sajátos formája. Időmértékes verslábat (daktilust) rejtő neve alkotó játékra, játékos versírásra sarkallja a költőt. Vidám ritmusban, szökellő verslábakon halad előre a vers szövege, a természet „édes illata”, a kankalin vidámsága nem hagyja közömbösen a költőt. Szemlélőből cselekvő résztvevője lesz a mámoros tavaszi nyüzsgésnek, alkotó kedve a záró szakasz szójátékaiban teljesedik ki igazán: a kankalin virágnévhez társuló szóhangulatot tovább fokozza hangulatfestő igékkel, igenevekkel és melléknevekkel: „fancsalin”, „kancsalítva”, „rákacsint”, „kuncogó”. Ezek a címadó növénynév köré szerveződve, szövegkörnyezetében hatnak igazán, mintegy kiteljesítve az elkezdett költői játékot.

Forrás: Wikipédia

Forrás: Wikipédia

A biológus szerint...
A kankalin kora tavasszal virágzó növény. A vadon élő fajok mellett ma már egyre elterjedtebbek a kertekben ültetett különböző színű növények is. Latin neve, a Primula is arra utal, hogy elsők között virágozik. Nálunk több faja is előfordul, gyakoribb a sugár-, a tavaszi- és a szártalan kankalin. Gyógynövényként is ismert, a köhögéscsillapító teák fontos alkotója. (K. Zs.)
Kovács András Ferenc (1959, Szatmárnémeti): költő, esszéíró, műfordító. Iskoláit szülővárosában végezte, felsőfokú tanulmányait a kolozsvári egyetemen folytatta. 1984 és 1989 között tanárként dolgozott, 2019-ig a marosvásárhelyi Látó szépirodalmi folyóirat főszerkesztője. 2010-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. Gyermekverskötetei: Kótya lapótya (1990), Miénk a világ (2000), Egerek könyve (2001), Dzsinbüge (2003), Kártyázó kakadu (2004), Vásárhelyi vásár (2003), Víg toportyán (2005), Hajnali csillag peremén (2007). Vele készült nagyinterjút a Cimbora 2007. decemberi lapszámában közöltünk, itt olvashatjátok.

Megjelent a Cimbora 2010/5-ös számában