Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Végh Balázs Béla

Végh Balázs Béla

Szilágyi Domokos: Két ibolya-vers

Gyerekversek növényvilága

Szilágyi Domokos: Két ibolya-vers
Szilágyi Domokos • Muhi Sándor erdélyi magyar grafikus alkotása • Forrás: Wikipédia

Szilágyi Domokos: Két ibolya-vers
1.
Pislog az égbolt,
susog a bokor,
bokor alatt aluszik az
ibolyacsokor.
Ébred az ibolya,
belepi a rétet,
reggel az ég csudakék,
de a mező kékebb.
2.
Vízbe hajló
fűzfavessző,
rajta barka:
icipici csengő,
csillog-villog,
mosolyog a fűz,
az ibolya szeme tüze
reá tűz.

„Ibolya-verset” nem tart számon külön műfajként a poétika, egyszeri előfordulásnak, költői játéknak kell tekintenünk, amelyet a szokatlan élmény kiváltotta alkotói kedv (invenció) hozott létre. Az ibolyavirág látványa a mezőn és a vízparton sajátos képzettársításokat vált ki a költőből: a természet tavaszi ébredését ez a csodálatos virág teszi egyértelművé a világ számára. A mezei bokor alatt, a folyóparti fűzfa mellett szerényen meghúzódó ibolya tavaszsürgetését nemcsak a költő fogadja örömmel, hanem a környező természet is: mindkettő sivárabb és szegényebb lenne nélküle. Így van ez akkor is, ha csupán rövid időre, tavaszkezdetkor élvezhetjük ennek a virágnak a látványát, hiszen az év nagyobbik felében „bokor alatt aluszik”.
Johann Wolfgang Goethe német költő kétféle szépet különböztet meg, amelyben a szemlélődő ember kedvére gyönyörködhet: 1. a természeti szép szétszórtan és különféle formában van jelen a környezetben, 2. a művész feladata ennek a szépnek az összegyűjtése, átlényegítése és művészi szépként való közvetítése. A költészet eszközeivel Szilágyi Domokos is képszerűvé teszi, felidézi és ábrázolja a megcsodált növényt és a hozzá társítható élményt. Ikerverse darabjait egy-egy ibolyacsokornak tekinthetjük, azaz a címben megnevezett „ibolya-versnek”. Mindkét szöveg (a kétszakaszos és az egyszakaszos is) nyelvi megfelelője (analógiája) a valóságos ibolyának, illetve ibolyacsokornak, és a költő valóságos virágcsokor helyett verscsokrot nyújt át olvasójának a tavasz hírnökeként.
Ahogy a növény botanikai szempontból leírható, úgy értelmezhető a költő által hozott ajándék, az „ibolya-vers” irodalmi szemszögből, és ahogy az ibolyavirág vizuális esztétikai élményt nyújt szemlélőjének, úgy a róla írott, illetve az őt helyettesítő vers is gyönyörködtet bennünket, amennyiben irodalmi élményt közvetít. A költő „ibolya-versei” nem hivalkodóak, nem akarják minden áron és mindenféle lehetséges eszközzel magukra vonni a figyelmet, a választott verstárgyhoz, az ibolyához hasonlóan az egyszerűséggel és természetességgel hatnak az olvasóra. Ebben a témában a költő leginkább a népdalok formaeszközeivel (megszemélyesítés, ellentét, párhuzam) tudja önmagát kifejezni. A választott versforma (öt- és négyszótagos, kétütemű sorok az elsőben, változó szótagszámú kétütemű sorok a másodikban) és versritmus is a népdalok dallamát idézi. Szilágyi Domokos versében nemcsak a nyelv zenél, hanem a belső forma, sőt, az egész versvilág is.
Az általa jól ismert T. S. Eliot így írt minderről: „A költészet zenéje nem sorról sorra, hanem a költemények egészében keresendő”, mert „nemcsak a hangok zenéjéről van szó itt, hanem a képi világ zenéjéről is”, hiszen „a költészet zenéje nem a jelentéstől független valami”.

Ibolya • Forrás: Wikipédia

Ibolya • Forrás: Wikipédia

A biológus szerint...
Ibolya: női név és növény elnevezése is egyszerre. Nálunk több mint húsz, a világon közel kétszáz fajta növény neve ibolya. A nálunk is ismert és közkedvelt illatos ibolya a tavasz első hírnökei közé tartozik, illata kellemes, összetéveszthetetlen. Azt azonban talán kevesen tudják, hogy a szintén népszerű kerti növények, az árvácskák is ibolyák. A mezőn, szántókon sétálva a kerti árvácskákhoz hasonló növénnyel találkozhattok, azok a vadárvácskák. (K. Zs.)
 
Szilágyi Domokos (Nagysomkút, 1938 - Kolozsvár, 1976): költő, író, műfordító. Szatmárnémetiben tanult, 1955-ben érettségizett. 1955-1960 között a kolozsvári egyetem magyar nyelv és irodalom szakán folytatta tanulmányait. Ezt követően különböző szerkesztőségekben dolgozott. Versei hazai irodalmi lapokban jelentek meg, többek között gyermekirodalmi folyóiratokban is.
Gyermekverskötetei: Új kenyér (1963), Csali Csöpp (1965), Erdei iskola (1970), Pimpimpáré - Vermesy Péterrel közösen (1976), Liliompalota (1980), Abrakadabra (1999).

Megjelent a Cimbora 2010/3-as számában