Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Végh Balázs Béla

Végh Balázs Béla

Zalán Tibor: Rózsa a holdon

Gyerekversek növényvilága

Zalán Tibor: Rózsa a holdon
Zalán Tibor • Forrás: Wikipédia

Zalán Tibor: Rózsa a holdon
Játszik a harmat a rózsán,
Udvara tűnik a holdnak.
Didereg a katica,
Ide-oda kószál,
Tarka szelek kavarognak.
Sápad az utcai villany,
Árnyak a fénybe kiszállnak.
Rebben a lombban a fészek –
Alszanak éj-puha szárnyak.
Játszik a holdon a rózsa,
Udvara fénybe merült már.
Didereg a falevél,
Ide-oda perdül,
Tétova őszi világ jár.
Súlytalanul kavarognak
Árnyak a tarka szelekben.
Rózsa a holdon a lelked:
Add oda fényét a csendnek!

Zalán Tibor a költészet kipróbált játéklehetőségeit felhasználva építi meg versének szöveg- és formavilágát. Ez az összetettség teljességérzetet sugall a befogadásban is. Szimultán ritmusa ismert olvasmányélményt idéz: Weöres Sándor A tündér című versének ritmusadaptációjával egyszerre visszhangoztatja bennünk az időmértékes és a hangsúlyos verselést. A kétféle ritmus egyidejű jelenléte más-más verszenei élményt közvetít: hol az egyik, hol a másik ritmus erősödik fel bennünk, megunhatatlanná téve az olvasást. Az első és a harmadik szakasz ritmustörése szintén része a költői játéknak: az egy, illetve két szótaggal rövidebb sorok ütemhangsúlyos „egyhangúságukkal” üzenetekre figyelmeztetnek és a záró szakasz drámai hangulatára készítenek fel bennünket: „Didereg a katica, / Ide-oda kószál”, „Didereg a falevél, / Ide-oda perdül”.
Nemcsak a ritmussal, a betűkkel is játszik a költő. A verssorok kezdőbetűit összeolvasva két lánynevet kapunk: Judit, Sára. A költészettan (poétika) ezt az eljárást görög eredetű szóval akrosztichonnak (versfőnek) nevezi. Már az ókori görögök és rómaiak is használták, általa a vers címzettjéről, szerzőjéről, a megverselt személyről stb. adhattak többletinformációt az olvasónak. Zalán Tibor két, számára kedves kislánynak rejtette el ily módon a nevét a szövegben.
Költői játék eredménye az is, ahogyan a választott verstárgy, a rózsa a valóságos növényből elvont metaforává, szimbólummá válik. A rózsa a mindennapok kultúrájában is a szeretet, a szerelem, az élet és a feltámadás szimbóluma. A vers első szakaszában a növény „költői” környezetben jelenik meg, megszemélyesítések, jelzők társaságában. Bár itt még passzív verstárgyként viselkedik, vele történnek az események: „Játszik a harmat a rózsán”. A harmadik szakaszban már rendkívüli környezetben találjuk.
Nem egyszerű cselekedtetésben merül ki a megszemélyesítése, egyfajta kultusz alakul ki körülötte, érte és miatta történik minden: „Játszik a holdon a rózsa, / Udvara fénybe merült már”.
Az utolsó szakaszban teljesedik ki az elvonatkoztatás, a korábban jelzett metaforizálás: az elvont, a sejtelmes költői képek a visszatérés képtelenségét, az eltávolodás drámaiságát sugallják: „Rózsa a holdon a lelked: / Add oda fényed a csendnek!” Ahogyan a rózsa összetett költői képként van jelen a versben, úgy válik teljessé a szeretet fogalma is, lesz egyszerre derűs és drámai. Benne van a felhőtlen öröm (rózsa a kertben), de a féltés és az aggódás is (rózsa a holdon).

Rózsa • Forrás: Wikipédia

Rózsa • Forrás: Wikipédia

A biológus szerint...
A rózsa kifejezésről valószínű mindenkinek a kertekben található, üzletekben, piacokon árusított, „kerti rózsa” néven is ismert növény jut eszébe. Maga a rózsa azonban nem más, mint a rózsafélékhez tartozó növények virága. A tudomány több száz vadrózsafajt ismer, ezek termése a csipkebogyó, és ezekből a vadrózsákból nemesítették évszázadok, évezredek alatt a ma ismert, nagyon sok rózsafajtát. A neme-sítők hosszú évszázadok alatt a legkülönbözőbb színű, alakú, méretű rózsákat állították elő. Van már tarkaszirmú, lila és kék rózsa is, de persze fekete rózsát sohasem sikerült előállítani. Az utóbbi évek legnagyobb nemesítői leleménye az Angliában előállított, aranybarna színű rózsa.
Nevük is nagyon változatos, van Casanova, Gold Medál, Schneewittchen (Hófehérke), Peace - hogy csak néhányat említsünk. A világon több ezer rózsaklub működik, ezek tagjai tanulmányozzák, gyűjtik a rózsákat és természetesen mindig újabb fajták előállításán munkálkodnak. Nálunk nagyon sok növény nevében megtalálható a „rózsa” szó, mint például: szellőrózsa, pünkösdi rózsa, bazsarózsa stb.
(K. Zs.)
Zalán Tibor (Szolnok, 1954): költő, író. 1978-ban magyar-orosz szakon szerzett oklevelet a szegedi József Attila Tudományegyetemen. 1981-ig szabadfoglalkozású, 1985-ig szakközépiskolai tanár volt. 1983-tól különböző folyóiratok szerkesztője. Gyermekkönyvei: HISZEN, a guruló madár (1988), Bongóc a tavaszban (1990), Bongóc a nyárban (1991), Királylányok könyve (2007).

Megjelent a Cimbora 2010/2-es számában