Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Novák Csaba Zoltán

Novák Csaba Zoltán

16. Menekülés a diktatúrából

Történetes történelem

A hetvenes évektől, a Ceauşescu-diktatúra idején egyre romlott a romániai helyzet, az életszínvonal, és egyre inkább korlátozták a polgárok szabad mozgását. Nagyon kevesen kaptak útlevelet, és jelentősen szigorították az országba látogató idegen állampolgárok ellenőrzését – Novák Csaba Zoltán Időutazás az átkosban sorozatának tizenötödik része

Amint azt korábbi írásainkban említettük, a kommunista pártok hatalomra kerülésével egy ún. vasfüggöny választotta ketté Európát. A szigorúan ellenőrzött határokon alig volt átjárás. A kommunista propaganda még a Nyugatról érkező híreket is cenzúrázta, elferdítette. Nyugatra csak sportolók és olyan személyek (politikusok, értelmiségiek) utazhattak, akik az országot képviselték. A kommunista blokk országaiban élő átlagpolgárok csak a „keleti tábor” országait látogathatták, ezeket is szigorú szabályok betartásával. Romániában például, ahol még a keleti viszonyok közepette is sokkal inkább korlátozták a szabad mozgást, csak szigorú feltételek mellett kaphatott az igénylő útlevelet, hogy kétévente külföldre utazhasson. Hasonlóan nehéz feltételek mellett lehetett például a szomszédos és hivatalosan baráti Magyarországra is ellátogatni.

A hetvenes évektől, a Ceauşescu-diktatúra idején egyre romlott a romániai helyzet, az életszínvonal, és egyre inkább korlátozták a polgárok szabad mozgását. Nagyon kevesen kaptak útlevelet, és jelentősen szigorították az országba látogató idegen állampolgárok ellenőrzését. A hetvenes évek közepétől azt is betiltották, hogy valaki idegen állampolgárt szállásolhasson el saját lakásán. Így például egy magyarországi látogató hivatalosan nem szállhatott meg az erdélyi rokonánál. Az egyre romló életszínvonal és erősödő diktatúra miatt sokan, főleg fiatalok, gondolták úgy, hogy elhagyják az országot, akár törvénytelen (nem hivatalos) úton is. Többen úgy próbáltak megmenekülni a romániai diktatúrától, hogy más szocialista országokba kirándulva nem tértek vissza, esetleg Nyugatra távoztak onnan. A hatalom válasza az volt, hogy még jobban megszigorította az útlevelek kibocsátását. Arra is volt példa, hogy a hivatalosan edzőtáborban lévő sportolók sem tértek vissza. Az egyik legnagyobb presztízsveszteség akkor érte az országot, amikor maga a Szekuritáté egyik vezetője szökött meg, pontosabban nem tért vissza az Amerikai Egyesült Államokból. A nyolcvanas években nagyon sokféle sikeres és sikertelen szökési kísérletre került sor Romániában. Egy alkalommal egy teljes család, több mint tíz személy, egy kisméretű permetező repülőgépen szökött meg. Az apa pilótaként dolgozott a gépen, családtagjaival és néhány rokonnal ezzel szöktek meg. A híres Phoenix rockzenekar tagjait az együttes vezetője hangfalakba rejtőzve menekítette ki Németországba. 1971-ben hat marosvásárhelyi fiatal dolgozott ki egy szintén repülős szökési tervet. A fiúk úgy tervezték, hogy jegyet váltanak a Marosvásárhely–Bukarest repülőjáratra, amire az akkor még kevésbé szigorú feltételek között felcsempésznek néhány kést, és ezekkel arra kényszerítik a pilótát, hogy Bécsbe vigye a gépet.

A Szekuritáté az egyik fiú levelezésének ellenőrzése során rájött, hogy mire készülnek. Azért, hogy még nagyobb büntetést szabhassanak ki, nem akadályozták meg a szervezkedést. Engedték, hogy a fiatalok eljussanak a repülőtérre, ott tartóztatták le őket. Mindegyiküket súlyos, 10–15 év börtönbüntetésre ítélték. A sors iróniája, hogy néhányukat a súlyos büntetés megtörte, beszervezték besúgónak, és szabadulásuk után arról kellett jelenteniük, hogy az ismerősi körükben kik azok a fiatalok, akik Nyugatra vagy Magyarországra szeretnének szökni.

Mások, több százan, a zöldhatáron próbáltak átjutni. Elutaztak valamelyik határmenti településre, és onnan az éjszaka leple alatt megpróbáltak átszökni a határon. Magyarországra a mezőkön, szántóföldeken bujkálva lehetett eljutni. Bulgáriába vagy Jugoszláviába viszont a Duna átúszásával jutottak el néhányan. Volt, akinek sikerült ez, volt, akinek nem. A határőrök, sorkatonák gyakran lőttek a menekülőkre. A történészek még nem derítették ki a pontos számokat, de köztudott, hogy sokan vesztették életüket sikertelen szökési kísérlet során. Akiket elfogtak, súlyosan bántalmazták. Azok, akiknek sikerült a szökés, rokonoknál, barátoknál húzták meg magukat, de a legtöbben ún. menekülttáborba kerültek, és csak innen kikerülve kezdhettek később új életet.

 

Megjelent a Cimbora 2013/2-es számában

 

15. A kommunizmus válsága Romániában

Novák Csaba Zoltán

15. A kommunizmus válsága Romániában

Történetes történelem

A hatvanas években Romániában is viszonylagos nyitás és jólét volt tapasztalható. A hetvenes évektől azonban a nagy hatalommal bíró Ceauşescu egyre inkább úgy gondolta, hogy ő a szocializmus építésének legkiemelkedőbb vezetője, és az országban mindent alá kell rendelni ennek – Novák Csaba Zoltán Időutazás az átkosban sorozatának tizenötödik része.

Read More
14. A kommunizmus „mozgóképes” szolgái

Novák Csaba Zoltán

14. A kommunizmus „mozgóképes” szolgái

Történetes történelem

Tucatjával készültek a párt megrendelésére az ún. történelmi filmek. Ezek a filmek valós korszakokat, szereplőket és eseményeket dolgoztak fel, de a történelmi múltat, valóságot egyértelműen alárendelték a pártvezetés elvárásainak – Novák Csaba Zoltán Időutazás az átkosban sorozatának tizennegyedik része. 

Read More
13. Kommunistaellenesség a keleti blokkban

Novák Csaba Zoltán

13. Kommunistaellenesség a keleti blokkban

Történetes történelem

A kommunista pártok hatalomra kerülését és diktatúrájuk kiépülését nem mindenki nézte jó szemmel. Sokan abban reménykedtek, hogy jönnek majd az amerikaiak és a nyugatiak, s felszabadítják őket – Novák Csaba Zoltán Időutazás az átkosban sorozatának tizenharmadik része. 

Read More
12. Amikor „forrt” a hidegháború

Novák Csaba Zoltán

12. Amikor „forrt” a hidegháború

Történetes történelem

Egy hidegháborús vicc is jól érzékelteti a feszült, néha értelmetlen versenyfutást: Az amerikaiak jelzik a Jóistennek, hogy a szovjetek a Holdat vörösre (a kommunizmus színe) festették. A Jóisten azt válaszolta nekik, ha már a vörös szín adott, írjátok rá, hogy Coca-Cola – Novák Csaba Zoltán Időutazás az átkosban sorozatának tizenkettedik része. 

Read More
11. Börtönök és munkatáborok

Novák Csaba Zoltán

11. Börtönök és munkatáborok

Történetes történelem

A kommunista pártok vezetői úgy gondolták, csak akkor tudják megtartani hatalmukat és megvalósítani terveiket, ha megnyerik az emberek egy részének bizalmát, illetve sikerül semlegesíteniük azokat, akik ellenszegülnek vagy másképpen gondolkodnak – Novák Csaba Zoltán Időutazás az átkosban sorozatának tizenegyedik része.

Read More