Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Novák Csaba Zoltán

Novák Csaba Zoltán

6. Programozott szórakozás – tilos a rock!

Történetes történelem

A kommunista pártok, hatalmuk megtartása érdekében, igyekeztek ellenőrzésük alá vonni az emberek mindennapjait is. A szabadidő eltöltése, a szórakozás sem képezett kivételt ez alól. A pártvezetők még a zenei életet is befolyásolták – Novák Csaba Zoltán Időutazás az átkosban sorozatának hatodik része.

6. Programozott szórakozás – tilos a rock!
A HBB tagjai az 1981-ben bemutatott, Szomjas György által rendezett Kopaszkutya című filmben főszerepet játszottak. A lemezt betiltották, a fi lmet viszont nem, a zenei anyag csak 1993-ban láthatott napvilágot. (kép: viharock.hu)

A kommunista pártok, hatalmuk megtartása érdekében, igyekeztek ellenőrzésük alá vonni az emberek mindennapjait is. A szabadidő eltöltése, a szórakozás sem képezett kivételt ez alól. A pártvezetők még a zenei életet is befolyásolták. Olyan műfajokat, zenei stílusokat támogattak, amelyeket fel tudtak használni a kommunista ideológia terjesztésére, népszerűsítésére. Megszabták, melyek azok a témák, amelyekről írni, énekelni lehet. A hivatalos pártideológiával összhangot nem mutató irányzatokat nem támogatták, próbálták átalakítani, esetenként tiltották.

Különös gyanakvással figyelték az ellenségesnek tartott nyugati világból érkező zenei áramlatokat, irányzatokat. Az ötvenes évektől jelentkező rock and roll, beat, majd rock különösen gyanúsnak számítottak, hiszen eleve magukban hordozták a másságot, a fennálló szokások, trendek elleni lázadás szellemét. Az új zenei divathullámok terjedését még a két világ (a keleti és a nyugati) között fennálló szigorúan ellenőrzött határok, az ún. Vasfüggöny sem volt képes megállítani. A kommunista pártok vezetői nem tehettek egyebet, igyekeztek mérsékelni ezek hatását. Ahol lehetőség adódott, megpróbálták „megszelídíteni”, kihasználni, saját szolgálatukba helyezni ezeket a zenei műfajokat. Elsősorban azt várták el, hogy a zenekarok, előadók szövegeikben ne kritizálják a fennálló rendet, és magatartásukkal, öltözködésükkel se provokáljanak. A kommunista országokban cenzúrázott lemezkiadók működtek, csak az a lemez jelenhetett meg, amelyik átment a cenzor szűrőjén. A zenekarok többsége viszont igyekezett burkoltan, szavak mögé rejtve üzenni az embereknek.

A ma is működő Iris zenakart közvetlenül egy koncert után tiltották be.

A ma is működő Iris zenakart közvetlenül egy koncert után tiltották be.

Íme egy példa a zenei cenzúra működésére. A ma is népszerű Bikini zenekar vezetője, Németh Alajos mesélte, hogy volt az egyik dalukban egy sor, amely így szólt: „vigyáznak jó hírnevükre a vének”. A cenzor kicseréltette a „vének” szót az „évek”-kel, érzékelve, hogy előbbi az idős pártvezetőkre utal. A turnék, koncertek kimondottan felső engedélyeztetés alapján jöhettek csak létre, és erős rendőri felügyelet alatt álltak. A párt informátorai szorgalmasan figyelték a koncerteket, és ha úgy látták, hogy az illető zenekar nem tartja be az utasításokat, letiltották azt. Magyarországot ebben az időszakban a három T („támogatott – tűrt – tiltott”) országának is nevezték. Ez azt jelentette, hogy a pártpolitika három kategóriára osztotta a zenekarokat. Voltak olyanok, amelyeket a párt támogatott (turnézhattak, lemezeket adtak ki), egyeseket megtűrt (nem gátolta őket, de nem is támogatta), másokat viszont egyenesen tiltott.  A zenekarok a titkosszolgálatok figyelmét sem kerülhették el. Különböző ígéretekkel (lemezkiadási lehetőségek), fenyegetéssel, zsarolással (például: a zenekar betiltása) a zenészek közül is néhányat beszerveztek informátornak. Ők a zenésztársaikról jelentettek a hatóságoknak.

Magyarországon a nyolcvanas évek elejétől a diktatúra egyre lazább lett, így a rockzene szabadabban virágozhatott. Nem így a Nicolae Ceauşescu vezette Romániában. A hatvanas években itt volt ugyan egy rövid időszak, amikor a pártvezetés úgy gondolta, hogy bizonyos keretek között engedélyezi a könnyűzene létét. Ekkor még a rock is szóhoz juthatott, például a legendás Phoenix együttes. Több fesztivált is szerveztek.

A legendás Beatrice zenekar például hosszú éveken át nem adhatott ki lemezt és nem is turnézhatott. (kép: mult-kor.hu)

A legendás Beatrice zenekar például hosszú éveken át nem adhatott ki lemezt és nem is turnézhatott. (kép: mult-kor.hu)

Magyar viszonylatban ilyen volt a székelyudvarhelyi Siculus vagy a csíkszeredai Ezüstfenyő fesztivál. A nyolcvanas évektől Ceauşescu diktatúrája egyre szorosabb lett, egyre nehezebb napok vártak a hazai rockra és annak kedvelőire. A zenekarok megjelenését korlátozták, szövegeiket cenzúrázták. A ma is működő Iris zenekart például közvetlenül egy koncert után tiltották be. A román hatóságok egy idő után már a Magyarországról érkező (főleg a magyar tartalmú) hanglemezeket is tiltották, már a határnál igyekeztek elkobozni azokat. A zenét és általa okozott szabadság-érzést viszont sohasem sikerült teljesen betiltani, megszüntetni. Az emberek lemezeket, kazettákat csempésztek, másoltak, cseréltek és hallgattak, tovább éltetve lelkükben a szabadságnak ezt a kis oázisát.

A vámosok, hatóságok különösen vadászták az István, a király című rockoperát.

A vámosok, hatóságok különösen vadászták az István, a király című rockoperát.

(A sorozat munkatársa Egry Gábor történész)

Megjelent a Cimbora 2011/7-es számában

 

5. Ünnepek a kommunizmus alatt

Novák Csaba Zoltán

5. Ünnepek a kommunizmus alatt

Történetes történelem

A kommunista pártok egy új világot szerettek volna létrehozni, ezért hatalomra jutásuk után azonnal hoz­záláttak a régi ünnepek eltörléséhez. Minden olyan ünnepet betiltottak, lecseréltek, amely az előző rend­szerhez kapcsolódott – Novák Csaba Zoltán Időutazás az átkosban sorozatának ötödik része.

Read More
4. Pionírok a haza szolgálatában

Novák Csaba Zoltán

4. Pionírok a haza szolgálatában

Történetes történelem

A pionírtevékenységek sokrétűek voltak A kö­telező és sokszor fárasztó meg unalmas hazafias neve­lésen túl számos szórakoztató és kulturális programot is szerveztek a gyerekek számára, ezekre sokan öröm­mel emlékeznek vissza –Novák Csaba Zoltán Időutazás az átkosban sorozatának negyedik része.

Read More
3. A besúgók világa

Novák Csaba Zoltán

3. A besúgók világa

Történetes történelem

Lévén, hogy a kom­munista pártok gyökeresen át akarták alakítani a tár­sadalmat, az emberek értékrendjét, gondolkodás­módját, ezekben az országokban az állambiztonsági szervek túlzottan nagy szerephez jutottak – Novák Csaba Zoltán Időutazás az átkosaban sorozatának harmadik része.

Read More
2. A cenzúra és a cenzorok szigorú világa

Novák Csaba Zoltán

2. A cenzúra és a cenzorok szigorú világa

Történetes történelem

Romániá­ban például szigorúan tiltották Petőfi Sándor hazafias verseit. Ennek következtében alakulhatott ki olyan abszurd helyzet, hogy megjelent a Petőfi összes költe­ményei című kötet, amelyből azonban jelentős számú vers hiányzott –Novák Csaba Zoltán Időutazás az átkosban sorozatának második része

Read More