Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Bernard Friot

Bernard Friot

Sietős történetek (4.)

Cimbirodalom

Sietős történetek (4.)
Vetró Bodoni Barnabás illusztrációja

Matekpélda

Egy királynak volt három fia, tizennyolc szolgálója, tizenöt szolgálólánya, két kutyája, nyolc lova és harmincnégy nadrágja. Egy napon magához hívatja a három királyfit, és azt mondja nekik:

– 12447. október 18-án születtem, 6 óra 33 perckor. Lévén, hogy ma 13518. július 26-a van, és pontosan 13 óra 12 perc, könnyen kiszámíthatjátok percnyi pontossággal, mennyi idős vagyok. Belefáradtam az országlásba, és úgy döntöttem, visszavonulok. Az foglalhatja el a trónomat közületek, aki visszahozza nekem a Fekete Hegy varázslója által elrabolt zsebszámológépemet. Sok szerencsét, fiaim!

Az idősebbik fiú vesz egy térképet a királyságról, és 14 óra 18 perckor útnak indul a sportkocsijával. 182 km/óra átlagsebességgel hajt. Miután megtesz 57 kilométert, egy forgalmi rendőr megállítja egy városban, ahol a megengedett maximális sebesség 50 km/óra. A rendőr helyben elveszi a jogosítványát.
A középső fiú kimegy a vasútállomásra. Az információs irodában dolgozó kisasszonytól megtudja, hogy a következő vonat 15 óra 2 perckor indul, és 115 km/óra sebességgel közlekedik, tehát előbb vagy utóbb utoléri az előző szerelvényt, amely 56 km/óra sebességgel közlekedik. Az információs irodában dolgozó kisasszonynak nagyon kellemes a hangja. Ezért a középső királyfi elmondatja vele még kétszázhetvenegyszer a vonat indulásának idejét. Ennek következtében lekési a vonatot.

A legkisebb fiú úgy dönt, gyalog vág neki az útnak. 203 kilométert tesz meg kilenc részre felosztva. Amint megérkezik a Fekete Hegyre, egy zokogó tehenet pillant meg a mezőn. Megkérdezi tőle, mi bántja. A tehén elmondja neki, hogy ő egy dúsgazdag király leánya, de a matematikatanára tehénné változtatta, mert nem tudta megoldani a 34-es feladatot a 176. oldalról. A királyfi elkéri a matekpéldatárat, és szempillantás alatt megoldja a feladatot. Láss csodát, a tehén ragyogó szépségű királykisasszonnyá változik. A királykisasszony hálából ad neki egy varázsvonalzót és egy nagy puszit az orcájára. A királyfi felkapaszkodik a Fekete Hegy csúcsára, és ott találja a varázslót a barlangja bejárata előtt. Rácsap a vonalzóval a fejére, és derékszögű paralelogrammává változtatja. A fiú hazaviszi a királynak a visszaszerzett zsebszámológépet. A királykisasszony úgy dönt, ő is vele tart. A visszautat 4,032 km/ óra sebességgel teszik meg. Kérdés: hány esztendőt fognak élni boldogan, és hány gyerekük születik?

A túl kíváncsi szerelmes

Egy szerelmes ifjú leszakított a kertben egy szál margarétát. Elkezdte – nem volt nagyon eredeti elme a szerelmesünk – tépkedni egyenként a virág szirmait.

– Színből, szívből...
– Hagyd már abba – üvöltött fel a margaréta.
– ...fájdalmasan, titkosan, egy keveset, egy cseppet sem. Színből, színből... – folytatta a fiatalember.
– Gyilkos, hóhér, szadista szörnyeteg, katasztrófakertész! – nyögött fájdalmasan a margaréta. Gondolom, más se tűrte volna szisszenés nélkül. De a szerelmes csak mondta a mondókáját:
– ...szívből, fájdalmasan, titkosan... – az utolsó sziromig – egy cseppet sem!
– Úgy kell neked! – kiáltott fel a virág, és hosszú sóhajtással kilehelte a lelkét.

(Forrás:­ Bernard­ Friot­–­Histoires ­pressées­/­Sietős ­tör­ténetek)

Szőcs Imre fordításai

Megjelent a Cimbora 2019/2-es számában

Sietős történetek (1.)

Bernard Friot

Sietős történetek (1.)

Matek

Cimbirodalom

Bernard Friot 1951-ben született a franciaországi Saint-Piat-ban. Gimnáziumi és középiskolai tanár, majd négy éven át a Frankfurti Gyermekirodalmi Központ vezetője. Mintegy ötven, gyermekeknek és kamaszoknak szóló könyv szerzője, ugyanakkor német és olasz nyelvből is fordít. Az alábbi rövid elbeszélés az Histoires pressées (Sietős történetek) című kötetéből származik.

Read More