Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Jules Renard

Jules Renard

Vöröske (8.)

A horog

Cimbirodalom

Vöröske a kifogott halait pucolja. Küllő, küsz, de van néhány sügér is. Késsel levakarja a pikkelyeket, felvágja a hasukat, átlátszó úszóhólyagjukat a talpával pukkasztja ki. Összegyűjti a belsőségeket a macskának. Lázasan iparkodik, a fehéren habzó tál fölé hajolva, és vigyáz, nehogy összevizezze magát.

Vöröske (8.)

Lepicné jön megnézni, mit csinál.

– Nagyszerű, szép kis vacsorát horgásztál nekünk össze, ügyes tudsz te lenni, ha akarsz.

Megsimogatja a nyakát és a vállát, de amint visszahúzza a kezét, felkiált a fájdalomtól. Egy horog állt bele ujja begyébe.

Ernestine odarohan. Nyomában Félix, a báty, majd nemsokára maga Lepic úr is megjelenik.

– Hadd lássuk! – mondják egyszerre.

De ő a szoknyájába rejti az ujját, térdei közé szorítja. A horog még mélyebbre fúródik. Miközben Ernestine és Félix támogatják, Lepic úr megfogja a karját, felemeli, és mindenki láthatja a megsebesült ujjat. A horog átdöfte. Lepic úr próbálja kivenni.
– Jaj! Ne így – kiáltja Lepicné élesen.
Valóban, a horog egyik oldalon a szakállánál, másik oldalon a csomónál van megakadva.
Lepic úr felteszi a szemüveget.
– A fenébe, el kell törni a horgot!
Eltörni, hogyan? A férje legkisebb erőfeszítésére

Lepicné összerándul és felüvölt. Mintha a szívét akarnák kitépni. Különben is a horog jó edzett acélból készült.

– Akkor hát, mondja Lepic úr, bele kell vágni a húsba.

Megigazítja a szemüvegét, előveszi a bicskáját, az életlen pengét olyan erőtlenül nyomja az ujjhoz, hogy nem hatol bele. Jobban megnyomja, és izzadni kezd. Kibuggyan a vér.

Lepicné jajgat, az egész család beleremeg.
– Apa, gyorsabban! – mondja Ernestine.
Lepic úr kezdi elveszíteni a türelmét. A felesége ujja már egyetlen véres seb, ahonnan egyszer csak kihull a horog. Vöröske távolmaradt az anya körül buzgólkodó családtól. Anyja első jajszavára eliszkolt. A lépcsőn üldögélve, fejét két tenyerébe szorítva, próbálja megmagyarázni magának a történteket. Bizonyára, amikor bedobta a horgot, az beleakadt a ruhájába, és ott maradt.

– Már nem csodálkozom, hogy nem akartak többé harapni a halak.

Miközben anyja jajgatását hallgatja, eleinte nem érez fájdalmat. Hiszen hamarosan ő is jajgatni fog, nem kevésbé hangosan, olyan hangosan, ahogy csak bír, ameddig bereked, hogy anyja minél előbb higgye megbosszulva magát, és békén hagyja.

Az összeszaladt szomszédok faggatják:
– Mi történt, Vöröske?
Nem válaszol. Befogja a fülét, vörös arcát teljesen eltakarja a tenyerével. A szomszédok a lépcső alatt gyülekeznek, várják a fejleményeket.

Végül előjön Lepicné. Sápadt, mintha a gyermekágyból jönne, és mint aki nagy veszedelmet állt ki, büszkén lépked, gondosan befáslizott ujját maga előtt tartva. Legyőzi a még nyillaló fájdalmat. Mosolyogva néz a közönségre, néhány szóval megnyugtatja őket, és szelíden így szól Vöröskéhez:

– Fájdalmat okoztál nekem, kicsi fiam, de tudod, hogy nem haragszom rád. Nem a te hibád volt.

Soha nem beszélt így Vöröskével. Az meglepetten emeli fel a fejét. Látja anya kötszerrel vastagon, tisztán bebugyolált ujját, amely olyan, mint a szegény gyerekek rongybabája. Égő szemeit elfutja a könny.

Lepicné lehajol hozzá. Vöröske megszokott mozdulatával védekezésül maga elé kapja a könyökét. De az anyja nagylelkűen megcsókolja őt a népes közönség előtt.
Vöröske semmit nem ért, potyognak a könnyei.

– Hiszen mondtam, hogy nincs semmi baj, megbocsátottam neked! Ennyire gonosznak hiszel engem?

Vöröskét rázza a zokogás.

– Mi lelte ezt a gyermeket? Azt hihetnéd, hogy nyúzzák, mondja Lepicné a szomszédságnak, akik meg vannak hatódva a jóságától.

Megmutatja nekik a horgot. Kíváncsian vizsgálgatják. Egyikük megállapítja, hogy nyolcas méretű. Lepicné lassan teljesen visszanyeri közlékenységét, felszabadultan meséli a balesetet a szomszédoknak.

– Akkor meg tudtam volna ölni, ha nem szeretném annyira. Milyen veszélyes tud lenni egy ilyen semmi kis horog! Azt hittem, vége az életemnek.

Ernestine azt indítványozza, hogy temessék el a horgot egy gödörbe, a kert egy távoli pontján.

– Dehogyis!, kontrázik Félix, a báty, én megtartom horgászni. A nemjóját, egy ilyen vérrel áztatott horog az igazi! Reszkessetek, halak! Akkorákat fogok kiemelni, mint a combom!

És megrázza Vöröske vállát, aki még mindig nem tért magához a döbbenettől, hogy megúszta a büntetést, és elfúló hangon nyögdécsel, miközben bő vízzel mossa sírástól eltorzult, vöröslő arcát.

Szőcs Imre fordítása

 

Megjelent a Cimbora 2016/5-ös számában

Vöröske (7.)

Jules Renard

Vöröske (7.)

Keresztapa

Cimbirodalom

Lepic asszony néha megengedi Vöröskének, hogy meglátogassa a keresztapját, sőt, azt is, hogy nála aludjon. Magányos és mogorva öregember, aki minden idejét horgászással vagy a szőlőben tölti. Senkit sem szeret, egyedül Vöröskét hajlandó elfogadni.

Read More
Vöröske (6.)

Jules Renard

Vöröske (6.)

Vöröske válogatott levelei apjához és annak néhány válasza

Cimbirodalom

Read More
Vöröske (5.)

Jules Renard

Vöröske (5.)

A fürdő

Cimbirodalom

Mivel hamarosan négyet üt az óra, Vöröske izgatottan felébreszti Lepic urat és a bátyját, Félixet, akik a kertben, a diófák árnyékában alusznak.

Read More