Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Lövétei Lázár László

Lövétei Lázár László

Babits Mihály: Levél

Csak 1 vers

Csak 1 vers

Babits Mihály: Levél

Ne kérdezd, barátom, hogy mit dolgozom
mert csak vékony időm könyvét lapozom
s ez a fáradt élet úgy tart pihenőt,
mint üres könyv-oldal új szakasz előtt.
A fű sarját nyírom, a fákat nyesem,
fázó bárány módján a Napot lesem.
Lapokkal, levéllel halmos asztalom:
zsongó gyepem ágya csendesebb halom.
Asztalom bús szirtjén lapok, levelek,
lelkekből verődött, nyugtalan sereg
idevert madárraj, zsibog és csipog:
üzenetek, élet, levelek, lapok...
Ne várj tőlem semmit, távol jóbarát!
Ne lesd a poétát, tirannus világ!
Barlangba huzódott, sárkányokkal vív,
szökevénynek látszik, aki volt oly hív.
Szökevénynek látszik, lelke csupa dac,
amit tőle várnak, sohse teszi azt.
Jaj, szegény lélek, hát világ rabja légy?
Vagy saját szobrodnak hitvány majma légy?
Búsan mosolyog rám kertemből a nyár,
mert engem az ősz kezd aranyozni már,
hervadt fa rozsdája, halálos arany,
kit ez a fény von be, annak este van.
Mint kit egy dús ünnep örömére rég
talpig aranyba vont az éh-szemü nép,
mezitelen áll ott, eleven szobor:
csak ő maga tudta, hogyan fuldokol.

Egy ilyen vers mellé egyetlenegy megjegyzés kívánkozik: No comment. Hiszen minden okoskodás csak ronthat az olvasói versélményen: piszokul fontos vers, és kész, nagy vers a kínosan rossz rím („sárkányokkal vív"/„aki volt oly hív") ellenére is. Mondanivaló is, versnyelv is végtelenül egyszerű, tiszta és világos benne. Az ilyen versre szoktuk azt mondani, hogy klasszikus darab: a költő elvonul vidékre (Babits esetében: Esztergom-Előhegyre), levelekkel, irodalmi lapokkal zaklatják, de ő már nem akar a világ rabja lenni: ha van még dolga ezen a földön, akkor azt saját lelke sárkányaival küszködve, eleven szoborként fuldokolva, egyszóval, saját magával kell lerendeznie.

Ennyi tehát a vers, tényleg fölösleges minden kommentár, mégse tudom megállni (vigyázat: szakmai ártalom!), hogy egy-két apróságra föl ne hívjam a figyelmeteket. Például a nagyon erős képanyagra: a vékony idő könyvére, az asztal bús szirtjére, az ősz halálos aranyára vagy éppen az éhszemű népre – ezek a képek oldozzák el Babits földszagú versét (lásd: „A fű sarját nyírom, a fákat nyesem") a hétköznapi beszédtől, ezek emelik föl a nyelvet a nagy költészet szférájába.

Aztán a magyar irodalmi kontextus is, ahová Babits verse tökéletesen beágyazódik. Mindössze két alkotást említek: Berzsenyi Levéltöredék, barátnőmhez, illetve Vörösmarty Az élő szobor című versét. „Ne kérdezd, barátnőm, mint töltöm időmet, / S távolléted alatt kedvem miben lelem" – mondja Berzsenyi; „Szobor vagyok, de fáj minden tagom"– panaszkodik Vörösmarty. Feltétlenül érdemes legalább ezt a két klasszikus darabot elolvasni Babits verse mellé: biztos vagyok benne, hogy Babits számított az olvasók előzetes tudására, és nagyon is tudatosan játszott rá ezekre a versekre: amellett, hogy nagy verset írt, főhajtás is lett így Babits részéről a Levél két nagy magyar költőelőd előtt!

Berzsenyi, Vörösmarty, Babits...– azt hiszem, nincs az a (nemzeti) irodalom, amelyik szégyellne egy ilyen triumvirátust.

Megjelent a Cimbora 2023/2-es számában

 

Fekete Vince: Palackposta

Lövétei Lázár László

Fekete Vince: Palackposta

Csak 1 vers

Csak 1 vers

belátom tévedtem uram tenger helyett sivatagi homokra szálltam tudom innen már nincs kiút s ha van isa tengerig nem vezet szárazföldi zátony ezuram nagy a lék s a homok ömlik szüntelenlegénység nincs magam vagyok ezt az üvegetis csak azért dobom bele ha jönnétek ha egyhajó véletlen erre vetődne az ÉSZ 43° 37’ 07” ésa 48° 15’ 06” valamint a KH 20° 15’ 44” és 29° 41’ 24” között az árbóckosárban találtok rám afalu közepén

Read More