Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Lövétei Lázár László

Lövétei Lázár László

Carl Spitteler: Csak király

Csak 1 vers

Szerb Antal mára klasszikussá lett, Száz vers című antológiáját lapozgatva torpantam meg a Nobel-díjas svájci német író fenti versénél. Megtorpanásom oka nagyon egyszerű: Szerb Antal nem volt költő (bár – esszéit olvasva – akár az is lehetett volna), mégis fontosnak tartotta, hogy saját fordításban szerkessze be a „kortárs” Spitteler egyik versét Szapphó, Catullus, Horatius és mások versei közé. 

Carl Spitteler: Csak király
Carl Friedrich Georg Spitteler (1845, Liestal – 1924, Luzern) Nobel-díjas svájci költő. Kép forrása: Wikipédia

Mit látott meg Szerb Antal a Csak királyban, hogy muszáj volt neki tökéletesen lefordítania a vers drámai jambusait, sőt, idézte is a verset a világirodalom remekei között?
Se időm, se kedvem nem volt ától cettig végigolvasni a római történetírókat, hogy „referenciális síkon” vajon hiteles-e a versben elbeszélt történet. Nem tudom tehát, hogy élt-e a Római Birodalomban Cornelius Clemens nevű konzul, és ha élt, mikor: a köztársaság korában-e, vagy a véreskezű császárok őrjöngése idején?! Fontos-e egyáltalán ez a kérdés? Vagy elég nekünk annyi, hogy a költészet síkján akár igaz is lehet a sztori: rengeteg aprócska királyság hódolt be a világbirodalomnak – vagy éppen lázadozott a hódítók ellen, belekalkulálva az ellenállásba azt is, hogy királyból pillanatok alatt rabszolga lehet az ember.

Ismét megkérdezem: vajon mit láthatott-sejthetett meg a később munkaszolgálatban elpusztult Szerb Antal Carl Spitteler versében? „Fortuna szekerén okossan ülj, / Ugy forgasd tengelét, hogy ki ne dülj” – olvashatjuk a ma- gyar Faludi Ferenc versében. „Okossan” udvarolt-e Szerencse istennőnek a Csak király királya? Hiszen ha behódol a világbirodalomnak, akkor porig alázva ugyan, de kliens királyként élhetett volna „élete végéig”. „S mert kegyes úr volt” – olvassuk Spitteler versében a római konzulról. Emberséges ember volt-e Cornelius Clemens, amikor megölette „király” rabszolgáját?

Nem kötelező válaszolni ezekre a kérdésre, viszont jó lenne, ha – legalább néha-néha – az ember sorsán mi is hosszan eltűnődnénk.

 

Carl Spitteler
Csak király
Cornelius Clemens konzul szólt: „Kivánom,
hogy minden rabszolgám csak azt a munkát
kapja, amelyhez kedve, vágya vonja.
Csak mit szivesen, azt végezzük jól el.
Rossz helyre téve mit sem ér az ember,
jó fazekas is kontár kerti munkán.”
De egyszer szemlét tartott birtokán
s látott egy szolgát, akin gúnyolódtak
a többiek, mert az sután s ügyetlen
munkált az úton, tétován, ütése
saját ujját sebezte kalapáccsal.
Kedvetlenül fordul tiszttartójához
a konzul és szemével kérdi, mint van.
„Bocsáss meg”, szól az, „mindent megpróbáltam
a kallótól a takács mühelyéig,
de ez bizony nem értett semmihez sem.”
Cornelius Clemens most türelme-vesztve
ily szóval fordult az ügyefogyotthoz:
„Mi volt hát otthon, mondd, a mesterséged?”
A rabszolga bánatfelhőzte arcát
sötét gőggel emelte: „Csak király.”
A konzul hallgatott, részvéte felkelt
s az ember sorsán hosszan eltünődött.
S mert kegyes úr volt, így szólt: „Öljétek meg.”
 Szerb Antal fordítása

Megjelent a Cimbora 2021/2-es számában

John Keats: Szonett a szabadban

Lövétei Lázár László

John Keats: Szonett a szabadban

Csak 1 vers

Ha valaki a kedvenc versemet kérdezné, és valami okból kifolyólag mindössze egyetlenegyet választhatnék a világlírából, akkor természetesen Arany János Kertbenje lenne az: sokszor, sok helyen idéztem-széljegyzeteltem már a Kertbent, és bárhol, bármikor, fejállásban-kézállásban is, álomból ébredve is el tudnám hadarni a kegyetlenszép sorokat:

Read More
Walt Whitman: Ülök és nézem

Lövétei Lázár László

Walt Whitman: Ülök és nézem

Csak 1 vers

1989-ben, 17 éves koromban vettem meg Székelyudvarhelyen Walt Whitman Ének magamról című, legszebb verseit tartalmazó kötetét (Szász János válogatásában), de csak nagyon nehezen, mostanában barátkoztam meg a költészetével. 

Read More