Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Jules Vallès

Jules Vallès

A gyermek (1.)

Cimbirodalom

Jules Vallès Dél-Franciaországban született 1832-ben. Lázadó, mindig elégedetlen alkat volt, aki a 19. század összes francia forradalmában aktívan részt vett. Egyik vezető egyénisége volt az 1871-es párizsi kommünnek (abban az évben, rövid ideig, Párizsban a köznép ragadta magához a hatalmat, egyenlőségen alapuló rendszert vezetve be; a kommün támogatóit kommünárdoknak nevezték). A kommün bukása után, a rá mért halálos ítélet elől kénytelen Angliába menekülni. 1885-ben hunyt el.
Jacques Vingtras című, háromrészes önéletrajzi regénye bizonyult irodalmi munkássága legmaradandóbb darabjának. Az első kötetben, amely a L’enfant (A gyermek) címet viseli, gyermekkora viszontagságait meséli el. A konok, önfejű gyermek mindig szembement szülei akaratával, akik minden áron engedelmes, tekintélytisztelő polgárt szerettek volna nevelni fiukból.

A gyermek (1.)
Szőcs Imre illusztrációja

Anyám

Anyám teje táplált. Vagy egy parasztasszony tejét szoptam? Fogalmam sincs. De bármilyen emlőt szívtam is, nem emlékszem egyetlen simogatásra sem apró gyermek koromból; engem nem babusgattak, nem cirógattak, nem csókolgattak; vertek sokat.

Anyám azon a véleményen van, hogy a gyermeket nem szabad elkényeztetni, és minden reggel megvesszőz, ha nem ér rá, délre hagyja, ritkán marad négy utánra a verés.

Balandreau kisasszony gyógyírt talál szenvedésemre.

Ő egy ötven év körüli derék vénkisasszony. Alattunk lakik. Mivel nincs órája, ez jelezte számára a pontos időt. Piff! Paff! Sipp! Supp! – „Ha’! most vesszőzik azt kis Izét, ideje megfőzni a tejeskávét.”

Ám egy napon, amikor a két ajtó között levegőztem, és felemeltem az ingem, mert túlságosan sajgott a bőröm, meglátott. Szánalom ébredt benne látván, milyen állapotban van a hátsóm. Eleinte mindenkinek meg akarta mutatni, össze akarta csődíteni a szomszédságot, de végül úgy vélte, ez nem a legjobb módja, hogy megmentsen, és egyebet talált ki.

Hallja, hogy anyám magához rendel: „Jacques, most kikapsz!”

– Vingtras asszony, ne fáradjon ezzel, bízza csak rám.
– Ó, Balandreau kisasszony, maga nagyon kedves! Balandreau kisasszony magával visz. De ahelyett, hogy megverne, a tenyerét csapkodja. Én meg ordítok. Este anya megköszöni neki a fáradozásait.

– Szolgálatára, asszonyom – válaszolja a derék kisasszony, és még csúsztat egy bonbont a kezembe.

Az első emlékem tehát egy veréshez kapcsolódik, a második csupa könny és döbbenet. A tűznél ülünk egy öreg kandalló mellett. Anyám a sarokba húzódva kötöget. Egyik kuzinom, aki ebben a szegény házban a dajka szerepét tölti be, egy kopott polcon vörös tarajú, kék nyakú kakasokkal díszített tányérokat rendezget.

Apám egy késsel a kezében egy darab fenyőfát farag; a lehulló forgácsok, mint valami sárga selyemszalagok. Zsenge ágakból kis szekeret fabrikál nekem. A kerekei már elkészültek; kerek krumpliszeletek, körben a meghagyott héj a vasazatot imitálja... Hamarosan kész a szekérke; tágra nyílt szemekkel, feszült figyelemmel várok, amikor apám nagyot kiált, és felemeli vérben ázó kezét. A kést beledöfte az ujjába. Elsápadok, és felé indulok; durva pofon állít meg. Anyámtól kaptam, aki habzó szájjal, ökölbe szorított kézzel áll előttem.

– A te hibád, hogy apád megsebezte magát! – és kikerget a sötét folyosóra, de néhányszor beveri a fejem az ajtóba.

Zokogva kérek bocsánatot, apám nevét kiáltom: gyermeki rémületemben magam elé képzelem, ahogy lóg a levágott ujja; én vagyok az oka mindennek! Miért nem engednek be, hogy láthassam? Majd megvernek utána, ha akarnak. Kiabálok, senki sem felel. Hallom, hogy fiókokat húznak ki, üvegeket kocogtatnak. Bekötözik.

– Nem komoly – mondja a kuzinom, miközben egy vörös foltokkal tarkított vászoncsíkot hajtogat össze.

Fuldoklom a zokogástól: anya jön, és betuszkol a szobába, ahol alszom, és ahol minden éjjel félek a sötétben.

Ötéves lehetek, és úgy érzem magam, mint egy apagyilkos. Pedig nem az én hibám!
Követeltem apámtól, hogy szekérkét faragjon nekem?

Hiszen jobban szerettem volna, ha én sebesülök meg, minthogy neki fájjon.

Igen – és megkarcolom magam, hadd fájjon nekem is. Anya nagyon szereti apát, ezért dühödött fel annyira. Egy könyvből tanítanak olvasni, amelyben nagy betűkkel az áll, hogy engedelmeskednünk kell édesapánknak és édesanyánknak: tehát anya jól tette, hogy megvert.

Fordította: Szőcs Imre

Megjelent a Cimbora 2018/3-as számában

A gyermek (3.)

Jules Vallès

A gyermek (3.)

Cimbirodalom

Faluról származunk.Apám egy büszke paraszt fia, aki azt akarta, hogy a csemetéje tanuljon, és pap legyen belőle. A fiút tehát elküldték egy plébános nagybácsihoz latint tanulni, majd a teológiára.

Read More
A gyermek (2.)

Jules Vallès

A gyermek (2.)

Cimbirodalom

A ház, amelyben lakunk, egy meredeken kapaszkodó, koszos utcában áll, amelynek tetejéről az egész vidéket belátni, de ahol nem járnak kocsik, csak fával rakott szekerek, a lovakat ösztökével biztatják a kocsisok. Előreszegett fejjel, meg-megcsúszó patával haladnak, nyelvük kilóg, bőrük párállik.

Read More
Vöröske (2.)

Jules Renard

Vöröske (2.)

Csak a kutya...

Cimbirodalom

Lepic úr és Ernestine a lámpa alatt könyökölve olvasnak, előbbi az újságot, utóbbi a jutalomkönyvét. Lepic asszony kötöget, Félix a lábát melengeti a kandallónál, Vöröske a padlón üldögél, és elmúlt dolgokra gondol. Pyrámusz, aki gyékényen szunyókált, hirtelen morogni kezd.

Read More
Vöröske (1.)

Jules Renard

Vöröske (1.)

A tyúkok

Cimbirodalom

Jules Renard a 19. század második és a 20. század első felének, a magyar közönség által kevésbé ismert írója. Egyik legismertebb műve Naplója. Az irodalmi szóbeszéd szerint Sommerset Maugham angol író Renard hatására döntött úgy, hogy közzéteszi eredetileg asztalfióknak írt naplójegyzeteit. Ebben a művében bontakozik ki legteljesebben tömör, tűpontos fogalmazásmódja, könyörtelen iróniája.

Read More
Külső-benső falak között

François Bégaudeau

Külső-benső falak között

Falak között (részlet)

Cimbirodalom

François Bégaudeau kortárs francia író, kritikus, forgatókönyvíró, énekes, színész, producer. 1971-ben született egy nyugat-franciaországi kisvárosban, Luçon-ban. Sokoldalú személyiség, 1992 és 1999 között a Zabriskie Point nevű punkzenekarban énekelt, szerkesztette a legnevesebb francia filmes lapot, a Cahiers du Cinémát, játszott a saját regénye alapján forgatott filmben – és, nem utolsó sorban, éveken át franciát tanított egy külvárosi iskolában. Olyan író, közéleti szereplő, aki nagyon tevékenyen és hangosan politizál – és soha nem megy el szavazni.

Read More