Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Lövétei Lázár László

Lövétei Lázár László

Arany versek (3.): A poéta szerszámosládájáról

Kézfogás az irodalommal

Sorról sorra haladva a versben tulajdonképpen az Arany János-i esztétika központi kérdéséhez jutunk el, éspedig: forma és tartalom egységéhez. Például ha valaki udvarló verset akar írni a kedveséhez, nem fogja alpári módon káromolni az imádott nőt (vagy férfit), hanem a témának megfelelő „gyöngéd" hangnemben adja majd elő a mondandóját – Lövétei Lázár László Arany versek sorozatának harmadik része.

Arany versek (3.): A poéta szerszámosládájáról
A kézirat Arany János remekbe írt kalligráfiája, a Toldi első énekének három szakasza (forrás: wikimedia.org)

Arany János
Intés
Jó költőktül azt tanultam
S adom intésül neked:
Sose fáradj sok cifrával
Elborítni éneked!
Szólj erővel, és nevezd meg
Ön nevén a gyermeket;
Szólj gyöngéden, hol az illik, -
S ne keríts nagy feneket.
Olykor egy-két szó is jobban
Helyre üti a szeget,
Mint az olyan, ki beléhord
Földet, poklot és eget,
S ordít, amíg elreked.
 (1877. szeptember 29.)

 

A poéta szerszámosládájáról

Arany János költészetről vallott nézeteit a Vojtina- versekben (Vojtina levelei öccséhez, Vojtina ars poétikája) foglalta össze a legrészletesebben, de az 1877-es, Intés című vers alapján is fogalmat alkothatunk arról, hogy milyennek képzelte el Arany a jó verset. Itt van mindjárt az első versszak utolsó két sora („Sose fáradj sok cifrával / Elborítni éneked!"), ahol Arany nyilvánvalóan elhatárolódik a túlírt, disszonánsán hangzó verselményektől.

Sorról sorra haladva a versben tulajdonképpen az Arany János-i esztétika központi kérdéséhez jutunk el, éspedig: forma és tartalom egységéhez. Például ha valaki udvarló verset akar írni a kedveséhez, nem fogja alpári módon káromolni az imádott nőt (vagy férfit), hanem a témának megfelelő „gyöngéd" hangnemben adja majd elő a mondandóját. Másrészről: ha a tartalom úgy kívánja, megengedett a nyersebb, erősebb fogalmazás is (persze, ez Arany idejében nem volt ennyire egyértelmű: tudjuk, hogy még Toldy Ferenc irodalomkritikus. Arany barátja is kifogást emelt az ellen, hogy a Toldiban „Tiszta nyál csordult ki Toldi szája végén").

A harmadik versszak pedig az Aranyra olyannyira jellemző műgond-követelmény megfogalmazása. Aki írt már verset, az tudja, hogy a fölösleges szavak kihúzása a legfontosabb (és legnehezebb) dolog a versírásban – és ez jár egyúttal a legtöbb bizonytalankodással is. Arany sem volt kivétel ez alól, Lévay Józsefnek például a következőket írta ez ügyben (1852. október 16-i levelében): „egyik skepsisből a másikba esem: fúrok, faragok, igazgatok = rontok, bontok, megsemmisítek (...) de hiába! nem tudok magammal megelégedni". Márpedig ha magyarázatok nélkül érthetetlen a vers (vagyis nincs „helyre ütve a szeg"), az már eleve rossz. Vagy, ahogy Arany mondja a Toldi estéjéhez írt Végszóban (kölcsönvéve bizonyos Bulwer- Lytton angol író maximáját): „Poetry is for the multitude - erudition for the few.”*

Kár, hogy azóta feje tetejére állt a világ: a nép ma már mindenhez ért, a költészet pedig néhány ember magánügyévé vált.

*A költészet a tömegeké, a műveltség a kiváltságosaké.

 

Megjelent a Cimbora 2007/8-as számában

Arany versek (2.): Tipegő Pegazus, szeszélyes múzsa

Lövétei Lázár László

Arany versek (2.): Tipegő Pegazus, szeszélyes múzsa

Kézfogás az irodalommal

Az egész világirodalomnak nincs még egy verse, ahol a Pegazus (a költői elragadtatás, ihletettség hagyományos szimbóluma) ilyen áldatlan állapotban szerepelne: Aranynál „átkozott gebe”, „rossz ló” lesz a mitológia szárnyas lovából, amit hiába noszogat a költő, csak tipegésre futja annak erejéből – Lövétei Lázár László Arany versek sorozatának második része

Read More
Arany versek (1.): Ízléspróba sonkával, teával

Lövétei Lázár László

Arany versek (1.): Ízléspróba sonkával, teával

Kézfogás az irodalommal

Arany manapság valamiért nincsen „divatban”, annak ellenére, hogy a magyar irodalomtörténet hallgatólagosan őt tartja költészetünk legnagyobb alakjának. Én persze nem (csak) ezért szeretem Aranyt, hanem főleg azért, mert tőle lehet a legtöbbet megtudni a magyar nyelvről (egy költő „alapanyaga” ugyebár a nyelv) és a versírás mikéntjéről egyaránt – Lövétei Lázár László Arany versek sorozatának első része.

Read More