Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Lövétei Lázár László

Lövétei Lázár László

Arany versek (7.): Részvéttől a fekete humorú beletörődésig

Kézfogás az irodalommal

1855-ben meghalt Vörösmarty Mihály, ez a gyászeset pedig – többek között – azzal a következménnyel járt, hogy Arany János (az egy Vajda Jánost leszámítva) „ellenfél" nélkül maradt a magyar költészet porondján – Lövétei Lázár László Arany versek sorozatának hetedik része.

Arany János
Néma bú
Halnak, halnak,
Egyre halnak,
Színe, lángja a magyarnak.
Itt is egy név,
Ott is egy név,
Hányat elvisz minden egy év.
S aki még él,
Minden névnél
Összerezzen, búsan, árván:
Mint a néma
Lomblevél, ha
Egy-egy társa hull le sárgán. –

(1856 március)
Emlékre
Felszólítottak verset írni a v.-i honvédemlékre. Ecce:
Itt nyugosznak a honvédek:
Könnyű nekik, mert nem élnek!
(1878-9)

Részvéttől a fekete humorú beletörődésig

1855-ben meghalt Vörösmarty Mihály, ez a gyászeset pedig – többek között – azzal a következménnyel járt, hogy Arany János (az egy Vajda Jánost leszámítva) „ellenfél" nélkül maradt a magyar költészet porondján. Gyulai Pál és társai nem is késlekedtek sokat a rangsorkészítéssel. Számukra Arany lett a követendő mintakép – míg az új nemzedék szemében Arany konzervatív, maradi költővé vált, akinek esztétikai és másféle nézeteit illett meghaladni. Noha Arany kényelmetlenül érezte magát a „vezérkos" bőrében („... pályám bére / Égető, mint Nessus vére..." - írta az Epilógusban), eléggé lagymatagon tiltakozott a „mintaköltői" szerep ellen, sőt, élete vége felé abba is belement, hogy mások válogassák ki közlésre a verseit, így fordulhatott elő például, hogy azok a versei, ame­lyekben elítéli a magyarkodókat (itt elsősorban A hazáról, illetve A szájasok című verseire gondolok), kéziratban maradtak, míg a Kozmopolita költészet gond nélkül megjelenhetett. (Jellemző, hogy még Reviczky Gyula, a magát Arany-tanítványnak valló „szépszavú” költő is ellenverset írt a Kozmopolita költészetre.) Pedig A szájasok közlésével rögtön rendet rakhatott volna a fejekben: „Sokan szeretnék a hazát: / De gyűlölik minden fiát, / Ha népszerű alkalmakon / Oly nagyot, mint ők, nem kiált". Minket, kései utódokat viszont kevéssé érdekelnek az akkori irodalmi csetepaték, nekünk az a fontos, ami végül versként papírra került, kiválóan tükrözve, hogy Arany még saját nemzetével kapcsolatban is milyen bonyolult érzésekkel küszködött. Az 1856-os Néma búban még minden magyar haláleset hallatán „búsan, árván" rezzen össze, húsz évvel később pedig már a halott honvédeket irigyli, amiért nekik többé nem kell kínlódni a (magyar) élettel, hanem nyugodtan „nyugodhatnak”. Hogy húsz év alatt mi változhatott meg ennyire gyökeresen a magyar társadalomban, arra a történészeknek kellene válaszolniuk. Mi csak egy dolgot tehetünk: szomorúan tudomásul vesszük, hogy még a boldog békeidőkben sem volt – legalábbis Arany szerint – kolbászból a kerítés.

 Megjelent a Cimbora 2008/3-as számában

 

Arany versek (6.): A „szegény marha

Lövétei Lázár László

Arany versek (6.): A „szegény marha

Kézfogás az irodalommal

Ha valaki létrehozná az NVTKI-t (vagyis a Nemzetközi Verstéma-kutató Intézetet), érdekes következtetésekre juthatna. Kiderülhetne például, hogy a világköltészet egyik legfontosabb témája (mondjuk, közvetlenül a szerelem előtt/után) a háború – Lövétei Lázár László Arany versek sorozatának hatodik része.

Read More
Arany versek (5.): Nyájas-gyomos udvarára hív

Lövétei Lázár László

Arany versek (5.): Nyájas-gyomos udvarára hív

Kézfogás az irodalommal

Az elhagyatottság egyszerű leírása is döbbenetes hatású lenne, én mégis az ellentétezésben látom a vers legnagyobb erejét: nagyon éles a kontraszt a ház egykori (a költőben emlékként élő) állapota és a sivár jelen között: a kis lak pusztán, ridegen áll, nyájas udvarát gyom veri fel, a vidor ösvény vad fű alá került... – Lövétei Lázár László Arany versek sorozatának ötödik része.

Read More
Arany versek (4.): Harangozó természet(esség)

Lövétei Lázár László

Arany versek (4.): Harangozó természet(esség)

Kézfogás az irodalommal

Eltekintve attól a szélsőséges esettől, amikor valaki disznót tenyészt a tömbházlakásban – egyenesen kívánatos, hogy néha „bejöjjön hozzánk a természet”: visszatér így életünkbe az a tisztaság, amit már rég elveszettnek hittünk, és ami után heves nosztalgiát érzünk. Mint Arany János is – Lövétei Lázár László Arany versek sorozatának negyedik része.

Read More
Arany versek (3.): A poéta szerszámosládájáról

Lövétei Lázár László

Arany versek (3.): A poéta szerszámosládájáról

Kézfogás az irodalommal

Sorról sorra haladva a versben tulajdonképpen az Arany János-i esztétika központi kérdéséhez jutunk el, éspedig: forma és tartalom egységéhez. Például ha valaki udvarló verset akar írni a kedveséhez, nem fogja alpári módon káromolni az imádott nőt (vagy férfit), hanem a témának megfelelő „gyöngéd" hangnemben adja majd elő a mondandóját – Lövétei Lázár László Arany versek sorozatának harmadik része.

Read More