Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Lászlóffy Aladár

Lászlóffy Aladár

A bujkáló könyvtár

Kard, kalapács, kalamáris

Egészen mást értettek még az ókorban a „könyv” fogalmán. A legkülönbözőbb anyagokból ugyan, de tekercsbe felgöngyölített formában álltak a könyvek akkoriban, míg a mai értelemben könyv alakú, kódex­-forma tárolást, „kiadást” jóval később ismerte meg a kultúra. Ez a forma, célszerű és könnyen kezelhető alakzat végleges diadalra a könyvnyomtatás feltalálásával jutott aztán. Miközben nyomtatva avagy kézzel lekapirgálva, majdnem olyan számban pusztultak és születtek a könyvek, mint az emberek.

A bujkáló könyvtár
kép forrása: newyorker.com

Arra a, bár gyermeteg, ám logikusan adódó kérdésre, hogy melyik az első könyv, nyilván csak azzal lehetne válaszolni, hogy melyik az első azokból, amelyek megmaradtak? A legrégibb, mely eddig a szemünk elé került, a párizsi nemzeti könyvtárban őrzött, idő­ számításunk előtt 3350-ből származó papirusztekercs.
Prisse d’ Avennes francia orientalista bukkant rá egy hébai sírban. De ki tudná megjósolni az újabb, a szüntelen kutatás, ásatás, a földi élet nagytakarításai miféle meglepetésekkel szolgálhatnak még az elveszettnek hitt kincseinket illetően is.
Egyelőre tudjuk, hogy az elkallódás és megsemmisítés szándékos csapássorozatai közepette milyen sokan óvták, gyámolították a könyvet, abban a bölcs tudatban, hogy az, hogyha birtokukba került is, közkincs, mely továbbítandó az utókornak. Mátyás híres Corvinái mellett kisebb könyvtárgyűjtögetés folyt például Árva Bethlen Kata udvarházában is; szenvedélyének Bod Péter volt a szakirányítója, aki még sok olyan régi magyar munkát is leírhatott – mint ős-bibliográfus, melynek azóta nyoma veszett.
Pierre Gustave Brunet francia író és bibliofil 1882-ben már mintegy az előző lezárult nagy korok, hamvadó s könyvégető évszázadok mérlegeképpen állítja össze nagy munkáját az (általa ismert) elveszett könyvekről. Azóta az efféle lajstromok csak testesedtek sajnos. Igaz, volt ami előkerült. Például Goethe híres regényének, a Wilhelm Meisternek első változata, melyen maga a szerző szinte haláláig eszközölt változtatásokat s ezért nem csak egyetlen regény, de az egész Goethe-i mű, sőt elméletileg az alkotás lélektanát illetően a művek születésének értékes dokumentuma – csak 1910-ben került elő, hagya­tékból hagyatékba vándorolva, míg végűl egy diák adta át
mint régi kéziratot tanárának, aki egy ideig íróasztalán őrizte, nem sokat törődve vele, mivel a fordító a Werther egyik másolatának tüntette fel, s csak közelebbi vizsgálódás nyomán jutottak a nagy felfedezésre, mely szerint egyetlen világhíres regénynek sincs hasonló,– százvalahány évre kiterjedő keletkezés- és kiadástör­ténete.
Más hagyatékról hagyatékra vándorlóknak nem volt üyen szerencséje. Zrínyi Miklós, a költő 249 darabból álló könyvtára egyetlen fia, Ádám házassága, maja Ádám özvegyének újabb házassága révén vándorolgatott, míg a Daun grófok valamelyik vidéki kastélyának árverésre bocsátott könyvtárából, ezelőtt alig egy évszázaddal egy derék bécsi antikváriushoz került s aztán teljesen szétszóródott, nyomaveszett, mert hiába ajánlották fel a Nemzeti Múzeum könyvtárának, nem volt rá anyagi alap.
Hogy még régebbi példát is hozzunk, ma csak áhítattal tudjuk kiejteni is, hogy „Arisztotelész könyvtára”. Nos, ez az akkori értelemben vett könyvgyűjtemény a tudós örökösének, nevezett Neieusznak kezére került s még egyszer felbukkan – a híre – a hullámok felett, miszerint a Theophrasztoszéval egyesítve, kibővítve megvette bizonyos Apellikon. Ezt az egészet „mindössze” néhány száz tekercsre becsülik. Kincsei közt számlált egy eltérő szövegváltozatot az Iliászból.
A könyv létének s nemlétének megvan a maga tragikus oldala mellett a maga komikuma is. Ismeretes például, hogy Pierre Ramust, aki egyébként a Szentbertalan-éji vérengzések egyik áldozata lett, egyik munkájáért a korabeli cenzúra, testi büntetés alatt eltiltotta attól, hogy saját betiltott könyvét ő maga olvasgassa. Nemkülönben humoros, ironikus tünemények a kitalált, nem létező könyvtárak, melyek közül az első ismertebbet Rabelais találta ki a nagyképű, tudákos, gőgtől pöffeszkedő divatos fércmunkák ellen. Olvasói pedig még nem létező könyv­tárának ötletéből is kiolváshatták a visszásságok bírálatát.

Megjelent a Cimbora 1997/5-ös számában

Anyám, az álmok nem hazudnak

Lászlóffy Aladár

Anyám, az álmok nem hazudnak

Az idők ködébe vész annak a bölcsességnek az első felismerése, melyet számunkra a latin formája közvetített, őrzött meg: ama híres verba volant... vagyis a szó elröpül, az írás megmarad.

Read More
Jégmezők és hagymaevők

Lászlóffy Aladár

Jégmezők és hagymaevők

Kard, kalapács, kalamáris

Eleve tudni kell, hogy az előzőkben említett történelmi korküszöböt megelőzően ért véget egyike a Földgolyó éghajlatát és felszínét is meglehetősen megváltoztató eseményeknek. Ezt a (mindeddig legutóbbi, csak remélhetőleg legutolsó) jégkorszakot a tudomány, mely mindig közelebb hajol a megismerendő tárgyhoz, mint az általános műveltség, a köztudat, – legalább hét emeletre osztja.

Read More
Mi a műveltség?

Lászlóffy Aladár

Mi a műveltség?

Kard, kalapács, kalamáris

Vannak az emberiség múltjában olyan dolgok, melyekről nem esik szó a szorosan vett történelemórákon, nem tartoznak a nyelvtan vagy más tantárgy neve alá begyűjtött kisebb-nagyobb tudásadaghoz. Persze attól függ, hogy mennyire vagyunk kíváncsiak valamire.

Read More