Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape

Forró Eszter

Magadat idézed, vagy nekem mondod?

Interjú Janikovszky Évával

Közelképben

Múlt ősszel Sepsiszentgyörgyön járt a budapesti 
Móra Könyvkiadó küldöttségével Janikovszky Éva írónő. Néhány napig tartó Háromszéki látogatása során író-olvasó találkozókon ismerkedett 
azokkal, akik őt könyveiből, írásaiból már jól ismerték. A sepsiszentgyörgyi Móra-napok rendezvényeinek szusszanásnyi szünetében köszöntöttük őt
 lapunk olvasói nevében is.
(Az interjú Janikovszky Évával 1994-ben készült – szerk. megj)

Magadat idézed, vagy nekem mondod?

Isten hozta a Cimbora olvasóihoz! Janikovszky Éva neve
 nem ismeretlen az erdélyi kamaszoknak. Lapunkban is közöltünk 
a Kire ütött ez a gyerek? című írásból. Ritka az a felnőtt, aki ennyire
jól ismeri, érti a gyerekek világát
és tud is a hangjukon, nyelvükön 
szólni, hiszen a felnőttek is szinte
 hallják-látják saját kamaszkori 
zsörtölődéseiket, világra, a felnőttek világára csodálkozó önmagukat. Használjuk ki ezt a
 szentgyörgyi látogatást arra, hogy
 néhány olyan dolgot mondjon el
 magáról, amelyeket a könyvekből, 
írásokból nem lehet megtudni. 
Például azt, hol született, hol töltötte a gyermekkorát?

— Szegeden születtem és ott él
tem egészen tizenéves koromig. Ott 
is érettségiztem. Egyetemre már Budapesten jártam. A nagyszüleimnek 
Szegeden szép nagy könyv- és papírkereskedése volt, úgyhogy én valóban könyvek között nőttem fel. 
Nevelőapám (4 éves koromtól második apukám) újságíró volt. Tehát 
ilyen író-olvasó közegben nőttem
 fel, s ez egy életre szólóan eljegyzett
 engem a könyvekkel. Bölcsészkart 
végeztem Budapesten és utána na
gyon rövid ideig dolgoztam az ak
kori kultuszminisztériumban, majd a 
Móra Könyvkiadóhoz kerültem. 
Rettentő büszkén szoktam mondogatni, s mindig eldicsekszem vele: 40 éve annak, hogy én a kiadóhoz 
kerültem, lektornak. Ez egy latin szó 
és annyit jelent hogy olvasó. Azt a
 foglalkozást jelzi, amit egyébként
 kiadói szerkesztőnek neveznek hiva
talosan. El kell olvasni, amit mások 
azzal a nem titkolt szándékkal hoznak vagy küldenek el egy kiadóhoz,
 hogy könyv legyen belőle, kinyomtassák, megjelentessék. Ezek a lektor nevű munkatársak olvassák el elsőnek, írják le a véleményüket az
 írásról, és javasolják vagy nem a ki
adását.

— Van-e gyereke, unokája?

— Van egy fiam, villamosmérnök
és külkereskedő. Németországban
él. Az unokám ott született, öt éves
múlt, iskolába készül és azt szeretnénk, hogy Magyarországon, magyar iskolában kezdje a tanulást.

— Előfordult már, hogy egy
 gyerek nagyon felbosszantotta és
 olyanokat kellett mondania neki,
 amiket kifiguráz a könyveiben 
felnőttek viselkedésében?

— Ez anyai mivoltomban is
 számtalanszor előfordult velem. Elsősorban saját magam voltam a mo
dell ahhoz, hogy miket mond egy 
felnőtt a fiának. Erre vonatkozóan 
egy jó történetem van. Megírtam a 
Ha én felnőtt volnék című könyve
met. Abban egy oldalon át szerepel 
az, amit a felnőttek mondogatnak a
 gyereknek, hogy: Mosd meg a kezed!, Vedd fel a pulóvered! stb., stb. 
Ahogy ez lenni szokott az életben, a 
gyerek nem mossa meg a kezét,
 nem veszi fel a pulóverét, nem rakja 
el a játékait... És akkor jön az: hányszor mondjam el, édes fiam, vedd 
fel a..., rakd el a ... stb., stb. Ezt a 
könyvet, persze, olvasta a fiam.
 Egyszer friss vacsora volt, a fiam
 olyan 10 éves lehetett, már minden
az asztalon volt és én mondom neki:
 Jánoskám, gyere vacsorázni. Játszik, 
nem jön. Janó, gyere vacsorázni! 
Nem jön. Ez így ment, míg végül
 fölcsattantam és mondom neki: Janókám, hát hányszor mondjam már,
 gyere vacsorázni! A fiam erre megjelent az ajtóban és azt mondta nekem: Most magadat idézted, vagy 
nekem mondtad? Ilyenkor az ember 
kicsit elszégyelli magát... Én tényleg
 részben a gyerekek gondolatait is 
próbálom mindig valahogy az ő
 nyelvükön kifejezni. Azt meg pontosan látom, hogy szegények mennyi ilyen közhelyszámba menő
 dolgot hallanak tőlünk folyton-folyvást, mert hát ilyenek vagyunk... de nekünk is megvan az okunk, mert ha 
valaki ötször hívja azt a gyereket és
 nem jön, akkor előbb-utóbb már variálja egy ilyen “hányszor mondjam-
mal”.

— Könyvei hangulatához hozzátartoznak Réber László rendkívül találó rajzai...

— Hát bizony, életem nagy szerencséje volt... Nálunk – és azt hiszem, mindenütt – úgy van, hogy
nem a szerző választja az illusztrátort, a grafikust, hanem a kiadó. 
Amikor én megírtam az első ilyen
 képeskönyvemet, aminek az volt a
 címe, hogy Te is tudod?, akkor én
 azt képzeltem el, hogy a szövegnek 
és az illusztrációnak teljesen egyforma szerepe legyen. Úgy írtam, hogy 
én magamnak közben, amit lehetett,
 odarajzoltam. Természetesen, csak a
 szöveget odaadtam a kiadónak és
 mondtam, hogy én így képzelem el. 
Tehát nem úgy, hogy külön szöveg,
 aztán kép, aztán megint szöveg, 
megint rajz… Az akkori szerkesztőm,
 T. Aszódy Éva találta ki, hogy Réber Lászlót kéri föl az illusztrációk
 elkészítésére. Így történt. Ismertem
 már Réber László munkásságát, és 
nagyon örültem ennek a javaslatnak.
 Persze fogalmam sem volt róla,
 hogy végül is neki ez fog-e tetszeni, 
vagy miként készíti el az egészet.
 Szerencsére mindenkinek egyértelműen az volt a véleménye, hogy jobban nem is lehetett volna kiválasztani 
az én szövegeimhez az illusztrátort. 
Ezt bizonyítja, hogy mind a 22 könyv,
 amit én összesen írtam, ebből kettőt
 még mielőtt Réber Lászlóval összehozott volna a kiadó, de onnan kezdve mind a 20 könyvemet ő illusztrálta.

— Min dolgozik most? Milyen
 tervei vannak?

— Életem nagyon nehéz periódusán vagyok túl, édesanyám meghalt. Már három éve elkezdtem írni
 egy könyvet, amit még mindig remélek, hogy majd csak befejezem.
 Amúgy is nagyon nehezen írok, sohasem tetszik az, amit leírok, aztán
 széttépem, eldobom, újrakezdem. 
Szóval piszkozatban nagyon sokszor 
megírok mindent, amíg aztán úgy
 döntök, hogy ennél jobban nem tudom megírni... Ez egy... nem is tudom micsoda lesz. A címe megvan.
 Azért nem hagyom abba, mert hát a
 két figurát nagyon jól ismerem már: Nyöszöge és Vihoga. Ennyit tudok 
róla mondani, és hogy még nem adtam föl.

— Üzen-e valamit a Cimbora
 olvasóinak?

— A Cimbora olvasóinak, meg 
még nagyon sok gyereknek azt üzenem, hogy az én életem tanulsága: 
rettenetesen fontos a barátság. Azt, 
hogy az ember az életre szóló barátait gyermekkorában szerzi. Erre az
én életem a legjobb példa, mert nekem a leges-, legeslegjobb barátaim elemista korom óta a barátaim, és 
noha sajnos már egyik sem él közülük Magyarországon – az Egyesült
 Államokban, Kanadában, a világ
különböző csücskeiben élnek –, ez 
a barátság kitartott mindenen át. Mi
 leveleztünk, amikor olyan idők jöttek, akkor már meglátogattuk egymást, ők is jönnek minden évben, én 
is megyek minden évben hozzájuk.
 Ott folytatjuk mindig a beszélgetést,
 ahol legutóbb abbahagytuk. Rendkívül fontosnak tartom ezt. Az a benyomásom, hogy Magyarországon – az itteni gyermekeket nem ismerem annyira – a barátság egy kicsit 
háttérbe szorult a különböző egyéb
 társas elfoglaltságok mellett. A barátság nem az, hogy együtt leülünk
 és bámuljuk a tévét vagy hallgatjuk 
a zenét, hanem az tényleg beszélgetés. A másik fontos dolog szerintem 
a naplóírás. Én 11 éves koromtól 18
 éves koromig naplót vezettem. El
 nem tudom mondani, hogy én
 mennyire hálás vagyok a kislánykori saját magamnak, amiért nem voltam rest – persze nem minden nap – rengeteg füzetet teleírni.
 Szamárságokkal meg nem szamárságokkal, az akkori érzéseimmel, 
gondolataimmal, mérgelődéseimmel, örömeimmel, bánatommal. 
Megmaradt nekem az, hogy milyen 
voltam én kislány-, nagylánykorom
ban, s ez hozzásegít ahhoz, hogy ne
felejtsem el, milyen gyereknek lenni. Ezt mindenkinek nagyon, nagyon 
ajánlom, ha örömet akar szerezni saját magának. Nagyon jó dolog az, ha 
az ember hozzászokik – persze egy 
kis igény kell hozzá, de gondolom, a 
Cimbora olvasóiból ez nem hiányzik
: szüksége legyen arra, hogy 
megfogalmazza azt, amit gondol, 
amit érez. Egy naplóba nyugodtan 
leírhatom, ha nincs igazam, akkor is, 
ha nekem van igazam, hogy milyen 
igazságtalanok voltak velem, kidü
hönghetem magam, semmi baj nem
lesz belőle. Valahogy megkönnyebbül az ember lelke attól, ha leírja.

— Köszönöm a beszélgetést.

Kérdezett: Forró Eszter

 

Megjelent a Cimbora 1995/2-es számában