Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Szonda Szabolcs

Szonda Szabolcs

Szonda Szabolcs költő, műfordító, szerkesztő, a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatója, 2005 óta a Cimbora szerkesztője. (A kép forrása: 3szek.ro)

Florin Irimia: A kínai kisautók rejtélye

Szonda Szabolcs

Florin Irimia: A kínai kisautók rejtélye

(regényrészlet)

Cimbirodalom

Ki ne térne vissza felnőttként a gyermekkorába, akár egy kis időre is. Az akkor megélt érzésekért, élményekért is, amelyekről nem tudtuk, mennyire meghatározzák későbbi énünket, és talán azért is, hogy akkori önmagunkkal megpróbáljuk kideríteni, mit, miért és hogyan tettünk, gondoltunk, éreztünk, és újra felfedezzük viszonyulásunkat szűkebb-tágabb emberi környezetünkhöz.

Read More
„Lent az ég ragyog, fent a tenger”

Szonda Szabolcs

„Lent az ég ragyog, fent a tenger”

Szabó Lőrinc (vers)világai és különbékéje

Kézfogás az irodalommal

2010-ben, születése 110. évfordulóján, összeállítást közöltünk Szabó Lőrinc (1900–1957) költészetének néhány meghatározó vonásáról, eleméről. Kiemeltük akkor, többek közt azt, hogy gazdag, változatos életművében hangsúlyosan jelen van a végletek összebékítésére utaló törekvés, ami abban is megnyilvánul, hogy egyaránt jelen van nála, ugyanazzal a természetességgel, a szabadvers és a kötött versforma (főként a szonett), a társadalmi témakör a maga konkrétumaival és az elvont keleti gondolkodásmódok iránti vonzalom, a gyermekversekre emlékeztető líra (Lóci- és Kis Klára-versek) és a filozofikus vers, a lírikusi érzékenység és a kimért, olykor kegyetlen tárgyilagosság.

Read More
Volt egyszer... a Nyugat

Szonda Szabolcs

Volt egyszer... a Nyugat

Időutazás egy százéves folyóirat szövegtörténetében

Kézfogás az irodalommal

Különös dolog az irodalom és a története: egyszerre érdekes benne az, hogy egy-egy költő, író milyen mű­veket hoz létre, amint az is, hogy milyen szerzői közös­séghez tartozik, és annak milyen szerepe, súlya van. Van tehát az egyéni tevékenység, és van a csapatmun­ka is, illetve a kettő összefonódása, és ilyen szempont­ból válnak fontossá az irodalmi társaságok, körök, műhelyek, fórumok.

Read More
Az időkön átvonuló Erdély

Szonda Szabolcs

Az időkön átvonuló Erdély

Kós Károly

Kézfogás az irodalommal

Az erdélyi magyar kultúrának több meghatározó személyisége közül kiemelkedik Kós Károly. Több területen teljesedett ki nagy hatású munkássága – építészet, oktatás, szépirodalom, könyvszerkesztés, -tervezés és -kiadás, művészettörténet, néprajzkutatás, közélet stb. –, de ezek a területek mind egybekapcsolódtak az erdélyi gondolat, a transzilvanizmus révén, amelynek máig érvényes megfogalmazását neki köszönhetjük.

Read More
Időből kilógó verspillanatok

Szonda Szabolcs

Időből kilógó verspillanatok

Weöres Sándor és Károlyi Amy

Kézfogás az irodalommal

Szilágyi Domokosról és Hervay Gizella után szinte kínálkozik, hogy Weöres Sándort és ugyancsak kiemelkedő irodalmi alkotást létrehozó feleségét, Károlyi Amyt hozzuk ezúttal közelképbe számotokra.

Read More
Világképek görbe tükörben

Szonda Szabolcs

Világképek görbe tükörben

Hervay Gizella és Szilágyi Domokos

Kézfogás az irodalommal

A Kézfogás az irodalommal rovatban jó néhány alkalommal írtunk már erdélyi költőkről, így Szilágyi Domokosról (többet) és Hervay Gizelláról is (kevesebbet). Ezekből a közlésekből emlékezhettek arra, hogy a két költőt nemcsak alkotásaik rokon vonásai fűzik össze, hanem házastársak is voltak, közel három évig.Arról is írtunk, hogy tragikus sorsú családot alkottak.

Read More
Sulikezdés diáknaplóval

Szonda Szabolcs

Sulikezdés diáknaplóval

Gárdonyi Géza: Világtalan Miska. Egy tanuló naplója

Kézfogás az irodalommal

Különösebb kutatás nélkül kijelenthetjük talán, hogy az irodalom különböző műfajai közül az egyik legvonzóbb a napló. Az a többé vagy kevésbé személyes „vallomás”, amely betekintést enged szerzője mindennapjaiba, gondolataiba, lelkivilágába, miközben kisebb vagy nagyobb mértékben közösségéről, korának társadalmáról, közérzetéről stb. is tudósít, közvetlenül vagy közvetetten.

Read More
Derűs sorok, jókedvű szó-képek

Szonda Szabolcs

Derűs sorok, jókedvű szó-képek

Humor az irodalomban

Kézfogás az irodalommal

Sok olyan kérdéssel találkozunk, szinte naponta, amelyekre vagy nincsen megfelelő válasz, vagy a végletek között félúton lelünk rá.

Read More
Eleven jellemrajzok az időben

Szonda Szabolcs

Eleven jellemrajzok az időben

Ion Luca Caragiale

Kézfogás az irodalommal

Az, hogy valamelyik szerző életműve maradandónak, időtállónak bizonyul-e az irodalomtörténet szemszögéből és az olvasóközönség ízlése szerint is, több dologtól függ, több mindennek tulajdonítható.

Read More
Kalandok és meglepetések Mark Twainnel

Szonda Szabolcs

Kalandok és meglepetések Mark Twainnel

Kézfogás az irodalommal

Nem túl gyakran, de megesik, hogy az irodalomtörténet búvárai meglepő részletekkel és adalékokkal szolgálnak egy-egy irodalmi nagyság életéről, alkotásairól. Olykor ez alapjaiban meg tudja rendíteni azt a képet, amely az illető szerzőről (pályáról, műről) kialakult, máskor módosítja, árnyalja, kiegészíti azt.

Read More
„Kegyetlenül szabad vagyok”

Szonda Szabolcs

„Kegyetlenül szabad vagyok”

Faludy György (1910–2006) emlékezete

Kézfogás az irodalommal

Lapunk új sorozata 2006 őszén indult, és a sors úgy hozta, hogy Faludy Györgyről, akit akkor sokan és méltán – nem csak életkora miatt – tekintettek „a magyar költőfejedelemnek”, az új Cimbora-folyamban elhunyta kapcsán írtunk először.

Read More
Életleckék világok határán

Szonda Szabolcs

Életleckék világok határán

Kézfogás az irodalommal

A modern magyar irodalom egyik legnagyobb hatású írójáról, Ottlik Gézáról többször szóltunk már a Cimbora hasábjain – annak ellenére, hogy életműve középiskolai tananyag.

Read More
Ki volt Assisi Szent Ferenc?

Szonda Szabolcs

Ki volt Assisi Szent Ferenc?

Kézfogás az irodalommal

Egyik legismertebb, élete és munkássága révén változó korokban is időszerű példázatú keresztény szent Assisi Szent Ferenc. 1226. október 3-án hunyt el, ünnepeként október 4-e került be a naptárba.

Read More
Kedvenc tantárgyak hasznáról

Szonda Szabolcs

Kedvenc tantárgyak hasznáról

Kézfogás az irodalommal

Ezt biztosan nem lehet megúszni! Egyeseknek közületek már többször nekiszegezték a kérdést, másokra pedig ott leselkedik még az iskolaévek sűrűjében, és leginkább azt követően hangzik el, hogy „Na, milyen az iskolában?”

Read More