Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Gyermekversek növényvilága

Végh Balázs Béla

Gyermekversek növényvilága

Líra és természet védett területei

Gyerekversek növényvilága

Növények nélkül szegényebb lenne a világ, veszélybe kerülne mindannyiunk közös élettere, a Föld. Vers és költészet nélkül pedig szegényebb lenne az emberi lélek, a jellem, az érzelmi intelligencia és a szépség iránti fogékonyság pedig eltompulna.

Read More
„... az emberek nem mindig gonoszak, míg a természet védői sem mindig ártatlanok”

Jakab Villő Hanga

„... az emberek nem mindig gonoszak, míg a természet védői sem mindig ártatlanok”

A Cimbora egy erdélyi képregény nyomába szegődött!

Kézfogás az irodalommal

A Vízitündér 1. Maria Surducan forgatókönyve alapján, Benczédi Júlia Anna rajzaival készült képregény, amely először online formában jelent meg, majd román, francia és magyar nyelven is nyomtatásba került. Cimbi felkereste a képregény rajzolóját és színezőjét, Annát, hogy néhány izgalmas részletet is megtudhassatok a kiadvány keletkezéséről.

Read More
Külső-benső falak között

Szőcs Imre

Külső-benső falak között

Kézfogás az irodalommal

„A film, valamint a könyv cselekménye teljes egészében az iskolai falai között zajlik, mintegy hangsúlyozva az intézményre jellemző bezártságot. A valóságos falakon túl láthatatlanok is húzódnak, tanár-diák, tanár-tanár és diák-diák vagy éppen diák-szülő között is. Ráadásul a falak mindig kétértelműek: egyszerre jelentenek védelmet és fenyegetést...” – Közelképben François Bégaudeau regénye.

Read More
Felnőttmentes előadás, nem csak kamaszoknak

Jakab Villő Hanga

Felnőttmentes előadás, nem csak kamaszoknak

Sipos Krisztinával, a Kolozsvári Állami Magyar Színházban bemutatott előadás dramaturgjával beszélgetünk

Kézfogás az irodalommal

Jordan Tannahill fiatal kanadai drámaíró Concord Floral című műve alapján Kolozsváron és további négy európai városban válogatott diákcsapattal együttműködve hoztak létre színházi produkciókat. 2019 őszén a kolozsvári alkotók olyan színházi élményt ígérnek, amelyben „a generációk közti különbségek elmosódnak, közös dimenzióba kerül fiatal és felnőtt, szülő és gyermek. Az előadás olyan általános érvényű témákat boncolgat, mint a bűntudat, szexualitás, meggondolatlan gesztusaink visszavonhatatlan következményei, az elkerülhetetlen közösségi létben rejlő magány, s teszi mindezt ennek a különleges generációnak a szemszögéből.”

Read More
Az időkön átvonuló Erdély

Szonda Szabolcs

Az időkön átvonuló Erdély

Kós Károly

Kézfogás az irodalommal

Az erdélyi magyar kultúrának több meghatározó személyisége közül kiemelkedik Kós Károly. Több területen teljesedett ki nagy hatású munkássága – építészet, oktatás, szépirodalom, könyvszerkesztés, -tervezés és -kiadás, művészettörténet, néprajzkutatás, közélet stb. –, de ezek a területek mind egybekapcsolódtak az erdélyi gondolat, a transzilvanizmus révén, amelynek máig érvényes megfogalmazását neki köszönhetjük.

Read More
Időből kilógó verspillanatok

Szonda Szabolcs

Időből kilógó verspillanatok

Weöres Sándor és Károlyi Amy

Kézfogás az irodalommal

Szilágyi Domokosról és Hervay Gizella után szinte kínálkozik, hogy Weöres Sándort és ugyancsak kiemelkedő irodalmi alkotást létrehozó feleségét, Károlyi Amyt hozzuk ezúttal közelképbe számotokra.

Read More
Világképek görbe tükörben

Szonda Szabolcs

Világképek görbe tükörben

Hervay Gizella és Szilágyi Domokos

Kézfogás az irodalommal

A Kézfogás az irodalommal rovatban jó néhány alkalommal írtunk már erdélyi költőkről, így Szilágyi Domokosról (többet) és Hervay Gizelláról is (kevesebbet). Ezekből a közlésekből emlékezhettek arra, hogy a két költőt nemcsak alkotásaik rokon vonásai fűzik össze, hanem házastársak is voltak, közel három évig.Arról is írtunk, hogy tragikus sorsú családot alkottak.

Read More
Sulikezdés diáknaplóval

Szonda Szabolcs

Sulikezdés diáknaplóval

Gárdonyi Géza: Világtalan Miska. Egy tanuló naplója

Kézfogás az irodalommal

Különösebb kutatás nélkül kijelenthetjük talán, hogy az irodalom különböző műfajai közül az egyik legvonzóbb a napló. Az a többé vagy kevésbé személyes „vallomás”, amely betekintést enged szerzője mindennapjaiba, gondolataiba, lelkivilágába, miközben kisebb vagy nagyobb mértékben közösségéről, korának társadalmáról, közérzetéről stb. is tudósít, közvetlenül vagy közvetetten.

Read More
Derűs sorok, jókedvű szó-képek

Szonda Szabolcs

Derűs sorok, jókedvű szó-képek

Humor az irodalomban

Kézfogás az irodalommal

Sok olyan kérdéssel találkozunk, szinte naponta, amelyekre vagy nincsen megfelelő válasz, vagy a végletek között félúton lelünk rá.

Read More
Eleven jellemrajzok az időben

Szonda Szabolcs

Eleven jellemrajzok az időben

Ion Luca Caragiale

Kézfogás az irodalommal

Az, hogy valamelyik szerző életműve maradandónak, időtállónak bizonyul-e az irodalomtörténet szemszögéből és az olvasóközönség ízlése szerint is, több dologtól függ, több mindennek tulajdonítható.

Read More
Kalandok és meglepetések Mark Twainnel

Szonda Szabolcs

Kalandok és meglepetések Mark Twainnel

Kézfogás az irodalommal

Nem túl gyakran, de megesik, hogy az irodalomtörténet búvárai meglepő részletekkel és adalékokkal szolgálnak egy-egy irodalmi nagyság életéről, alkotásairól. Olykor ez alapjaiban meg tudja rendíteni azt a képet, amely az illető szerzőről (pályáról, műről) kialakult, máskor módosítja, árnyalja, kiegészíti azt.

Read More
„Kegyetlenül szabad vagyok”

Szonda Szabolcs

„Kegyetlenül szabad vagyok”

Faludy György (1910–2006) emlékezete

Kézfogás az irodalommal

Lapunk új sorozata 2006 őszén indult, és a sors úgy hozta, hogy Faludy Györgyről, akit akkor sokan és méltán – nem csak életkora miatt – tekintettek „a magyar költőfejedelemnek”, az új Cimbora-folyamban elhunyta kapcsán írtunk először.

Read More
Életleckék világok határán

Szonda Szabolcs

Életleckék világok határán

Kézfogás az irodalommal

A modern magyar irodalom egyik legnagyobb hatású írójáról, Ottlik Gézáról többször szóltunk már a Cimbora hasábjain – annak ellenére, hogy életműve középiskolai tananyag.

Read More
Ki volt Assisi Szent Ferenc?

Szonda Szabolcs

Ki volt Assisi Szent Ferenc?

Kézfogás az irodalommal

Egyik legismertebb, élete és munkássága révén változó korokban is időszerű példázatú keresztény szent Assisi Szent Ferenc. 1226. október 3-án hunyt el, ünnepeként október 4-e került be a naptárba.

Read More
Kedvenc tantárgyak hasznáról

Szonda Szabolcs

Kedvenc tantárgyak hasznáról

Kézfogás az irodalommal

Ezt biztosan nem lehet megúszni! Egyeseknek közületek már többször nekiszegezték a kérdést, másokra pedig ott leselkedik még az iskolaévek sűrűjében, és leginkább azt követően hangzik el, hogy „Na, milyen az iskolában?”

Read More
„Iskolás” alkotások

Szonda Szabolcs

„Iskolás” alkotások

Kézfogás az irodalommal

Nem végeztünk pontos felméréseket, mégis úgy gondoljuk, olvasói tapasztalatból: bár nem veheti fel a versenyt olyan átfogó és uralkodó irodalmi témákkal, mint – korszaktól függően – a haza, a szülőföld, a szerelem vagy épp a szomorúság, ezer meg ezer változatban kifejezve, az iskola és a hozzá kapcsolódó fogalmak, emlékek is valószínűleg igen gyakran megjelennek versek és prózák tárgyaként.

Read More