Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Végh Balázs Béla

Végh Balázs Béla

Végh Balázs Béla (1937, Börvely) irodalomtörténész, műfordító, egyetemi oktató, az erdélyi gyermekirodalom avatott ismerője. 2009 óta ír a Cimborába: a Gyermekversek növényvilága, Gyermekversek állatvilága, Az én szívembern boldogok a tárgyak, Erdélyi cigány mesevilág című rovatokat jegyzi.

Tóth Krisztina: Baziliszkusz

Végh Balázs Béla

Tóth Krisztina: Baziliszkusz

Gyermekversek állatvilága

A szokatlannak és az ismeretlennek figyelemre méltó hagyománya van a gyermekirodalomban, különösen a 19. században kedvelték a költők a távoli tájak, vidékek élettereit, növény- és állatvilágát. A változatosságot kereső kortárs gyermeklíra újra felfedezte az egzotikus állatvilágot, ezzel is frissíteni és tágítani szeretné olvasója befogadás- és elváráshorizontját. A verskedvelő olvasó mindig hálás a meglepetésért, a szellemi-esztétikai természetűekért is.

Read More
A csarnamadár és más állathősök

Végh Balázs Béla

A csarnamadár és más állathősök

Erdélyi cigány mesevilág

A kígyókirály című mesét az erdélyi sátoros cigányoktól gyűjtötte Wlislocki Henrik. Ezt a vándorló törzset az oláh cigányok nyelvén kortorásoknak vagy cerhariknak hívják.

Read More
7. A szegény cigány és a galamb

Végh Balázs Béla

7. A szegény cigány és a galamb

Erdélyi cigány mesevilág

A cigányok meséikben gyakran megjelenik az önmagukról (életmódjukról, szokásaikról, hagyományaikról) alkotott képe, leginkább felemelkedési vágyuk a peremlétből, a szegénységből, mesei csodatételek segítségével.

Read More
6. Az állatvőlegény

Végh Balázs Béla

6. Az állatvőlegény

Erdélyi cigány mesevilág

Az állatvőlegényről (néha állatmenyasszonyról) szóló mesék igen elterjedt típust képviselnek a világ népeinek folklórjában, jelenlétük nem meglepő tehát a cigány mesekincsben sem.

Read More
5. Cigány eredetmondák

Végh Balázs Béla

5. Cigány eredetmondák

Erdélyi cigány mesevilág

A cigányok eredetmondái, hasonlóan más népekéhez, a műfaj általános jellemzői mellett sajátos motívumokat is tartalmaznak.

Read More
4. Magyar mesemotívum a cigány népmesében

Végh Balázs Béla

4. Magyar mesemotívum a cigány népmesében

Erdélyi cigány mesevilág

Az égig érő fa az egyik legismertebb mesemotívumunk, elterjedtsége annak tudható be, hogy sok változatban fordul elő, különböző kultúrákban és mesemondóknál. A mesekutatók is azt vallják, hogy a meséket a változatok éltetik, teszik eleven műfajjá.

Read More
3. Mesei mítosz, példázat, adaptáció

Végh Balázs Béla

3. Mesei mítosz, példázat, adaptáció

Erdélyi cigány mesevilág

A cigány népmese első mondatával az emberiség ősmítoszait idézi: „Sok ezer évvel ezelőtt volt olyan idő, amikor a fák is tudtak járni.” Nem szokatlan eljárásuk ez a cigány mesemondóknak, hasonlót tapasztalhattunk Boros Olga hiripi mesemondó Fejetlen emberek című meséjében. Az elfeledett mítoszok a népmesékben élnek tovább, a mesei fantasztikumot gazdagítva.

Read More
2. Anyakép a cigány népmesékben

Végh Balázs Béla

2. Anyakép a cigány népmesékben

Erdélyi cigány mesevilág

Az anyákról jobbára pozitív képet találunk a cigány népmesékben, amelyekben leginkább a családról gondoskodó anya alakjával találkozhatunk: ha meghal, azért kell új feleséget venni a házhoz, hogy legyen, aki főzzön, mosson, takarítson. Az anyai szeretet a gyermekről való gondoskodásban mutatkozik meg.

Read More
1. Ég és alvilág között

Végh Balázs Béla

1. Ég és alvilág között

Erdélyi cigány mesevilág

Archaikus felfogásban a világ háromosztatú: az ember élettere a középső szint, míg a túlvilág helyszínei elképzelt térben vannak, az alsó és a felső szinten. A hiripi mesemondó, Boros Olga meséiben is a felső világ a mitikus állatok, a sárkányok birodalma, az alsó pedig a halottaké és a démonoké.  

Read More