Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Szőcs Imre

Szőcs Imre

Sörgyári kölyök-esztendők

Bohumil Hrabal

A gyermekkor évszázadai

Valahol az Elba partján járunk, Csehországban, Prága közelében, egy Nymburk nevű kisvárosban, az első világháborút követő első években. Bohumil Hrabal, neves cseh író, aki a magyar olvasóközönség körében nagy népszerűségnek örvend, a világháború kitörésének évében, 1914-ben született.

Sörgyári kölyök-esztendők
Hrabal imádott macskáival, akiknek „ugyanolyan könnyű a szívüket meghódítani, mint az embereknek”

Mire családja Brnóból Nymburkba költözött, már Csehszlovákia volt az ország neve. Közben lezajlott egy világháború, amely különösebb nyomokat nem hagyott a néhány éves Bohumil lelkében. Annál mélyebb benyomást tett rá a két világháború közötti, Elbaparti kisváros világa, és azon belül is a család lakhelyéül, szülei munkahelyéül szolgáló sörgyár, amely valóságos kis birodalom volt a városon belül. Nem a mai, gigantikus acélhordókkal, csövekkel, gépekkel felszerelt sörgyár volt ez, hanem amolyan ántivilágbeli serfőzde, ahol lovas és ökrös fogatokkal szállították a fából készült söröshordókat, ahol a sörgyár csűrje mögött kiterjedt gyümölcsös húzódott, mint akármelyik monarchiabeli falusi gazdaságban. A sörgyár egyszerre volt játszótér és iskola. A sörgyári munkásoktól, malátafőzőktől, kádármesterektől, fuvarosoktól hallott történetek számtalanszor megjelennek Hrabal későbbi írásaiban, saját bevallása szerint többet tanult ezektől az egyszerű emberektől, mint az úgynevezett entellektüelektől, bár érdemes megjegyezni: annak ellenére, hogy mindig is középszerű tanuló volt, hatalmas olvasottsággal rendelkező író.

Egy osztályismétlő emlékezései című könyvében ezeket az emlékeket eleveníti fel, mesél tanárairól, a sörgyárről, gyermekkori barátairól, a városka futóbolondjairól, akiket „isten báránykáinak” nevez. Álomszerű emlékképekben varázsolja elénk ezeket a letűnt helyszíneket és embereket, akiket megértő és szeretetteljes humorral ábrázol.

Szigorú, katonás tornatanárára így emlékezik:

„Ifjúkori tanáraim gyöngye, az izmok istene, szarkaláb mezőben hunyorgó szempár és némi pocak tulajdonosa, a férfiú, aki a náthát hírből sem ismerő kemény legényeket próbált faragni belőlünk, a férfiú, aki olyan szavakat használt, amelyek máshol illetlennek minősültek. És hogy tudott dühöngeni! Tajtékzott, átkokat szórt, a pokol ezer ördögét emlegette, de aztán kacsintott és minden rendben volt.
Egy nap elaludtam, és a tornaterembe érve szerencsétlen sorstársaimat levetkőzve találtam. A tornatanár fuldoklott a dühtől, ám erőt vett magán, és mézesmázosan megkérdezte:
– Nahát, tanácsos úr. Hogy méltóztatott aludni?
Mit sem sejtve átvettem a bizalmas hangnemét:
– Köszönöm a kérdését, tanár úr, remekül, csöppecskét még heverésztem, de... – nem jutottam a végére.
– Beírlak! Szarházi! Nyomás levetkőzni! Heverészett! Hogy hívnak, szarházi?!
Én meg, mintha ősidőktől ismernénk egymást: – De hát a tanár úr ismer engem.
– Beírlak!
– De hát nem is ismer a tanár úr.”

(V. Detre Zsuzsa fordítása)

Lehet-e pompásabb játszóteret elképzelni egy sörgyárnál? Az alábbi sorokat olvasva úgy érezzük, jogos a kérdés:

„(...) szerettünk belopózni a nagy sörgyári csűrbe, mögötte óriási gyümölcsös volt, hatalmas cseresznye- fákkal, ágaik lenyúltak a cinkezett pléhlemezzel borított tetőig, amikor érett a cseresznye, felmásztunk valamelyik fa tetejére, onnan meg át a bádogtetőre, lustán elnyúltunk rajta és marokszám faltuk a szemeket, mert ez a cseresznye, ahogy a cinkezett pléh visszaverte a meleget, szinte feketére érett. De magába a csűrbe részint a nagy, ötvenhektós, az erjesztő kamrából való hordók csábítottak bennünket, leereszkedtünk ezekbe a hordókba, az aljukat náddal béleltük ki, hanyatt feküdtünk odalenn a mélyben és füleltünk, minden, a sörgyárból beszűrődő zajt kielemeztünk, és megint csak marakodtunk, majdhogynem hajba kaptunk azon, hogy ez vagy amaz a hang honnan is ered, sőt, hogy kinek a hangja hallatszik az udvarról, az üvegmosóból, a kádárműhelyből. És mikor képtelenek voltunk egy adott emberi hangot egy adott emberi szájjal azonosítani, amikor már végképp nem tudtuk megmondani, hogy a zaj milyen sörgyári munkához tartozik, kimásztunk, hogy a saját szemünkkel lássuk. Ám legszívesebben az egymásra rakott falapok körül ólálkodtunk, ott, a csűrben értek a hordónak való faanyagok, a tölgyfa deszkák, amelyek úgy voltak felstószolva, hogy minden deszka alatt pont egy ugyanolyan hosszú fahasáb feküdt, mint amilyen széles a deszka volt, és ezeket a feltornyozott falapokat legfölül hosszú nádszálakkal takarták le, minden évben rakományszám érkezett a nád a sörgyárba, mert a dongák közé, amikből a sörgyári hordó készül, tömítés kerül, és ez a tömítés nádból volt. Veszélyes dolog volt ezeknek a deszkahalmoknak a tetején heverészni, mert a deszkák kicsit billegtek, azzal fenyegettek, hogy ledőlnek, maguk alá temetnek minket, és biztosan halálra is zúztak volna, ha a mélybe zuhanunk velük. Emlékszem, pontosan tudtam, meddig lenghet ki ez az egymásra fektetett deszkákból álló rakás, emlékszem, hogy ha a deszkák leomlottak volna, nemcsak bennünket, de a sárga, színtiszta fából készült, fekete lehajtható tetejű kocsit is maguk alá temették volna, a fekete tető alatt bársonyülés volt, szerettünk ezen a bársonyülésen üldögélni, de mindig majd kiugrott a szívünk, mert nem volt ám szabad, mert ezen a bársonyülésen csakis a sörmester úr, a sörmesterné és lányai, a Vlasta meg a Sylva ülhettek, mikor időnként színházba mentek.”

És a felejthetetlen gyermekkori barátságok, amelyeknek mindig van valamilyen „közös nevezője”, valamilyen közös szenvedély, például a bélyeggyűjtés! Bohumil és barátja, Lízal esetében is így volt ez, ők nemcsak gyűjtötték a bélyeget, hanem be is ragasztották egy albumba, és a barátság ennek révén úgy „ragasztotta” össze őket, mint az ügyetlenül szétkent, tengernyi ragasztó.

„Lízalnak, aki már kijárta az ötödiket, ritka, előreálló fogai voltak, csak miattam járt a sörgyárba, én megtisztelve éreztem magam attól, hogy annyira szerencsétlen, hogy mindig szomorú, a bélyeg volt a mi közös nevezőnk, úgy ragasztottuk őket arábikummal, hogy arab mézgával örök időkre odatapasztott postabélyegek lettek belőlük, mintha zselében, mintha gyümölcsízzel bevonva feküdtek volna ott azok a kis postai képek. Teljes odaadással, teljes figyelem-összpontosítással ragasztgattuk ezeket a bélyegeket, én még Lízalnál is kétbalkezesebb voltam, így aztán, ahányszor csak találkoztunk, tetőtől-talpig összeragacsoztuk magunkat, minden alkalommal elhasználtunk egy teljes üvegcsével az arábikumból, és nemcsak a bélyegek, de a nadrágunk, az asztal, körös-körül minden merő ragacs volt, minden be volt vonva azzal az arab mézgával. Hányszor megesett, hogy éjszaka a hajam is beleragadt a párnába.”

(Varga György fordítása)

Forrás: Bohumil Hrabal – Egy osztályismétlő emlékezései. Budapest, Európa Könyvkiadó, 2001

Megjelent a Cimbora 2015/4-es számában

Rendhagyó játékok emlékei

Szőcs Imre

Rendhagyó játékok emlékei

Andrè Gide és Mircea Cărtărescu

A gyermekkor évszázadai

A gyermekkor elmaradhatatlan része a játék. Így volt ez minden korban. De talán a felnőttek számára is ugyanolyan fontos, hiszen az ember játszó lény. Johann Huizinga neves holland művelődéstörténész pedig egyenesen a homo ludens (játszó ember), nem a homo sapiens (gondolkodó ember) megnevezést tartotta találóbbnak.

Read More
Korai életévek mozija

Szőcs Imre

Korai életévek mozija

Luis Buñuel

A gyermekkor évszázadai

Luis Buñuel spanyol­-mexikói filmrendező a filmtörténet egyik legismertebb alakja. 1900-­ban született egy nagyobbacska faluban, az aragóniai Calandában. Utolsó leheletem című önéletrajzában úgy emlékszik szülőfalujára, mint olyan, külvilágtól elzárt helyre, ahol megállt az idő. Itt az évszázados hagyományok által megszabott mederben folyt az élet.

Read More
Mozgalmas „kölyök-idők”

Szőcs Imre

Mozgalmas „kölyök-idők”

Mark Twain, alias Samuel Langhorne Clemens

A gyermekkor évszázadai

Read More