Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Lászlóffy Aladár

Lászlóffy Aladár

(Torda, 1937–2009) Kossuth-díjas költő, író, műfordító, szerkesztő, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.

A kolozsvári volt református kollégiumban érettségizett (1954), a Bolyai Tudományegyetemen magyar irodalom szakot végzett (1959), de csak 1971-ben államvizsgázhatott. Az Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó kolozsvári fiókszerkesztőségében (1961), a Napsugárnál (1962–69) dolgozott, rövid ideig a Dacia Könyvkiadó főszerkesztője (1970), az Előre, majd az Utunk kolozsvári munkatársa.

Az 1989 után a Helikon és a Korunk munkatársaként dolgozott. 1994-től meghívott előadóként a kolozsvári egyetemen kultúrtörténetet adott elő. Hosszas betegség után Budapesten érte a halál. (forrás: Wikipédia)

A Cimborában 1991 óta közölt verseket, 1996 és 1998 között kultúrtörténeti érdekességekről szóló rovatot vezetett Kard, kalapács, kalamáris címmel.

A világ dolgainak sorrendje

Lászlóffy Aladár

A világ dolgainak sorrendje

Kard, kalapács, kalamáris

Minden, amivel időt mérünk, valamilyen közös értelemben: óra, ahogy szerkezeti értelemben is megkülönböztetjük a talán legősibb napórát, melyhez először egy földbe, homokba dugott pálcika is elég volt – persze, hogyha sütött a nap.

Read More
Járt-e a fáraó a parókián?

Lászlóffy Aladár

Járt-e a fáraó a parókián?

Kard, kalapács, kalamáris

Nem valószínű, hiszen, mikor fáraók voltak, még nem voltak parókiák! Ám nem ez az egyetlen oka annak, hogy nem lehetséges és mégis lehetséges valamely kapcsolat köztük.

Read More
A láthatár és az égbolt

Lászlóffy Aladár

A láthatár és az égbolt

Kard, kalapács, kalamáris

Az ember, anélkül, hogy tudatában lett volna annak, hogy valaha valaki majd versbeszedi a dol­got a kisiskolások számára, – amikor először kiállt a napra, a barlangja elé, a kunyhója udvarába – va­lami olyasmit mormogott maga elé, hogy „előttem van észak, hátam mögött dél, balra a nap nyugszik, jobbra pedig kél...”

Read More
Mióta van karácsony?

Lászlóffy Aladár

Mióta van karácsony?

Kard, kalapács, kalamáris

Egy Pozsonyban élő magyar költő, Tőzsér Árpád fogalmazta meg szellemesen és szemléletesen azt a képet, melyben megfogható, hogy közmegegyezés szerint van egy időszámításunk előtti sáv s egy az­ óta tartó a történelmi idő kezelésében. Az előbbit „Krisztus előtt”-nek, az utóbbit „Krisztus utánnak” mondjuk.

Read More
Mert mi a város? A város emelet

Lászlóffy Aladár

Mert mi a város? A város emelet

Kard, kalapács, kalamáris

Minden másnál korábbi lelete a régészetnek (idegen szóval: archeológia), az eleddig feltárt emberi településmaradványok közül az első Jerikó. Ennek a város­nak a maradványai, szinte jelképesen, egy kútszerű, kerek idomú építmény köré cso­portosulnak: íme „az idők kútja”!

Read More
Mese a számtalan csodáról, mely számszerint hét

Lászlóffy Aladár

Mese a számtalan csodáról, mely számszerint hét

Kard, kalapács, kalamáris

Az ókori világ „hét csodájának” tartott dolgok listája érdekes módon csakis építmé­nyekre terjed ki. Pedig ennek a világnak még­ annyi csodája lehetett már a művészetek egyéb ágazataiban: az irodalomnak még „le sem írt” fázisaiból szövegek, a barlanglakó ősembernek pedig falfestményei maradtak fenn.

Read More
A kiapadhatatlan forrás

Lászlóffy Aladár

A kiapadhatatlan forrás

Kard, kalapács, kalamáris

Az ember társas lény. Társas lété­nek megannyi hasonlósága, analógiá­ja ott van a természet, az állatvilág ke­vésbé fejlett lényeinek szerveződésé­ben is, a méhkastól a hangyabolyig.

Read More
A gazdaság s a kultúra

Lászlóffy Aladár

A gazdaság s a kultúra

Kard, kalapács, kalamáris

Azt mondják, minden valahol ott kezdődött, amikor a tapasztalat rávezette az emberi lényt, hogy nem elég amit a természettől ügyessége, kitartása révén megszerzett, összegyűjtött, elragadott, de sajnos fel is élte egyik napról a másikra, egyik évről a másikra.

Read More
Könyvből vagyon

Lászlóffy Aladár

Könyvből vagyon

Kard, kalapács, kalamáris

Vannak örökölt, tehát öröknek, meg­oldhatatlannak látszó problémák a könyvek sorsa, az olvasás körül. Közel kétezer éve fogalmazta „elmés mon­dássá” Plinius, miszerint nincs olyannyira rossz könyv, hogy valami haszna mégis ne lenne; aztán pár könyves szempontból is viharos, üdvös és le­hangoló évszázad után, úgy nézett ki a dolog hogy: „Hajdan a könyvek ritka volta ártott a tudományok haladásá­ nak, ma túlságos tömegük az, mely megzavar és megakadályozza az önálló gondolkodást.” (Weber)

Read More
Írva pedig szomorú dolgok vannak

Lászlóffy Aladár

Írva pedig szomorú dolgok vannak

Kard, kalapács, kalamáris

A felnőttek legyintenek: hogyha bekapcsolja az ember a tévét, csupa erőszak, rablás, vere­kedés, gyilkosság. Majdnem minden krimi – egy nagy detektívregény a világ folyása, hogyha a mai filmek „képeskönyve” után indul az ember.

Read More
Szamárfüles csigaház

Lászlóffy Aladár

Szamárfüles csigaház

Kard, kalapács, kalamáris

Bár a könyv könnyen pusztuló holmi volt kezdettől fogva, tűz és víz egyaránt ártott neki, egészen korán rákerült az értékelt hadizsákmányok listájára is. Már a történelem mezopotámiai hajnalán akadtak olyan hadjáratok, mikor buzgón összekeresték az elfoglalt városokban fellelhető írásos emlékeket.

Read More
A bujkáló könyvtár

Lászlóffy Aladár

A bujkáló könyvtár

Kard, kalapács, kalamáris

Egészen mást értettek még az ókorban a „könyv” fogalmán. A legkülönbözőbb anyagokból ugyan, de tekercsbe felgöngyölített formában álltak a könyvek akkoriban, míg a mai értelemben könyv alakú, kódex­-forma tárolást, „kiadást” jóval később ismerte meg a kultúra. Ez a forma, célszerű és könnyen kezelhető alakzat végleges diadalra a könyvnyomtatás feltalálásával jutott aztán. Miközben nyomtatva avagy kézzel lekapirgálva, majdnem olyan számban pusztultak és születtek a könyvek, mint az emberek.

Read More
Anyám, az álmok nem hazudnak

Lászlóffy Aladár

Anyám, az álmok nem hazudnak

Az idők ködébe vész annak a bölcsességnek az első felismerése, melyet számunkra a latin formája közvetített, őrzött meg: ama híres verba volant... vagyis a szó elröpül, az írás megmarad.

Read More
Jégmezők és hagymaevők

Lászlóffy Aladár

Jégmezők és hagymaevők

Kard, kalapács, kalamáris

Eleve tudni kell, hogy az előzőkben említett történelmi korküszöböt megelőzően ért véget egyike a Földgolyó éghajlatát és felszínét is meglehetősen megváltoztató eseményeknek. Ezt a (mindeddig legutóbbi, csak remélhetőleg legutolsó) jégkorszakot a tudomány, mely mindig közelebb hajol a megismerendő tárgyhoz, mint az általános műveltség, a köztudat, – legalább hét emeletre osztja.

Read More
Kő kövön megmarad

Lászlóffy Aladár

Kő kövön megmarad

Kard, kalapács, kalamáris

A jelenkori emberiség két legbűvösebb igéje, melyek hatalmas, vissza és előre ható távlato­kat fejeznek ki: a fejlődés és a haladás. Egyik is, másik is összefüggésben áll egy ősrégi kér­déssel, melyet százötven éven belül tisztázott a tudomány. 

Read More