Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Lászlóffy Aladár

Lászlóffy Aladár

A világ dolgainak sorrendje

Kard, kalapács, kalamáris

Minden, amivel időt mérünk, valamilyen közös értelemben: óra, ahogy szerkezeti értelemben is megkülönböztetjük a talán legősibb napórát, melyhez először egy földbe, homokba dugott pálcika is elég volt – persze, hogyha sütött a nap.

A világ dolgainak sorrendje
Forrás: britannica.com

Vagy az ugyan­csak ősi találmányt, a vízórát, melynek légyzümmögésnél is halkabban „jár" a ketyegője, hiszen arra épül, az az elve, hogy egyik edényből másikba lecsepeg egy folyadék, ez méri, mennyi idő telt el. Érdemes elgondolkozni a kettő (s még hány találmán­nyal nem kísérleteztek, amíg a kvarc-óra megszületett) közös vonásáról: a földi adottságokat – a természetes bevilágítást vagy a gravitációt használják fel időmérésre.
Mutatja mindez nemcsak az időt, hanem egy-egy távoli emberi társadalom gondol­kodásmódját, modern szóval: intelligenciáját is. Itt kapcsolódik az idő meg az időmérés kérdésköréhez, hogy mai tudásunk szerint, amikor már elég régen a világűrt, a csillagos eget is bevontuk a számítgatásainkba, mit tudunk a földi élet időbeli mélységéről, a sor­rendről? Eleink, az ősök nem sokat tudtak erről az időbeli mélységről, megelégedtek le­gendákkal, vallások tanításával, teremtésre vagy a világ keletkezésére vonatkozó mítoszokkal. Ma, hogyha órányi, de még ezer évnyi pontossággal meghatározni nem is tudjuk, de így osztályozzuk a legtávolabbi múltat. Bizony szárnyal az idő: alig három mil­liárd évvel ezelőtt keletkezett maga a Föld... Vagy négy milliárd évet tesznek ki a geológiai korszakok, s alig egy (esetleg két) millió éve jelentek meg azok az élőlények, melyek alapot adtak a mai értelemben vett ember (tudományos nevén: homo sapiens) kialakulásához. Ezek az előembernek nevezhető, sokat emlegetett neandervölgyiek (mindig a régészeti lelet helye lesz a „keresztapa") vagy kétszázezer évnyire léteztek.
Megfigyelhető, ahogy itt még százezres „pon­tossággal" kell dobálóznunk, mikor ma az is bajt okoz, hogyha a gyorsvonat öt percet késik. A kőkorszakok meg a bronzkor, mivel a földi társadalmakban nem egyszerre léptek fel, még pontatlanul jelölhetők, ám minden újabb ásatási eredmény egyre pontosabbá teszi a kronológiánkat, ahogy régi tudósok görög szóval ezt elnevezték. Az írott történelem sávjában is akad még elég pontatlanság és bizonytalankodás, ám ez már az igazi dátumok világát vezette be: az idő, itt mint valami idomított oroszlán, bejött a mi arénánkba, futkos, kitör, de el nem szabadul.
Hatalmas, ebből fakadó energiák vezetik a világot, amióta az ember – nem ura, csak ismerője lett az időnek. Az időt kicsit kincs mivoltában is érdemes megbecsülni.

Megjelent a Cimbora 2000/1-es számámban

Járt-e a fáraó a parókián?

Lászlóffy Aladár

Járt-e a fáraó a parókián?

Kard, kalapács, kalamáris

Nem valószínű, hiszen, mikor fáraók voltak, még nem voltak parókiák! Ám nem ez az egyetlen oka annak, hogy nem lehetséges és mégis lehetséges valamely kapcsolat köztük.

Read More
Mert mi a város? A város emelet

Lászlóffy Aladár

Mert mi a város? A város emelet

Kard, kalapács, kalamáris

Minden másnál korábbi lelete a régészetnek (idegen szóval: archeológia), az eleddig feltárt emberi településmaradványok közül az első Jerikó. Ennek a város­nak a maradványai, szinte jelképesen, egy kútszerű, kerek idomú építmény köré cso­portosulnak: íme „az idők kútja”!

Read More
Könyvből vagyon

Lászlóffy Aladár

Könyvből vagyon

Kard, kalapács, kalamáris

Vannak örökölt, tehát öröknek, meg­oldhatatlannak látszó problémák a könyvek sorsa, az olvasás körül. Közel kétezer éve fogalmazta „elmés mon­dássá” Plinius, miszerint nincs olyannyira rossz könyv, hogy valami haszna mégis ne lenne; aztán pár könyves szempontból is viharos, üdvös és le­hangoló évszázad után, úgy nézett ki a dolog hogy: „Hajdan a könyvek ritka volta ártott a tudományok haladásá­ nak, ma túlságos tömegük az, mely megzavar és megakadályozza az önálló gondolkodást.” (Weber)

Read More
Írva pedig szomorú dolgok vannak

Lászlóffy Aladár

Írva pedig szomorú dolgok vannak

Kard, kalapács, kalamáris

A felnőttek legyintenek: hogyha bekapcsolja az ember a tévét, csupa erőszak, rablás, vere­kedés, gyilkosság. Majdnem minden krimi – egy nagy detektívregény a világ folyása, hogyha a mai filmek „képeskönyve” után indul az ember.

Read More