Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Szőcs Imre

Szőcs Imre

Lélekkalandozás...két keréken

Thomas Bernhard

A gyermekkor évszázadai

Thomas Bernhard 1931-ben született Hollandiában, 1989­-ben halt meg Ausztriában. A huszadik század má­sodik felének egyik legmeghatározóbb írója. Regényeit, novelláit, színdarabjait a világ számos nyelvére lefordí­tották. Különös, rejtőzködő, embergyűlölő alkotó mítosza alakult ki körülötte, viszont a nyilvánosságot kerülő író valós személyéről szóló, kevéske információ nem erősíti meg ezt a képet. Életrajzi írásaiban páratlan őszinteség­gel, nagy beleérzéssel ábrázolja azt a kisfiút, aki valaha ő maga volt, a félárva gyerek belső vívódásait, édesanyjához és nagyapjához fűződő erős, bensőséges és ellentmondá­sos érzelmeit.

Lélekkalandozás...két keréken
Kép forrása: lareviewofbooks.org

A nyár közeledtével általában előkerül a sufniból, ahol téli álmát aludta, a kerékpár, ez a remek közlekedési eszköz, egyben sportszer, játék és barát. Ahogy Bernhard fo­galmaz: a talaj fölötti suhanás semmihez sem hasonlítha­tó öröme, amit a bringázás ad, szinte azt az érzést kelti bennünk, hogy a világ urai vagyunk. A kerékpározás nem egyszerű helyváltoztatás, hanem mámor, kaland, élmény. Éppen ezért jelentős esemény a gyermek életében, amikor megtanul biciklizni, amikor először keríti hatalmába ez a mámorító érzés, ami ilyenkor még félelemmel vegyül, és ezáltal még intenzívebb. Néha egészen elképesztő ka­landokba ragadhatja az embert a kerékpározás mámora, főleg ha egy mindössze nyolcesztendős gyermekemberről van szó, hiszen hirtelen úgy érzi, határtalan képességek­nek van a birtokában.

Valami ilyesmi történt a kis Thomas Bernhard eseté­ben is, amikor elkötötte gyámja Steyr márkájú kerékpárját (a huszadik század negyvenes éveiben történt, egy ilyen kerékpár akkor vagyont érhetett...), megtanult biciklizni, és – ha lúd, legyen kövér! – mindjárt egy hosszabb túrára szánta el magát.

„Nyolcéves koromban egy régi Steyr kerékpáron, a gyámomén, aki abban az időben Lengyelországban szolgált, és a német hadsereggel éppen Oroszországba készült bevonulni, Traunsteinben, a lakásunk alatti Taubenmarkton, egy öntudatos vidéki délután néptelenségében tettem meg az első körömet. Amint ráéreztem ennek a számomra teljesen új mozgásformának az ízére, rögtön kikerekeztem a Taubenmarktról a Schaumburgerstrassén át a Stadtplatzra, hogy a plébániatemplom körül tett két vagy három kör után arra a vakmerő és, amint már órákkal később nyilvánvalóvá vált, végzetes elhatározásra jussak, hogy az általam, mint hittem, már szinte tökéletesen uralt kerékpáron felkeresem a harminchat kilométernyi távolságra levő Salzburg közelében, sok kispolgári szeretettel ápolt virágoskertjében élő és vasárnaponként finom rántott húst sütő Fanny nénémet, aki első utam legmegfelelőbb céljaként tűnt fel előttem, és akinél, a mutatványom iránti abszolút csodálat bizonyosan nem túl rövid időszakát követően, úgy gondoltam, teleeszem és kialszom magam. (...) Anélkül, hogy egy árva szót is szóltam volna bárkinek, aki a dologban illetékes volt, kerékpárra szállva, légiesen fennkölt hangulatban hagytam el a Stadtplatzot, hogy végül az úgynevezett ligetben, majd a szabad természetben Salzburg irányába kerekezzek. Bár még túl kicsi voltam ahhoz, hogy tényleg a nyeregben üljek, így hát, mint minden kezdőnek, aki túl kicsi, a váz alatt kellett átdugnom a lábamat, hogy pedálra lépjek, sebességemet szemlátomást növeltem, és az, hogy folyamatosan lejtős úton haladtam, csak fokozta élvezetemet. Bárcsak az enyéim tudnák, mit értem el máris, egy előzőleg semmivel sem jelzett elhatározás révén, gondoltam, bárcsak láthatnák, és csodálhatnák! (...) Ha az egyenes szakaszokon becsuktam a szemem, a győztesek boldogságát ízlelgettem. Titkon egyetértettem nagyapámmal, ezen a napon eddigi életem legnagyobb felfedezését tettem, létezésemnek új fordulatot adtam, alkalmasint a kerekeken való mechanikus előrehaladás döntő fordulatát. Így találkozik tehát a kerékpáros a világgal: felülről! Tovaszáguld anélkül, hogy lábával érintené a talajt, kerekeket hajt, ami majdnem azt jelenti: én vagyok a világ ura. Példátlanul magasztos érzéssel értem el Teifendorfot, amely serfőzdéjéről híres. Rögtön ezután le kellett szállnom, és tolnom kellett gyámom kerékpárját. Megismertem a kerékpározás kellemetlen oldalát. Az út hosszúra nyúlt, felváltva számoltam a szegélyköveket és az aszfalt repedéseit, eddig nem vettem észre, hogy jobb lábamon a harisnyát olajjal maszatolta össze és cafatokra tépte a lánc. (...) Talán tüdőlebenyeim nem bírják már erővel Salzburgig? Felpattantam a kerékpárra, és beletapostam a pedálba, most inkább kétségbeesésből és becsvágyból, mint elragadtatásból és lelkesedésből vettem fel a jól ismert versenyzőtartást, hogy tovább tudjam növelni a sebességet. Strass után, ahol már lehetett látni Niederstarasst, elszakadt a lánc, és könyörtelenül a hátsó kerék küllői közé gabalyodott. Az út menti árokba katapultáltam. Kétségkívül ez volt a vég. Felálltam és körülnéztem. Senki nem vett észre. Túl nevetséges lett volna, ha rajtakapnak ezen a végzetes fejesugráson. Felemeltem a kerékpárt, és megpróbáltam kihúzni a láncot a küllők közül. Olajtól és vértől maszatosan, a csalódástól remegve abba az irányba pillantottam, amelyikben Salzburgot sejtettem. Végülis már csak tizenkét vagy tizenhárom kilométert kellett volna legyűrnöm. Csak most jutott eszembe, hogy egyáltalán nem tudom Fanny néném címét. Soha nem találtam volna meg a házat a virágoskertben. Ott álltam, és irigyeltem az automobiljaikban és motorkerékpárjaikon elhaladókat, akik egyáltalán nem vettek tudomást balszerencsés létezésemről. (...) Világos volt számomra: arra gondolni sem lehet, hogy hétfőn iskolába menjek. Engedély nélkül és a legalávalóbb módon odébbálltam, és ráadásul a gyámom kerékpárját is tönkretettem. Egy ócska romot toltam. (...) Az összes eddigi vétségem és bűnöm semmi sem volt ehhez képest. Iskolakerüléseim, hazugságaim, mindig mindenhol újra felállított csapdáim, mint mindig, ártatlannak tűntek új vétkemhez vagy bűnömhöz képest. Bűnözői pályafutásom veszélyes fokára jutottam. (...) Gondolataimat folyton a megbocsáthatatlan szó határozta meg. Mit ért, hogy zokogtam, és átkoztam magam? Szerettem anyámat, de nem voltam kedves fia, velem semmi nem volt egyszerű, minden tőlem eredő bonyodalom meghaladta az erejét. Kegyetlen voltam, aljas voltam, alattomos voltam, és ami a legrosszabb, agyafúrt voltam. Undorral töltött el, ha magamra gondoltam. Bárcsak otthon a vállának támaszkodva érezhetném boldogan a lélegzését, amikor Tolsztojt vagy valamelyik másik kedvelt orosz regényét olvassa, gondoltam.”
(Thomas Bernhard: Önéletrajzi írások. Budapest, 2007. Sarankó Márta fordítása)

Megjelent a Cimbora 2015/5-ös számában

Sörgyári kölyök-esztendők

Szőcs Imre

Sörgyári kölyök-esztendők

Bohumil Hrabal

A gyermekkor évszázadai

Valahol az Elba partján járunk, Csehországban, Prága közelében, egy Nymburk nevű kisvárosban, az első világháborút követő első években. Bohumil Hrabal, neves cseh író, aki a magyar olvasóközönség körében nagy népszerűségnek örvend, a világháború kitörésének évében, 1914-ben született.

Read More
Vizsga az élet kapujában

Szőcs Imre

Vizsga az élet kapujában

Louis-Ferdinand Céline

A gyermekkor évszázadai

Louis-Ferdinand Céline-nek (1894–1961) hazájában, bár a 20. század talán legnagyobb francia regényírója, nem állítanak szobrokat, nem jelöli emléktábla az épületeket, ahol hosszabb-rövidebb ideig lakott, alkotott, nem neveztek el róla könyvtárakat, általános iskolákat, utcákat vagy tereket. Egyszerű magyarázata van ennek: Céline a francia irodalom engedetlen rosszfiúja, olyan fekete bárány, mint amilyenből az általános iskola szinte kivétel nélkül minden osztályában találni egyet-egyet.

Read More
Ha elcsattan a pofon...

Szőcs Imre

Ha elcsattan a pofon...

Eugène Ionesco és Romain Gary

A gyermekkor évszázadai

A bunyó szinte szervesen hozzátartozik a gyermekkorhoz – vagy annak bizonyos szakaszaihoz, legalábbis a fiúknál. Habár néha a lányoknál is felmerülhet a kérdés, hogy ki az erősebb. Sajnos, azonban, az ártatlan vagy kevésbé ártatlan csetepatékon túl ott van a felnőttek részéről érkező vagy a világban megtapasztalt erőszak, amit nem könnyű feldolgozni a gyermeki léleknek.

Read More