Archívum ARCHÍVUM Facebook Link Fej shape shape shape shape shape
Végh Balázs Béla

Végh Balázs Béla

Szabó Lőrinc: Nefelejcs

Gyerekversek növényvilága

Szabó Lőrinc: Nefelejcs
Szabó Lőrinc • Rippl-Rónai József pasztellrajza, 1923 • Forrás: Wikipédia

Szabó Lőrinc: Nefelejcs
A virágokból először a kék
nefelejcs tetszett: azt a szép nevét
külön is megszerettem, hogy olyan
beszélgetős és hogy értelme van:
szinte rászól az emberre vele,
úgy kér (s nyilván fontos neki, ugye,
ha kéri?), hogy: ne felejts! Többnyire
jól hallottam, egész világosan,
égszin hangját, néha meg én magam
sugtam, vagy nem is sugtam, csak olyan
nagyon vártam már, hogy tán a szívem
szólt helyette vagy éppen a fülem:
ilyenkor nem tudtam, képzelem-e
vagy tényleg csalok, neki, a neve
mondásával?… De még ha csalok is,
nyugtattam meg magamat, az a kis
segítség semmi, hisz úgy szeretem;
s dehogy felejtem, nem én, sohasem!

A vers a gyermekkor emlékeit és élményeit felidéző, Tücsökzene című ciklusból való, és a többi 370 társához hasonlóan tizennyolc jambikus sorból áll. A világot felfedező kisgyerek számára emlékezetes az állatokkal és a növényekkel való találkozás. A nefelejcs növénynév játékos szófejtésre, fantáziálásra ad alkalmat. Így határozza meg a verstárgy és a hozzá kapcsolódó asszociációk sorozata a versbeszéd jellegét, nem építkezik szigorú prozódiai szabályok szerint, inkább a szabadvershez áll közelebb. A költő szakít a klasszikus gyermeklírai gyakorlattal, az „egy sor-egy gondolat” konstrukciós elvvel, és a sorátvitel (enjambement) alkalmazásával természetesebbé, kötetlenebbé teszi a versbeszédet. Kettős szerepkört szán neki: a gondolatok és az érzelmek szabad áramlása mellett közvetett módon érzékelteti az élmény rendkívüli, szokatlan jellegét. Ebben a versközegben érvényesülhet igazán az alkotói szabadság, amelyre Szabó Lőrinc mindig is igényt tartott.
Miután a virág megszólítja szemlélőjét, spontán és közvetlen párbeszéd alakul ki közöttük. Nem marad el a rendkívüli helyzet hatása: a vers a tetszés és a gyönyörködés hosszan tartó élményéből építkezik. A kialakuló bensőséges viszony a szövegharmóniában tükröződik vissza: a vers három klasszikus versmondata (tirádája) biztosítja a szerkezeti egyensúlyt, eligazítva az olvasót a megértésben és a szerkezeti tagolásban. Ezzel még korántsem merül ki a választott vers poétikai értéke, további díszítő elemeket is találhatunk. A „jól hallottam ... égszín haját” szinesztézia az egymásra tevődő érzékelésmódokkal (látással és hallással) a kiváltott hatás összetett, teljes egyéniséget érintő jellegét érzékelteti. Erre utalnak más retorikai eszközök is, segítségükkel a költő tovább árnyalja a felidézett prímér élményt. A „tán a szivem szólt helyette vagy éppen a fülem” fordított cselekvésmódú megszemélyesítés a szinesztézia belső logikájához igazodva szintén az élmény, a látvány rendkívüliségét érzékelteti, már-már abszurdra hangolva a versbeszédet.
Mint vízcseppben a tenger, úgy tükröződik a versben a Tücsökzene ciklusának egész költői világa, amelynek „lírai magva a megnyugvás keresése, a zaklatott lélek vágya ..., hogy beleolvadhasson a természetbe, a lét mámorába.” (Új Magyar Irodalmi Lexikon, Bp., 1994, P-Zs).

Forrás: Wikipédia

Forrás: Wikipédia

A biológus szerint... 
Kertekben, patakparton, nedves, árnyékos helyen, erdőszélen láthatunk nefelejcset. Legtöbbször valószínűleg a mocsári (Myosotis arvensis) és az erdei nefelejcs (M. sylvatica) kerül utunkba. Apró, kék, fürtökben álló virágairól könnyen felismerhető. Szára, levele érdes, apró szőrös. A virágbimbók a szirmok savasságától függően változó színűek halvány rózsaszíntől sötétkékig. (K. Zs.)
Szabó Lőrinc (Miskolc, 1900 - Budapest, 1957): költő, műfordító. Iskoláit szülővárosában, Debrecenben és Budapesten végezte. Gyermekkorát a Tücsökzene (1947) című versciklusában idézi fel, darabjaiból gyakran válogatnak be gyermekirodalmi antológiákba. Életében nem jelent meg önálló gyermekverskötete, gyermekverseit szétszórtan találjuk meg különböző könyveiben. Ezeket az utókor külön kötetekbe is összegyűjtötte: Kicsi vagyok én (1961), Lóci óriás lesz (1975).
Megjelent a Cimbora 2010/5-ös számában
 

Ne pánikolj!

Gergely Edó

Ne pánikolj!

Edóságok

Mondom neki, a pasid az első szerelvénnyel utánad jön. Leszállok veled az első állomáson, bevárjuk. Közben kiderül, hogy emlékszik a szálloda címére. Rendben, gondolom magamban, ez még segítségünkre lehet.

Read More